Abnormal Psychology van Butcher - Boek & JoHo's

 

Boek & JoHo's: studiehulp en samenvattingen

Samenvattingen shops: per studie en kennisgebied -Toolbundel
Samenvattingen en studiehulp: zoeken per studie en kennisgebied
Crossroad: Kiezen uit de bundel
Leeswijzer bij Abnormal Psychology - Butcher

Leeswijzer bij Abnormal Psychology - Butcher

Over het boek

Opbouw van het boek:

 •  

Gebruik van het boek:

 • Het boek is geschreven voor het academische onderwijs, maar kan uiteraard ook dienen als naslagwerk in de sociale wetenschap of in de praktijk. 

Historie van het boek

Gegevens bij de 17e druk:

 • Auteurs: Jill M. Hooley, James N. Butcher, Matthew K. Nock, Susan M Mineka

 • ISBN: 9780133852059

 • Jaar van uitgave: 2017

 • Aantal hoofdstukken: 17

 • Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de voorgaande drukken: De zeventiende editie biedt een gedetailleerde beschrijving van de meest opwindende veranderingen en ontwikkelingen die zich in het veld voordoen. Hoogtepunten van nieuwe en bijgewerkte inhoud zijn onder meer:    

  • De auteurs bieden de meest actuele en diepgaande informatie over biologische invloeden op het gehele spectrum van gedragsafwijkingen, terwijl ze toch een uitgebreide en gebalanceerde biopsychosociale benadering hanteren om abnormaal gedrag te begrijpen.     

  • De auteurs hebben de aandacht voor de manifestatie en behandeling van psychische stoornissen overal ter wereld aanzienlijk verhoogd, met behulp van gegevens uit een recent voltooide internationale reeks onderzoeken in meer dan 20 verschillende landen.     

  • In de tekst geven de auteurs informatie over enkele van de nieuwste manieren waarop onderzoekers en clinici psychische stoornissen behandelen, zoals via het gebruik van nieuwe smartphone-apps, hersenstimulatiebehandelingen en ondersteunende therapeutische robots.     

  • Hoofdstuk 3 biedt een nieuwe en meer toegankelijke beschrijving van waarom correlatie niet gelijk is aan causation - en wat wel.     

  • Hoofdstuk 5 biedt een bredere en meer integrale benadering van de gezondheidsgevolgen van stress, waaronder een focus op de mechanismen waardoor stress wordt verondersteld lichamelijke gezondheidsproblemen te veroorzaken.     

  • Hoofdstuk 7 is substantieel geactualiseerd en bevat nu meer informatie over enkele van de meest relevante problemen voor universiteitsstudenten, zoals zelfmoord en zelfverwonding.   

  • Hoofdstuk 8 biedt vier nieuwe casestudy's en twee nieuwe markeerboxen. Deze illustreren recent neuroimaging-onderzoek bij patiënten met een conversiestoornis, evenals een zeer creatieve nieuwe benadering van de behandeling van deze fascinerende aandoening.     

  • Hoofdstuk 11 bevat belangrijk nieuw materiaal over hoe alcohol en drugs de hersenen beïnvloeden, wat katers veroorzaakt en informatie over nieuwe synthetische drugs die recentelijk de straat op zijn gegaan.     

  • In hoofdstuk 13 worden de meest recente genetische bevindingen met betrekking tot schizofrenie beschreven en worden nieuwe ontwikkelingen in ons begrip van de aard van dopamine-afwijkingen bij schizofrenie besproken. Een nieuw hoogtepunt in het vak Ontwikkelingen in het denken presenteert nieuwe ideeën over de mogelijkheid dat schizofrenie een immuunfunctiestoornis kan zijn.     

  • Hoofdstuk 15 is in de loop van de tijd gereorganiseerd en bijgewerkt; zo bevat het nu baanbrekende bevindingen over de mogelijke oorzaken en meest effectieve behandelingen voor autismespectrumstoornissen.

Gegevens bij de 16e druk:

 • Auteurs: James N. Butcher, Jill M. Hooley, Susan M Mineka

 • ISBN: 9780205944286

 • Jaar van uitgave: 2014

 • Aantal hoofdstukken: 17 hoofdstukken

 • Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de voorgaande drukken: De 16e editie van Abnormal Psychology weerspiegelt de herziening van de diagnostische en statistische handleiding (DSM-5). Honderden nieuwe referenties zijn toegevoegd om het steeds veranderende veld van abnormale psychologie weer te geven.

Selectiehulp

Keuzewijzer voor samenvattingen van Abnormal Psychology - Butcher et al. - 16e druk

Samenvattingen van Abnormal Psychology - Butcher et al.

 

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 16e druk van Abnormal Psychology

Online: samenvatting in chapters

Print: samenvatting in chapters per post

Print: samenvatting in chapters aan de balie

Inhoud Prints van samenvattingen van Abnormal Psychology

Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

 • De geprinte boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Wat ligt ten grondslag aan psychopathologie (of abnormale psychologie)? - Chapter 1
  • Wat zijn visies op abnormaal gedrag: toen en nu? - Chapter 2
  • Wat zijn oorzaken, standpunten en perspectieven omtrent de psychopathologie? - Chapter 3
  • Wat houden klinische assessments en diagnose in omtrent de psychopathologie? - Chapter 4
  • Wat zegt de psychopathologie over stres, lichamelijke en geestelijke gezondheid? - Chapter 5
  • Welke stemmingsstoornissen onderscheidt de DSM-V? - Chapter 6
  • Hoe omschrijft de psychopathologie paniek, angst, obsessies en gerelateerde stoornissen? - Chapter 7
  • Welke somatische symptomen en dissociatieve stoornissen onderscheidt de DSM-V? - Chapter 8
  • Hoe omschrijft de DSM-V schizofrenie? - Chapter 9
  • Hoe omschrijft de DSM-V eetstoornissen en obesitas? - Chapter 10
  • Hoe omschrijft de DSM-V middelen-gerelateerde stoornissen? - Chapter 11
  • Wat ligt ten grondslag aan seksuele variaties, misbruik en disfuncties? - Chapter 12
  • Welke persoonlijkheidsstoornissen onderscheidt de DSM-V? - Chapter 13
  • Welke behandelbenaderingen onderscheidt de DSM-V? - Chapter 16

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Abnormal Psychology

 Alternatieve boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

Kennis- en studiegebieden

TentamenTickets bij Abnormal Psychology

TentamenTickets

 • In 2017 is de 17e druk verschenen van het boek. Naast de bijdragen van de nieuwe co-auteur Matthew Nock, is de nieuwe editie uitgebreid bijgewerkt om de diagnostische categorieën, classificaties en criteria van DSM-5 weer te geven. Maar de essentie van de inhoud is vergelijkbaar met de 16e druk.
Crossroad: meer boeken zoeken

Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

Crossroad: kiezen uit de bundel
JoHo: themapagina begrijpen

Topics & Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Topic-, en Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprint achterlaten
  JoHo: missie begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: kort nieuws

   Nieuws