Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Bestuursrecht deel 1: systeem; bevoegdheid; bevoegdheidsuitoefening; handhaving van Bröring, De Graaf e.a. - 5e druk

  Bundel

Items van deze bundel
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Bestuursrecht deel 1: systeem; bevoegdheid; bevoegdheidsuitoefening; handhaving van Bröring, De Graaf e.a. - 5e druk
Keuzewijzer voor samenvattingen van Bestuursrecht 1: Systeem; bevoegdheid; bevoegdheidsuitoefening; handhaving - Bröring et al. - 6e druk
Waar gaat Bestuursrecht 1 van Bröring, De Graaf, Damen e.a. over? - Chapter 0
Wat houdt het bestuursrecht in? - Chapter 1
Wie zijn de personen in het bestuursrecht? - Chapter 2
Waaraan ontlenen de organen hun publiekrechtelijke bevoegdheden? - Chapter 3
Hoe handelen bestuursorganen? - Chapter 4
Welke soorten besluiten zijn er? - Chapter 5
Hoe is de verhouding tussen burgers en bestuursorganen? - Chapter 6
Hoe wordt een bestuursbevoegdheid uitgeoefend? - Chapter 7
Wat zijn de formele normen voor besluitvorming? - Chapter 8
Wat zijn de materiële normen voor besluitvorming? - Chapter 9
Hoe worden bijzondere besluiten genomen? - Chapter 10
Wat houdt nadeelcompensatie bij een rechtmatige overheidsdaad in? - Chapter 11
Wanneer is er recht op schadevergoeding bij een onrechtmatige overheidsdaad? - Chapter 12
Hoe is de verhouding tussen de overheid en het privaatrecht? - Chapter 13
Hoe wordt er toezicht gehouden en hoe wordt het recht gehandhaafd? - Chapter 14
Wat zijn de herstelsancties? - Chapter 15
Handhaven of gedogen? - Chapter 16
Welke bestraffende bestuurlijke sancties zijn er? - Chapter 17
Bestuursrecht 1: systeem; bevoegdheid; bevoegdheidsuitoefening; handhaving van Bröring, De Graaf, Damen e.a. - BulletPoints
Geprinte samenvatting van Bestuursrecht 1: Systeem; bevoegdheid; bevoegdheidsuitoefening; handhaving - Bröring et al. - 6e druk
Bestuursrecht deel I: Systeem, Bevoegdheid, Bevoegdheidsuitoefening, Handhaving van Bröring, De Graaf e.a. - Boek & JoHo's
Crossroad: begrijpen

 Crossroads

 • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
 • Use the crossroads to follow a connected direction

 

Bundel: begrijpen

 JoHo Bundels

 

Hoe werkt een JoHo Bundel?

 

- Bundels

 • Bundels zijn verzamelingen (linkjes) van pagina's rond een specifieke vraag of onderwerp

 • Bundels werken als navigatietool

Welke soorten bundels zijn er?

Shopbundel

 • verzameling van artikelen die besteld kunnen worden

Topic Bundel

 • verzameling van content die behoort bij een Topic pagina

Info bundel

 • verzameling van verschillende soorten content

Donateursbundel & Abonneebundel

 • verzameling van content die alleen toegankelijk is voor donateurs of abonnees

Eigen bundel

 • op vrijwel elke pagina kun je onder de 'Footprints' de 'Add to my pages' optie vinden. Daar kun je pagina's toevoegen aan je eigen verzamelingen en bundels. Deze bundels met jouw bewaarde pagina's kun je vervolgens onderaan vrijwel elke pagina terugvinden als je bent ingelogd als JoHo donateur of abonnee.

Samenvattingen & Studiehulp

Boekbundel

 • verzameling van chapters die tezamen de samenvatting van een boek vormen

 • boekbundels worden regeltamig ook abonneebundel genoemd

Studiebundel

 • verzameling van content die hoort bij een specifiek vak of een studiefase

Toegang: tot deze pagina
 • Iedereen
Footprint: achterlaten
Pagina bewaren in je bundels:

(Service voor ingelogde JoHo donateurs)

Footprint: begrijpen

 Footprints

 • Leave footprints on the site by adding pages to your own bundles or use the comment options
 • Check the JoHo tips and advice chapters