Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Compendium Nederlands Vermogensrecht - Hijma & Olthof - 14e druk

  Bundel

Items van deze bundel
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Compendium Nederlands Vermogensrecht - Hijma & Olthof - 14e druk
Keuzewijzer voor samenvattingen van Compendium van het Nederlandse vermogensrecht - Hijma & Olthof - 14e druk
Wat houdt het Nederlandse vermogensrecht in? - Chapter 1
Wat zijn de belangrijke begrippen in het vermogensrecht? - Chapter 2
Welke plaats heeft de rechtshandeling in het vermogensrecht? - Chapter 3
Hoe geschiedt de vertegenwoordiging in het vermogensrecht? - Chapter 4
Wat houdt de rechtsvordering in? - Chapter 5
Wat houdt het goederenrecht in? - Chapter 6
Hoe geschiedt de overdracht van een goed? - Chapter 7
Welke aparte gevallen van overdracht zijn er? - Chapter 8
Welke vormen van derdenbescherming zijn er bij het verkrijgen van een goed? - Chapter 9
Wat houdt verjaring in? - Chapter 10
Wat zijn het bezit en het houderschap? - Chapter 11
Waar staat het bewind in de Nederlandse wetgeving? - Chapter 12
Wat houdt de gemeenschap in? - Chapter 13
Wat houdt eigendom in? - Chapter 14
Wat zijn beperkte rechten? - Chapter 15
Wat zijn (beperkte) gebruiksrechten? - Chapter 16
Wat zijn (beperkte) zekerheidsrechten en het verhaalsrecht? - Chapter 17
Wat is het verbintenissenrecht? - Chapter 18
Welke bijzondere overeenkomsten zijn er? - Chapter 19
Hoe gaat de verbintenis over, teniet en komt deze tot stand? - Chapter 20
Wat zijn de rechten van de schuldeiser? - Chapter 21
Hoe geschiedt de nakoming van verbintenissen? - Chapter 22
Hoe kan de nakoming opgeschort worden? - Chapter 23
Wat houdt schuldeisersverzuim in? - Chapter 24
Wanneer is er recht op schadevergoeding wegens wanprestatie? - Chapter 25
Wat zijn de regels omtrent schadevergoeding? - Chapter 26
Welke regels gelden er omtrent de onrechtmatige daad? - Chapter 27
Wat houden zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking in? - Chapter 28
Wat zijn obligatoire overeenkomsten? - Chapter 29

Pages

Crossroad: begrijpen

 Crossroads

 • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
 • Use the crossroads to follow a connected direction

 

Bundel: begrijpen

 JoHo Bundels

 

Hoe werkt een JoHo Bundel?

 

- Bundels

 • Bundels zijn verzamelingen (linkjes) van pagina's rond een specifieke vraag of onderwerp

 • Bundels werken als navigatietool

Welke soorten bundels zijn er?

Shopbundel

 • verzameling van artikelen die besteld kunnen worden

Topic Bundel

 • verzameling van content die behoort bij een Topic pagina

Info bundel

 • verzameling van verschillende soorten content

Donateursbundel & Abonneebundel

 • verzameling van content die alleen toegankelijk is voor donateurs of abonnees

Eigen bundel

 • op vrijwel elke pagina kun je onder de 'Footprints' de 'Add to my pages' optie vinden. Daar kun je pagina's toevoegen aan je eigen verzamelingen en bundels. Deze bundels met jouw bewaarde pagina's kun je vervolgens onderaan vrijwel elke pagina terugvinden als je bent ingelogd als JoHo donateur of abonnee.

Samenvattingen & Studiehulp

Boekbundel

 • verzameling van chapters die tezamen de samenvatting van een boek vormen

 • boekbundels worden regeltamig ook abonneebundel genoemd

Studiebundel

 • verzameling van content die hoort bij een specifiek vak of een studiefase

Toegang: tot deze pagina
 • Iedereen
Crossroad: kiezen
Studiebundel Verbintenissenrecht - UL
Advies & Assortimentswijzer Verbintenissenrecht - UL
Keuzewijzer voor samenvattingen van Compendium van het Nederlandse vermogensrecht - Hijma & Olthof - 14e druk
Keuzewijzer voor samenvattingen van SBR 4: Verbintenissenrecht algemeen - De Jong et al. - 5e druk
Keuzewijzer voor samenvattingen van SBR 3: Rechtshandeling en Overeenkomst - Hijma et al. - 9e druk
Keuzewijzer voor samenvattingen van SBR 5: Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding - Spier et al. - 8e druk
Keuzewijzer voor samenvattingen van Onrechtmatige daden, Délits, Unerlaubte Handlungen, Torts - Nieuwenhuis - 2e druk
Keuzewijzer voor arrestsamenvattingen van Verbintenissenrecht - UL
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van SBR 3: Rechtshandeling en Overeenkomst - Hijma et al. - 9e druk
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van SBR 4: Verbintenissenrecht algemeen - De Jong et al. - 5e druk
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van SBR 5: Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding - Spier et al. - 8e druk
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Compendium Nederlands Vermogensrecht - Hijma & Olthof - 14e druk
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Onrechtmatige daden, Délits, Unerlaubte Handlungen, Torts - Nieuwenhuis - 2e druk
Shopbundel met geprinte samenvattingen Verbintenissenrecht - UL
Samenvattingen Shop Rechten Bachelor 2 - UL
Studiebundel Inleiding Burgerlijk Recht - UL
Advies & Assortimentswijzer Inleiding Burgerlijk Recht - UL
Keuzewijzer voor samenvattingen van Compendium van het Nederlandse vermogensrecht - Hijma & Olthof - 14e druk
Keuzewijzer voor samenvattingen van Hoofdstukken Vermogensrecht - Nieuwenhuis - 12e druk
Keuzewijzer voor samenvattingen van Hoofdstukken intellectuele eigendom - Visser - 2e druk
Keuzewijzer voor samenvattingen van Hoofdstukken Personen-, Familie- en Erfrecht - Mellema-Kranenburg & Cornelissen - 4e druk
Keuzewijzer voor arrestsamenvattingen bij Inleiding Burgerlijk Recht - UL
Keuzewijzer voor tentamens maken van Inleiding Burgerlijk Recht - UL
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Compendium Nederlands Vermogensrecht - Hijma & Olthof - 14e druk
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Hoofdstukken Vermogensrecht - Nieuwenhuis - 12e druk
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Hoofdstukken Intellectuele eigendom - Visser - 2e druk
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Hoofdstukken Personen-, Familie- en Erfrecht - Mellema-Kranenburg & Cornelissen - 4e druk
Shopbundel met geprinte samenvattingen voor Inleiding Burgerlijk Recht - UL
Samenvattingen Shop Rechten Bachelor 1 - UL
Studiebundel Goederenrecht - UL
Advies & Assortimentswijzer Goederenrecht - UL
Keuzewijzer voor samenvattingen van Compendium van het Nederlandse vermogensrecht - Hijma & Olthof - 14e druk
Keuzewijzer voor samenvattingen van SBR 2: Goederenrecht - Snijders & Rank-Berenschot - 6e druk
Keuzewijzer voor samenvattingen van Verhaal, uitwinning en rangorde: Hoofdlijnen materieel beslag- en faillissementsrecht - Van Boom - 2e druk
Keuzewijzer voor arrestsamenvattingen van Goederenrecht - UL
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Compendium Nederlands Vermogensrecht - Hijma & Olthof - 14e druk
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van SBR 2: Goederenrecht - Snijders & Rank-Berenschot - 6e druk
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Verhaal, uitwinning en rangorde - Hoofdlijnen materieel beslag- en faillissementsrecht van Van Boom - 2e druk
Shopbundel met geprinte samenvattingen van Goederenrecht - UL
Samenvattingen Shop Rechten Bachelor 3 & Masters - UL
Footprint: achterlaten
Pagina bewaren in je bundels:

(Service voor ingelogde JoHo donateurs)

Footprint: begrijpen

 Footprints

 • Leave footprints on the site by adding pages to your own bundles or use the comment options
 • Check the JoHo tips and advice chapters