Abonneebundel met online chaptersamenvatting van Social Groups in Action and Interaction van Stangor - 2e druk

  Bundel

Sluit je aan bij JoHo om te kunnen inloggen en gebruik te maken van de tools en teksten
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

  Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

  JoHo abonnement (€20,- p/j)

  • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
  • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
  • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
  • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
  • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
  • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

   of met een JoHo donateurschap

  JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

  • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
  • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
  • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
  • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

   

  Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

  De items van deze bundel
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Social Groups in Action and Interaction - Stangor - 2e druk

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Social Groups in Action and Interaction - Stangor - 2e druk

  Samenvattingen van Social Groups in Action and Interaction - Stangor

   

  Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 2e druk van Social Groups in Action and Interaction

  Online: samenvatting in chapters

  Print: samenvatting in chapters per post

  Print: samenvatting in chapters aan de balie

  Inhoud Prints van samenvattingen van Social Groups in Action and Interaction

   Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

  • De geprinte boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
   • Hoe wordt de sociale groep gedefinieerd? - Chapter 1
   • Hoe worden groepen wetenschappelijk bestudeerd? - Chapter 2
   • Wat zijn de functies van sociale groepen? - Chapter 3
   • Wat houdt sociale invloed in? - Chapter 4
   • Wat houdt sociale categorisatie in? - Chapter 5
   • Wat houdt groepsontwikkeling in? - Chapter 6
   • Waaruit bestaan macht en leiderschap? - Chapter 7
   • Hoe worden groepsbeslissingen gemaakt? - Chapter 8
   • Welke invloeden spelen een rol bij groepsprestatie? - Chapter 9
   • Hoe kunnen effectieve werkgroepen  ontstaan?- Chapter 10
   • Wat houden culturen, sociale verandering en crowds in? - Chapter 11
   • Hoe worden coöperatie en conflict binnen groepen bestudeerd? - Chapter 12
   • Hoe kunnen conflict tussen groepen worden gereduceerd? - Chapter 13

  Boeksamenvatting bij de vorige druk

  JoHo WorldSupporter.org: samenvattingen bij de 1e druk

  Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Social Groups in Action and Interaction

   Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

  Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

  TentamenTickets bij Social Groups in Action and Interaction

  TentamenTickets: Tips & Tricks bij het bestuderen van het boek

   De samenvatting van het boek biedt veel mogelijkheden om onderzoeksmethoden en groepen te onderscheiden van elkaar. Probeer de verschillende indelingen eens toe te passen op concrete situaties. Wanneer zie je de moeder bijvoorbeeld als categorie? En wanneer als individu (chapter 5)? Wie heeft binnen een groep naar keuze toegang tot de meeste informatie en heeft diegene ook een relatief hoge status (chapter 6)? Je zal merken dat groepsprocessen overal en altijd spelen en relevant zijn - maar ook kan het helpen in het onderzoek doen en in het begrip van de stof

  Hoe wordt de sociale groep gedefinieerd? - Chapter 1

  Hoe wordt de sociale groep gedefinieerd? - Chapter 1

  Groepen zijn belangrijk voor mensen: ze leren ons wat we moeten denken en vinden, ze zorgen ervoor dat we doelen kunnen behalen, we laten groepen belangrijke beslissingen maken etc. De kracht van sociale groepen kunnen positieve, maar ook negatieve consequenties hebben.

  Hoe bestudeer je groepen? 

  Er zijn veel verschillende soorten groepen, verschillend in grootte en doel. Dit maakt het moeilijk om groepen in het algemeen te bestuderen. We delen ze op in een aantal basiscategorieën:

  • Reference group: een groep individuen waar we tegen opkijken en ons mee identificeren, omdat we ze bewonderen en willen zijn als diegene die ertoe behoren, bijvoorbeeld onze vrienden, collega’s, basketbalspelers van ons favoriete team of een clique van je school. Deze groepen zijn modellen voor ons en omdat we tegen ze opkijken, vormen ze onze houdingen, overtuigingen en gedragingen voor een groot deel. Soms ben je al een deel van de referentiegroep, soms (nog) niet.

  • Dyad: bestaat uit twee individuen die in een hechte relatie zijn, zoals in een sterke vriendschap of huwelijk.

  • Working groups: groepen bestaande uit 3 tot 12 individuen die actief proberen een specifiek doel te behalen. Dit kan een tijdelijke groep zijn om zo een korte termijn doel te behalen, maar ook een permanente groep, bijvoorbeeld een jury, een studiegroep, groepstherapiesessies of sportteam.

  • Social categories: grote en relatief permanente sociale groepen, zoals mensen die geslacht delen, een geloof, een nationaliteit of een lichamelijke handicap. De leden zijn niet verbonden omdat ze een taak of doel hebben, maar omdat ze een eigenschap delen. Leden van een sociale categorie kiezen meestal niet om deel te nemen aan de groep.

  • Culture: een grote sociale groep bestaande uit individuen die normaal gesproken in geografische nabijheid zijn met elkaar en een gemeenschappelijke set sociale normen delen, zoals taal, religie en familiepraktijken. Culturen kunnen bij één sociale categorie horen, maar ook bij meerdere.

  • Crowd: een tijdelijke groep individuen die samen komen op een algemene plek voor een algemeen doel, zoals het zien van een voetbalwedstrijd of het bezoeken van een rockconcert.

  Het doel van dit boek is om te zoeken naar de basisprincipes die aanwezig zijn in alle typen groepen. Dit is belangrijk om groepsgedrag te begrijpen, zowel voor wetenschappers als individuen.

  Wat zijn sociale wetenschappen? 

  Sociale wetenschappen zijn benaderingen om menselijk gedrag te begrijpen, gebaseerd op nauwkeurige wetenschappelijke analyses. De benadering is empirisch, wat betekent dat conclusies worden getrokken op basis van een systematische collectie van data en niet op basis van speculatie.

  Er zijn verschillende levels om groepen te bestuderen: er kan gefocust worden op de groep als geheel (group-level approach) of op de individuen waaruit de sociale groep bestaat (individual-level approach). Wetenschappers zijn het niet eens over welk level de voorkeur heeft.

  Group-level approach

  Voorstanders van de group-level approach denken dat groepen meer zijn dan de leden waaruit de groep bestaat. Sociale groepen zijn verantwoordelijk voor de positieve aspecten van mensen zoals kunst, literatuur en wetenschap. Sommige wetenschappers geloven dat groepen een group mind (collectie van interacterende individuele minds) kunnen bezitten. De groepsgeest produceert gedachten en gedragingen, anders dan wat enig groepslid zou kunnen produceren.

  Individual-level approach

  Sommige wetenschappers, en met name psychologen, prefereren deze methode. Ze vinden dat groepen beter te bestuderen zijn vanuit het punt van het individu, door te focussen op hoe individuele groepsleden waarnemen en interacteren met anderen in de groep. Ze geloven niet in een group mind.

  Deindividuation is een staat die optreedt wanneer de normale beperkingen op gedrag vervagen en mensen zich op een impulsieve of deviante manier gedragen (met vaak negatieve uitkomsten). Deindividuation wordt door Stangor als voorbeeld gebruikt om aan te tonen dat dit op zowel groeps- als individueel level kan worden benaderd. Volgens de groepslevel benadering zorgen crowds voor het ontwikkelen van een group mind, die verschilt van alle afzonderlijke geesten van de individuen. Zodra deïndividuatie ontstaat, verliezen de crowds het vermogen om te redeneren, worden ze gedreven door emotie en verliezen ze de beperkingen die normaal gesteld worden door de maatschappij. De individuele benadering toonde echter door middel van een experiment aan dat mensen in een kostuum meer deïndividuatie lieten zien dan mensen zonder kostuum.

  Waardoor wordt sociaal gedrag bepaald? 

  Interactionisme is de aanname dat sociaal gedrag deels wordt bepaald door het individu en deels door de relatie tussen het individu en de groep. Hieronder worden twee interactionistische benaderingen besproken.

  Groupdynamics

  Groupdynamics is een interactionistische benadering om groepen te bestuderen, ontwikkeld door de sociaal psycholoog Kurt Lewin. Het is gebaseerd op het idee dat groepsgedrag een systeem is van wederkerige interacties tussen groepen en individuen. Gedrag van het individu is afhankelijk van zijn persoonlijkheid en zijn sociale omgeving. Gedrag = f (persoon, omgeving). Lewin vond dat je mensen niet kon begrijpen zonder hun groepen te begrijpen, en dat je groepen niet kon begrijpen zonder zijn individuen te begrijpen. Een belangrijk aspect in zijn benadering is social perception (sociale perceptie). Dat is het proces van denken over anderen met het doel om hen te begrijpen en over hen te leren. Hij vond sociale perceptie even belangrijk om te bestuderen als het bestuderen van sociaal gedrag zelf. Zijn theorie is erg invloedrijk geweest.

  Self-categorization theory

  Deze theorie focust ook op het proces van sociale perceptie. Zelf-categorisatie focust echter ook evenveel op hoe individuen zichzelf zien als deel van de groep. De self-categorization theory stelt dat wanneer we interacteren met andere mensen, we ons soms gedragen als individu en soms als lid van een groep. Sociale categorisatie is een flexibel proces, het hangt van het moment af of we ons als individu of groep categoriseren en in welke groep we onszelf categoriseren (op het ene moment vind je je studentenvereniging belangrijker, op het andere moment tennissen). Volgens de self-categorization theory kunnen we, als we ons categoriseren als groepsleden, onze eigen groep vergelijken met een andere groep. We maken dan een vergelijking tussen de in-group (de groep waartoe we behoren) met de out-group (de groep waar we niet toe horen).

  Wat zijn de eigenschappen van verschillende groepen?

  Er zijn veel verschillende definities van sociale groepen. Een social aggregate is een groep mensen die op dezelfde locatie is, maar die niet betekenisvol aan elkaar gerelateerd zijn en dus geen sociale groep zijn. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die naar dezelfde film kijken in de bioscoop. 

  Similarity

  Similariteit houdt in dat de leden van een groep iets gemeen moeten hebben, bijvoorbeeld een interesse. Net als bij objecten worden deze gecategoriseerd, omdat ze dezelfde eigenschappen hebben en zo worden mensen een sociale groep als ze op elkaar lijken. Gelijkenis is belangrijk in groepen, omdat we mensen mogen die op ons lijken. De perceptie van gelijkheid is even belangrijk als het echt gelijk zijn. Door het benadrukken van gelijkheid kan groepslidmaatschap duidelijk worden gemaakt, bijvoorbeeld door het dragen van kleren van je groep.

  Interaction en interdependence

  Interactie is communicatie tussen groepsleden. Interactie is met name belangrijk als het wordt vergezeld door interdependence: de mate waarin groepsleden afhankelijk zijn van elkaar om een bepaald doel te bereiken. Voorbeelden zijn een werkgroep, basketbalteam, of leden van een sociale categorie, zoals vrouwen of joden, die afhankelijk zijn omdat ze een breder doel willen bereiken, namelijk het verbeteren van hun sociale status.

  Groepsstructuur

  Anderen hebben groepen gedefinieerd in termen van groepsstructuur: de regels die groepsnormen, rollen, en status definiëren. Een norm is een manier van denken, voelen, of gedragen dat door de groepsleden wordt gezien als gepast. Voorbeelden zijn gewoontes, tradities, standaarden, regels en waarden. De belangrijkste normen zijn normen die de basiswaarden van de groep definiëren (voor boy scouts zijn dat jezelf verbeteren en anderen helpen, voor katholieken het volgen van de leer van de kerk). Sociale rollen zijn groepsnormen die de gedragingen specificeren die worden verwacht van de individuele groepsleden. Deze rollen kunnen heel specifiek zijn, zoals het zijn van secretaris van de groep, of abstracter, zoals de persoon die nieuwe ideeën presenteert.

  Status is de hoeveelheid autoriteit, prestige of reputatie die een groepslid heeft in de groep. Groepen lijken meer ‘groepig’ naarmate ze een meer gedefinieerde statushiërarchie hebben. Deze eigenschappen zijn niet allemaal noodzakelijk om een groep te zijn, en ook niet genoeg. Zo hebben sociale aggregaten similariteit, maar zijn ze geen groep en hebben bijvoorbeeld joden niet altijd interactie, maar zijn wel een groep. Entitativiteit kan worden gebruikt om groepsvorming te omschrijven. Entitativiteit is het gevoel of de perceptie dat een collectie individuen een sociale groep is. De eigenschappen waar we naar hebben gekeken zou kunnen bijdragen aan de perceptie van groepsvorming. Het blijkt inderdaad dat al deze variabelen gerelateerd zijn aan hoezeer iemand de groep als groep ziet. Een sociale groep wordt nu gedefinieerd als een collectie van 3 of meer individuen die, zowel door zichzelf en door anderen, worden waargenomen als een groep. Het is dus de perceptie van entitativiteit die een groep maakt.

  Deel zijn van een groep: groepscohesie en sociale identiteit

  Group cohesion is de positieve emotionele hechting die groepsleden hebben met andere leden van de groep. Een groep is cohesief als leden de andere groepsleden mogen, in de groep willen blijven en de groep belangrijk vinden. De eigenschappen die we verwachten bij te dragen aan het creëren van een groep relateren aan groepscohesie. Groepen die hoger zijn in groepscohesie zijn meer tevreden en hebben betere communicatie. Groepscohesie zou kunnen zorgen voor betere prestaties, maar ook juist voor slechtere prestaties. Er is data die beide hypothesen ondersteunt. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat groepscohesie conformiteit aan groepsnormen verhoogt. Of cohesie vervolgens zorgt voor betere of slechtere prestatie, hangt af van de norm.

  Social identity is het deel van het zelfconcept dat resulteert uit ons lidmaatschap in sociale groepen. Omdat we over het algemeen tot groepen behoren waar we ons goed over voelen, is de uitkomst van groepslidmaatschap een positieve sociale identiteit. Groepscohesie refereert naar de mate van ‘liking’ van de andere groepsleden en sociale identiteit refereert naar ‘liking van de groep. Dit hoeft niet gelijk te zijn.

  Er is een wederkerige relatie tussen groepskarakteristieken (similariteit, interactie, interdependentie en groepsstructuur) en groepsuitkomsten (groepscohesie, entitativiteit en sociale identiteit).

  Hoe worden groepen wetenschappelijk bestudeerd? - Chapter 2

  Hoe worden groepen wetenschappelijk bestudeerd? - Chapter 2

  Basisonderzoek (basic research) is onderzoek dat wordt gebruikt om fundamentele vragen over gedrag te beantwoorden, zonder een specifiek idee te hebben over hoe die kennis gebruikt zal worden. Een onderzoeksvraag die bijvoorbeeld gesteld werd gaat over de condities waarin meningen en het gedrag van individuen beïnvloed wordt door de aanwezigheid van anderen (conformity).

  Toegepast onderzoek (applied research) is onderzoek dat is ontworpen om kwesties te onderzoeken die implicaties hebben voor het dagelijks leven en om oplossingen te bieden voor problemen. Voorbeelden van toegepast onderzoek zijn het onderzoeken van welke typen groepstherapie het meest effectief zijn in het voorkomen van depressie, onder welke condities brainstormgroepen het meest effectief zijn, hoe vooroordelen te reduceren in jonge kinderen en hoe te voorspellen wie het best zal zijn in leiderschapsrollen. Het onderscheid tussen basis en toegepast onderzoek is vaak niet zo duidelijk. Resultaten van basis onderzoek kunnen gebruikt worden om specifieke problemen op te lossen en resultaten van toegepast onderzoek kunnen ideeën geven over de onderwerpen die door basis onderzoek bestudeerd kunnen worden. Beide vormen van onderzoek zijn nodig.

  Wat zijn de functies van sociale groepen? - Chapter 3

  Wat zijn de functies van sociale groepen? - Chapter 3

  Sociale groepen bestaan, omdat ze belangrijke voordelen bieden voor de groep en voor de leden van de groep. Evolutionaire psychologie is een theoretische benadering gebaseerd op de assumptie dat het gedrag van alle levende wezens wordt bepaald door pogingen de doelen van overleving en reproductie te behalen. Volgens deze benadering hebben mensen als resultaat van natuurlijke selectie en evolutionaire aanpassing skills ontwikkeld die belangrijk zijn voor overleving, zoals sociale interactie. De theorie voorspelt dat mensen omdat we altijd al in groepen leven, goed zijn in groepsgerelateerde vaardigheden.

  Een voordeel van groepen is dat ze ons helpen te overleven door het helpen vinden van geschikte partners, het mogelijk maken van efficiënt gebruik van bronnen en het bieden van verdediging. We gebruiken groepen ook om doelen te bereiken, zoals het volbrengen van taken en het maken van beslissingen.

  Wat houdt sociale invloed in? - Chapter 4

  Wat houdt sociale invloed in? - Chapter 4

  Sociale invloed refereert naar de processen waardoor individuen of groepen de gedachten, gevoelens, en gedragingen van anderen veranderen. Een van de basisvoorspellingen van de group dynamics approach is dat individuen die groepslidmaatschap delen, ook belangrijke meningen en waarden zullen delen. Dit heeft als resultaat dat er een tendens is in groepen voor groepsleden om de groepsnormen over te nemen. Sociale invloed treedt passief en actief op, en de resulterende verandering in opinies of gedrag is bekend als conformity. Passieve sociale invloed gebeurt zonder duidelijke intentie van een persoon om een ander te veranderen. Het gaat om het leren over en aannemen van de normen van groepen waarvan we lid zijn, eenvoudigweg omdat we bij die groepen horen. Bijvoorbeeld een kind dat waarden en overtuigingen van ouders overneemt of wanneer we lachen om een grap die we eigenlijk niet grappig vinden, maar lachen omdat iedereen lacht. Actieve sociale invloed treedt op wanneer een of meer personen actief proberen iemands overtuigingen te veranderen, met het expliciete doel om hem de sociale normen te laten accepteren, ook al wil de persoon dit misschien eerst niet veranderen. In dit geval zijn beide partijen zich waarschijnlijk bewust van de beïnvloedingspoging. Bijvoorbeeld pogingen van juryleden om de mening van een ander jurylid te veranderen of brainwash technieken op gevangenen in oorlog.

  Wat houdt sociale categorisatie in? - Chapter 5

  Wat houdt sociale categorisatie in? - Chapter 5

  Sociale categorisatie is het proces van denken over iemand als lid van een betekenisvolle groep. Sociale categorisatie beïnvloedt de gedachten, gevoelens en gedragingen van de mensen die categoriseren en degenen die worden gecategoriseerd. Deze categorisatie kan gebaseerd zijn op fysieke kenmerken (bijvoorbeeld huidskleur, aantrekkelijkheid of kleding), maar ook op andere typen categorieën (bijvoorbeeld een loterijwinnaar, alcoholist of schizofreen). Zelfcategorisatie is sociale categorisatie van jezelf als lid van een sociale groep. Categorisatie gaat automatisch en spontaan, dat wil zeggen dat het snel en zonder bewuste intentie van het individu optreedt. Een onderzoeksmethode om spontane categorisatie aan te tonen is het name-confusion paradigm. Een experiment van Taylor maakte hier gebruikt van. De proefpersonen kregen een video te zien met 3 mannen en 3 vrouwen die discussieerden. Sommige proefpersonen kregen de aanwijzing te onthouden van wie welke opmerkingen was, anderen niet. Daarna werd ze gevraagd van wie welke opmerking was. De proefpersonen categoriseerden de personen duidelijk op geslacht, aangezien er meer fouten werden gemaakt binnen hetzelfde geslacht dan tussen de geslachten. Dit wil zeggen dat uitspraken die gemaakt werden door een bepaalde man, vaker toegeschreven werden aan de andere man dan aan een vrouw, ongeacht de conditie. Spontane categorisatie is waarschijnlijk een natuurlijke tendens voor mensen om veiligheid te bevorderen en te helpen goede partners te vinden.

  Wat houdt groepsontwikkeling in? - Chapter 6

  Wat houdt groepsontwikkeling in? - Chapter 6

  Sommige groepen lijken hetzelfde te blijven, terwijl andere meer dynamisch zijn en veranderen van tijd tot tijd. Het proces van groepsontwikkeling is een voorbeeld van een interactionistisch fenomeen. De groep verandert om zo de individuen bij te laten dragen aan het welzijn van de groep en zodat de groep voordelen kan bieden aan haar leden. Er zijn verschillende modellen van groepsontwikkeling. Group-level approaches stellen dat groepen door een aantal stadia heen gaan door de tijd. Sommige van deze modellen zeggen de stadia van groepsontwikkeling sequentieel zijn (zelfde stadia in zelfde volgorde), hierbij maken sommige onderzoekers een vergelijking met de ontwikkeling van de mens. Andere modellen zeggen dat verschillende groepen verschillende stadia bereiken in een verschillende volgorde en dat sommige stadia worden overgeslagen, maar dat groepen ook kunnen terugkeren naar een eerder stadium. Interactionist approaches stellen dat om groepsveranderingen te begrijpen, het nodig is om niet alleen de veranderingen in groepen in acht te nemen, maar ook veranderingen in de relaties tussen de groep en de individuen.

  Waaruit bestaan macht en leiderschap? - Chapter 7

  Waaruit bestaan macht en leiderschap? - Chapter 7

  Macht en leiderschap zijn deel van de rol- en statusstructuren die de patronen van sociale invloed bepalen in de groep. Mensen die macht over anderen hebben, zoals degenen in posities van leiderschap, kunnen positieve of negatieve uitkomsten produceren voor de groep.

  Hoe worden groepsbeslissingen gemaakt? - Chapter 8

  Hoe worden groepsbeslissingen gemaakt? - Chapter 8

  We laten vaak groepen taken uitvoeren en belangrijke beslissingen maken, omdat we aannemen dat groepen mensen hierin beter zijn. Dit is vaak zo, maar vaak ook niet. Groepsprestatie zal alleen beter zijn dan individuele prestatie, wanneer de leden moeite blijven doen om het doel te behalen als ze in de groep zijn en als de groep in staat is de inspanningen van de leden efficiënt te coördineren. Daarnaast zullen groepsbeslissingen alleen beter zijn wanneer ten minste een aantal leden informatie en/of expertise brengen die andere leden niet hebben en moet die informatie volledig wordt bediscussieerd worden en bruikbaar zijn. Het is belangrijk te weten wanneer en waarom groepen beter of slechter zijn dan individuen en hoe we het functioneren van groepen kunnen verbeteren. Om dit te kunnen begrijpen, argumenteerde Steiner, moeten de taken worden beschouwd die de groep uitvoert. Hij ontwikkelde een systeem voor het classificeren van taken.

  Welke invloeden spelen een rol bij groepsprestatie? - Chapter 9

  Welke invloeden spelen een rol bij groepsprestatie? - Chapter 9

  Dit hoofdstuk gaat over maximizing tasks, taken waarin de prestatie van de groep wordt gemeten in termen van hoeveelheid of kwaliteit van het product dat wordt geproduceerd. Wanneer de invloed van anderen op de prestatie van maximizing tasks zorgt voor process gains, is er sprake van sociale facilitatie. Wanneer de invloed van anderen resulteert in process loss is er sprake van sociale inhibitie.

  Hoe kunnen effectieve werkgroepen ontstaan? - Chapter 10

  Hoe kunnen effectieve werkgroepen ontstaan? - Chapter 10

  Een manier om taken te organiseren is volgens een algemeen, interactionistisch model van groepseffectiviteit. Volgens dit model zorgen de eigenschappen van groepsleden, groepskarakteristieken en groepsproces voor groepstevredenheid, maar zorgt groepstevredenheid ook voor de drie variabelen. Groepstevredenheid zorgt weer voor groepsuitkomsten (taakuitvoering, doeltreffendheid en beslissingskwaliteit), maar ook dit werkt twee kanten op.

  Wat houden culturen, sociale verandering en crowds in? - Chapter 11

  Wat houden culturen, sociale verandering en crowds in? - Chapter 11

  Een cultuur is een grote sociale groep bestaande uit individuen die normaal in geografische nabijheid zijn met elkaar en die een algemene set van sociale normen delen. In tegenstelling tot werkgroepen, zijn culturen niet gevormd voor een bepaald doel en kiezen individuen er normaal gesproken niet voor om lid van een bepaalde cultuur te worden of ze te verlaten. Culturen zijn relatief ongeorganiseerd, al is er meestal wel een status hiërarchie die sommige leden van meer statusmacht voorziet dan anderen. Cultuur biedt onze fundamentele waarden, overtuigingen en sociale normen en bepaalt een belangrijk deel van ons zelfconcept. Er is meestal geen een op een relatie tussen nationaliteit en cultuur. Onze culturen hebben dramatisch invloed op ons dagelijks leven en onze culturele achtergronden hebben ook invloed op en worden beïnvloed door onze biologie. Het is belangrijk culturele verschillen in acht te nemen aangezien maatschappijen meer divers worden.

  Hoe worden coöperatie en conflict binnen groepen bestudeerd? - Chapter 12

  Hoe worden coöperatie en conflict binnen groepen bestudeerd? - Chapter 12

  Het gedrag van individuen in conflictsituaties is vaak bestudeerd door het gebruik van laboratoriumspelletjes waarin het conflict wordt gesimuleerd. Het meest gebruikte type van laboratorium simulaties zijn matrix games. In matrix games, zoals het prisoner’s dilemma, worden de beloningen die kunnen worden verkregen voor het maken van een coöperatieve of een competitieve keus weergegeven in een pay-off matrix. Matrix games zijn gebaseerd op het principe van de social exchange theory en nemen dus aan dat individuen hun eigen beloningen in hun interacties met anderen zullen maximaliseren.

  Hoe kunnen conflicten tussen groepen worden gereduceerd? - Chapter 13

  Hoe kunnen conflicten tussen groepen worden gereduceerd? - Chapter 13

  In de meest extreme gevallen is de uitkomst van conflict genocide, waarin groepsleden van een groep de leden van een andere groep proberen te vermoorden. Wanneer zulke dehumanisatie optreedt, is de potentie voor vijandigheid en geweld duidelijk. Dehumanisatie is de neiging om te deindividueren en de outgroup te devalueren zodat zij niet langer als mensen gezien worden. Een voorspeller van intergroup conflict is het verlangen van de groepsleden om positieve uitkomsten voor henzelf en de groep te behalen. Wanneer groepen in competitie zijn voor objectieve schaarse middelen, zoals wanneer twee voetbalteams strijden om een plek in een kampioenschap, zeggen we dat de situatie een realistic group conflict impliceert. Robber’s Cave Study door Sherif en collega’s is één van de meest bekende sociale psychologische studies, waarin het gedrag van 11-jarige jongens op zomerkamp werd onderzocht.

  Geprinte samenvatting van Social Groups in Action and Interaction - Stangor - 2e druk
  De crossroads van deze bundel
  Studiebundel Intra- en intergroepsprocessen - UU
  Advies & Assortimentswijzer Intra- en intergroepsprocessen - UU
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Social Groups in Action and Interaction - Stangor - 2e druk
  Keuzewijzer voor artikelsamenvattingen van Intra- en intergroepsprocessen - UU
  Abonneebundel met online chaptersamenvatting van Social Groups in Action and Interaction van Stangor - 2e druk
  Geprinte samenvatting van Social Groups in Action and Interaction - Stangor - 2e druk
  Samenvattingen Shop Psychologie Bachelor 2 en 3 - UU
  Study Bundle Specialisation Social Psychology - UvA
  Advice & Summaries Specialisation Social Psychology - UvA
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Social Groups in Action and Interaction - Stangor - 2e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Intergroup Relations van Brewer & Miller- 2e druk
  Choice Assistance with summaries of The Psychology of Attitudes & Attitude Change - Maio et al. - 3rd edition
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Psychology of Emotion: Interpersonal, Experiential, and Cognitive Approaches - Niedenthal et al. - 1e druk
  Choice Assistance with summaries of Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics - Field - 5th edition
  Choice assistance with summaries of Writing Psychology Research Reports - Starreveld - 1st edition
  Abonneebundel met online chaptersamenvatting van Social Groups in Action and Interaction van Stangor - 2e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Intergroup Relations van Brewer & Miller - 2e druk
  Subscriber bundle with online chapter summaries of The Psychology of Attitudes & Attitude Change - Maio et al. - 3rd edition
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Psychology of Emotion: Interpersonal, Experiential, and Cognitive Approaches - Niedenthal et al. - 1e druk
  Subscriber bundle with online chapter summaries of Discovering statistics using IBM SPSS Statistics - Field - 5th edition
  Subscriber Bundle with online chapter summaries of Writing Psychology Research Reports - Starreveld - 1st edition
  Shop Bundle with printed summaries for Specialisation Social Psychology - UvA
  Summary Shop Psychology Bachelor 3 & Masters - UvA
  JoHo: bundel begrijpen

    Hoe werkt een JoHo Bundel (pagina)

  • Bundels zijn verzamelingen (vaak links) van pagina's rond een specifieke vraag of onderwerp
  • Bundels werken als navigatietool

  Welke soorten bundels zijn er?

  Productbundels

  • Verzekeringsbundels: verzameling van content rond verzekeringsadvies of verzekeringsaanbod
  • Abonnementsbundels: verzameling van content rond advies of services voor JoHo abonnees en donateurs
  • Shopbundels: verzameling van artikelen die besteld kunnen worden

  Persoonlijke bundels

  • op vrijwel elke pagina kun je onder de 'Footprints' de 'Add to my pages' optie vinden. Daar kun je pagina's toevoegen aan je eigen verzamelingen en bundels. Deze bundels met jouw bewaarde pagina's kun je vervolgens onderaan vrijwel elke pagina terugvinden als je bent ingelogd als JoHo donateur of abonnee.

  Studiehulpbundels

  • Boekbundels: verzameling van chapters die tezamen de samenvatting van een boek vormen
  • Studiebundel: verzameling van content die hoort bij een specifiek vak of een studiefase

  Themabundel

  • Verzameling van content die behoort bij een topic en themapagina

  Toolbundel

  • Verzameling van content gericht op een specifiek proces of actie (bijvoorbeeld een vacature zoeken of een vak bestuderen)

  Toolbundel voor abonnees

  • Verzameling van content met toegang of services voor JoHo abonees
  Footprint: achterlaten
  Pagina bewaren in je bundels:

  (Service voor ingelogde JoHo donateurs)