Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Beginselen van het Nederlandse staatsrecht - Belinfante - 18e druk

  Bundel

Items van deze bundel
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Beginselen van het Nederlandse staatsrecht - Belinfante - 18e druk
Keuzewijzer voor samenvattingen van Beginselen van het Nederlandse staatsrecht van Belinfante et al. - 19e druk
Wat is staatsrecht? - Chapter 1 (18)
Wat zijn de bronnen van het staatsrecht? - Chapter 2 (18)
Hoe werkt het staatsrecht? - Chapter 3 (18)
Wat houdt de regering in? - Chapter 4 (18)
Wat houdt de Staten-Generaal in? - Chapter 5 (18)
Wat zijn de functies van de Raad van State, Algemene Rekenkamer, Nationale Ombudsman en vaste College van Advies? - Chapter 6 (18)
Hoe is de verhouding tussen het parlement, de ministers en de Koning? - Chapter 7 (18)
Hoe is de wetgevende macht geregeld in Nederland? - Chapter 8 (18)
Hoe wordt de Grondwet herzien? - Chapter 9 (18)
Hoe is de bestuurlijke macht geregeld in Nederland? - Chapter 10 (18)
Wat is er geregeld omtrent de financiën, het buitenlands beleid en de defensie? - Chapter 11 (18)
Hoe is de rechterlijke macht geregeld in Nederland? - Chapter 12 (18)
Hoe is de rechtsbescherming tegen de overheid geregeld? - Chapter 13 (18)
Wat is de rol van grondrechten en welke worden er onderscheiden? - Chapter 14 (18)
Wat houdt decentralisatie in? - Chapter 15 (18)
Welke rol vervullen de provincie, gemeente en waterschap? - Chapter 16 (18)
Welke structuur heeft het Koninkrijk? - Chapter 17 (18)
Wat is de rol van de Europese Unie? - Chapter 18 (18)
Beginselen van het Nederlandse staatsrecht - Belinfante - BulletPoints
Abonneebundel met oefenvragen van Beginselen van het Nederlandse staatsrecht - Belinfante - 18e druk
Geprinte samenvatting van Beginselen van het Nederlandse staatsrecht - Belinfante et al. - 19e druk
Beginselen van het Nederlands staatsrecht van Belinfante - Boek & JoHo's
Crossroad: begrijpen

 Crossroads

 • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
 • Use the crossroads to follow a connected direction

 

Bundel: begrijpen

 JoHo Bundels

 

Hoe werkt een JoHo Bundel?

 

- Bundels

 • Bundels zijn verzamelingen (linkjes) van pagina's rond een specifieke vraag of onderwerp

 • Bundels werken als navigatietool

Welke soorten bundels zijn er?

Shopbundel

 • verzameling van artikelen die besteld kunnen worden

Topic Bundel

 • verzameling van content die behoort bij een Topic pagina

Info bundel

 • verzameling van verschillende soorten content

Donateursbundel & Abonneebundel

 • verzameling van content die alleen toegankelijk is voor donateurs of abonnees

Eigen bundel

 • op vrijwel elke pagina kun je onder de 'Footprints' de 'Add to my pages' optie vinden. Daar kun je pagina's toevoegen aan je eigen verzamelingen en bundels. Deze bundels met jouw bewaarde pagina's kun je vervolgens onderaan vrijwel elke pagina terugvinden als je bent ingelogd als JoHo donateur of abonnee.

Samenvattingen & Studiehulp

Boekbundel

 • verzameling van chapters die tezamen de samenvatting van een boek vormen

 • boekbundels worden regeltamig ook abonneebundel genoemd

Studiebundel

 • verzameling van content die hoort bij een specifiek vak of een studiefase

Toegang: tot deze pagina
 • Iedereen
Footprint: achterlaten
Pagina bewaren in je bundels:

(Service voor ingelogde JoHo donateurs)

Footprint: begrijpen

 Footprints

 • Leave footprints on the site by adding pages to your own bundles or use the comment options
 • Check the JoHo tips and advice chapters