Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Introduction to Health Psychology - Morrison & Bennett - 4e druk

  Bundel

Items van deze bundel
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Introduction to Health Psychology - Morrison & Bennett - 4e druk
Choice Assistance with summaries of Introduction to Health Psychology - Morrison & Bennett - 4th edition
Wat is gezondheid? - Chapter 1
Hoe hebben culturele en sociale achtergronden invloed op gezondheid? - Chapter 2
Welke voor de gezondheid risicovolle gedragingen zijn er? - Chapter 3
Welk gedrag vermindert het risico op gezondheidsproblemen? - Chapter 4
Hoe kunnen beoordeling en interventie binnen de gezondheidspsychologie plaatsvinden? - Chapter 5
Hoe kan gedragsverandering in gang gezet worden? - Chapter 6
Hoe kan gezond gedrag door (bevolkings)groepen worden bevorderd? - Chapter 7
Het menselijk lichaam en gezondheid en ziekte - Chapter 8
Hoe kunnen symptomen beleefd en geinterpreteerd worden door een individu? - Chapter 9
Hoe kan interventie binnen de gezondheidspsychologie plaatsvinden? - Chapter 10
Hoe kan stress de gezondheid beïnvloeden? - Chapter 11
Waarom beïnvloedt stress de gezondheid van de een meer dan van de ander? - Chapter 12
Hoe kan er met stress worden omgegaan? - Chapter 13
Welke psychologische invloed kan ziekte hebben op een patient? - Chapter 14
Welke psychologische invloed kan ziekte hebben op de familie en andere bekenden van een patient? - Chapter 15
Wat is pijn en hoe kan hier mee om worden gegaan? - Chapter 16
Hoe kan de kwaliteit van leven voor zieke mensen zo goed mogelijk worden gewaarborgd? - Chapter 17
Wat is het toekomstperspectief van de gezondheidspsychologie? - Chapter 18
Introduction to Health Psychology - Morrison & Bennett - 4e druk - BulletPoints
Introduction to Health Psychology - Morrison & Bennett - 4e druk - Begrippenlijst
Geprinte samenvatting van Introduction to Health Psychology - Morrison & Bennett - 4e druk
Crossroad: begrijpen

 Crossroads

 • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
 • Use the crossroads to follow a connected direction

 

Bundel: begrijpen

 JoHo Bundels

 

Hoe werkt een JoHo Bundel?

 

- Bundels

 • Bundels zijn verzamelingen (linkjes) van pagina's rond een specifieke vraag of onderwerp

 • Bundels werken als navigatietool

Welke soorten bundels zijn er?

Shopbundel

 • verzameling van artikelen die besteld kunnen worden

Topic Bundel

 • verzameling van content die behoort bij een Topic pagina

Info bundel

 • verzameling van verschillende soorten content

Donateursbundel & Abonneebundel

 • verzameling van content die alleen toegankelijk is voor donateurs of abonnees

Eigen bundel

 • op vrijwel elke pagina kun je onder de 'Footprints' de 'Add to my pages' optie vinden. Daar kun je pagina's toevoegen aan je eigen verzamelingen en bundels. Deze bundels met jouw bewaarde pagina's kun je vervolgens onderaan vrijwel elke pagina terugvinden als je bent ingelogd als JoHo donateur of abonnee.

Samenvattingen & Studiehulp

Boekbundel

 • verzameling van chapters die tezamen de samenvatting van een boek vormen

 • boekbundels worden regeltamig ook abonneebundel genoemd

Studiebundel

 • verzameling van content die hoort bij een specifiek vak of een studiefase

Toegang: tot deze pagina
 • Iedereen