Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Onderwijseditie Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat - Schlössels - 7e druk

  Bundel

Items van deze bundel
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Onderwijseditie Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat - Schlössels - 7e druk
Keuzewijzer voor samenvattingen van Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat - Schlössels - 7e druk
Hoe heeft het bestuursrecht zich in de geschiedenis ontwikkeld? - Chapter 1
Hoe is het bestuursrecht ingedeeld en opgebouwd? - Chapter 2
Wat zijn bestuursorganen en welke (juridische) bevoegdheden hebben ze? - Chapter 3
Wie is belanghebbende en hoe dient een bestuursorgaan hiermee om te gaan? - Chapter 4
Wat zijn bestuurshandelingen? - Chapter 5
Welke rechtsbescherming is van toepassing op het bestuursrecht? - Chapter 6
Wat betekent normering binnen het bestuursrecht? - Chapter 7
Wat zijn beginselen van behoorlijk bestuur? - Chapter 8
Welke facetten zijn onderdeel van openbaarheid van bestuur? - Chapter 9
Hoe is het privaatrechtelijk handelen van bestuursorganen geregeld? - Chapter 10
Waarvan maakt de overheid gebruik bij uitvoering vna haar taken? - Chapter 16
Welke mogelijkheiden zijn er tot eenzijdig dwingend bestuur? - Chapter 17
Welke vormen van presterend bestuur zijn er? - Chapter 18
Wat zijn overeenkomsten, privaatrechtelijke middelen en feitelijke middelen binnen het bestuursprocesrecht? - Chapter 19
Wat houdt bestuurlijke handhaving in? - Chapter 20
Welke toezicht is er op naleving van het bestuursrecht? - Chapter 21
Welke sancties bestaan er binnen het bestuursrecht? - Chapter 22
Geprinte samenvatting van Onderwijseditie Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat - Schlössels - 7e druk
Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat van Schlössels - Boek & JoHo's
Crossroad: begrijpen

 Crossroads

 • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
 • Use the crossroads to follow a connected direction

 

Bundel: begrijpen

 JoHo Bundels

 

Hoe werkt een JoHo Bundel?

 

- Bundels

 • Bundels zijn verzamelingen (linkjes) van pagina's rond een specifieke vraag of onderwerp

 • Bundels werken als navigatietool

Welke soorten bundels zijn er?

Shopbundel

 • verzameling van artikelen die besteld kunnen worden

Topic Bundel

 • verzameling van content die behoort bij een Topic pagina

Info bundel

 • verzameling van verschillende soorten content

Donateursbundel & Abonneebundel

 • verzameling van content die alleen toegankelijk is voor donateurs of abonnees

Eigen bundel

 • op vrijwel elke pagina kun je onder de 'Footprints' de 'Add to my pages' optie vinden. Daar kun je pagina's toevoegen aan je eigen verzamelingen en bundels. Deze bundels met jouw bewaarde pagina's kun je vervolgens onderaan vrijwel elke pagina terugvinden als je bent ingelogd als JoHo donateur of abonnee.

Samenvattingen & Studiehulp

Boekbundel

 • verzameling van chapters die tezamen de samenvatting van een boek vormen

 • boekbundels worden regeltamig ook abonneebundel genoemd

Studiebundel

 • verzameling van content die hoort bij een specifiek vak of een studiefase

Toegang: tot deze pagina
 • Iedereen
Crossroad: kiezen
Studiebundel Rechten Bachelor 2 - RU
Advies & Assortimentswijzer Rechten Bachelor 2 - RU
Keuzewijzer voor samenvattingen van Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat - Schlössels - 7e druk
Keuzewijzer voor samenvattingen van Het Nederlands strafprocesrecht - Corstens & Borgers - 9e druk
Keuzewijzer voor samenvattingen van Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis - Lokin & Zwalve - 5e druk
Keuzewijzer voor samenvattingen van Constitutioneel Recht - Kortmann - 7e herziene druk
Keuzewijzer voor samenvattingen van Inleiding Belastingheffing Ondernemingen en Particulieren - Rijkers - 13e druk
Keuzewijzer voor samenvattingen van Schets van het Nederlandse Arbeidsrecht - Bakels et al. - 25e druk
Keuzewijzer voor samenvattingen van SBR 1: Personen- en familierecht, huwelijksvermogenrecht en erfrecht - Nuytinck - 7e druk
Keuzewijzer voor samenvattingen van Materieel strafrecht - De Hullu - 7e druk
Keuzewijzer voor samenvattingen van Prota. Vermogensrechtelijke leerstukken aan de hand van Romeinsrechtelijke teksten - Lokin - 10e druk
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Onderwijseditie Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat - Schlössels - 7e druk
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Het Nederlands strafprocesrecht - Corstens & Borgers - 9e druk
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis - Lokin & Zwalve - 5e druk
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Constitutioneel recht van Kortmann - 7e herziene druk
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Schets van het Nederlands Arbeidsrecht - Bakels et al. - 25e druk
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van SBR 1: Personen- en familierecht, huwelijksvermogenrecht en erfrecht - Nuytinck - 7e druk
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Materieel strafrecht - De Hullu - 7e druk
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Prota. Vermogensrechtelijke leerstukken aan de hand van Romeinsrechtelijke teksten van Lokin - 10e druk
Shopbundel met geprinte samenvattingen voor Rechten Bachelor 2 - RU
Samenvattingen Shop Rechten - RU
Studiebundel Rechten Bachelor 2 - VU
Advies & Assortimentswijzer Rechten Bachelor 2 - VU
Keuzewijzer voor samenvattingen van SBR 4: Verbintenissenrecht algemeen - De Jong et al. - 5e druk
Keuzewijzer voor samenvattingen van SBR 3: Rechtshandeling en Overeenkomst - Hijma et al. - 9e druk
Keuzewijzer voor samenvattingen van Koop en consumentenkoop - Klik - 8e druk
Keuzewijzer voor samenvattingen van Materieel strafrecht - De Hullu - 7e druk
Keuzewijzer voor samenvattingen van Pitlo Deel 3: Goederenrecht - Reehuis & Heisterkamp - 14e druk
Keuzewijzer voor samenvattingen van International Law - Klabbers - 2e druk
Keuzewijzer voor samenvattingen van Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij - Dijk - 6e druk
Keuzewijzer voor samenvattingen van Van de BV en de NV - Van Schilfgaarde - 17e druk
Keuzewijzer voor samenvattingen van Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat - Schlössels - 7e druk
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van SBR 3: Rechtshandeling en Overeenkomst - Hijma et al. - 9e druk
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van SBR 4: Verbintenissenrecht algemeen - De Jong et al. - 5e druk
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Materieel strafrecht - De Hullu - 7e druk
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Pitlo: Goederenrecht - Reehuis & Heisterkamp - 14e druk
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van International Law - Klabbers - 2e druk
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Van de BV en de NV - Van Schilfgaarde - 17e druk
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Onderwijseditie Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat - Schlössels - 7e druk
Shopbundel met geprinte samenvattingen voor Rechten Bachelor 2 - VU
Samenvattingen Shop Rechten - VU
Studiebundel Rechten Bachelor 3 - VU
Advies & Assortimentswijzer Rechten Bachelor 3 - VU
Keuzewijzer voor samenvattingen van Pleitwijzer: succesvol pleiten in de praktijk - Klink & Broekers-Knol - 9e druk
Keuzewijzer voor samenvattingen van Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht - Kronenberg & De Wilde - 8e druk
Keuzewijzer voor samenvattingen van Onrechtmatige daad (Monografieën Privaatrecht deel 4) - Verheij - 8e druk
Keuzewijzer voor samenvattingen van Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat - Schlössels - 7e druk
Keuzewijzer voor samenvattingen van Elementair belastingrecht voor economen en bedrijfsjuristen - Stevens - 2016/2017 druk
Keuzewijzer voor samenvattingen van Jaarrekeninglezen voor juristen - De Geus & Scholten - 2e druk
Keuzewijzer voor samenvattingen van Recht van onderop: Antwoorden uit de Rechtssociologie - Hertogh & Weyers - 1e druk
Keuzewijzer voor samenvattingen van Familierecht: een introductie - Schrama - 2e druk
Keuzewijzer voor samenvattingen van Constitutioneel Recht - Kortmann - 7e herziene druk
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Pleitwijzer: succesvol pleiten in de praktijk - Klink & Broekers-Knol - 9e druk
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht - Kronenberg & De Wilde - 8e druk
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Onrechtmatige daad (Monografieën Privaatrecht deel 4) - Verheij - 8e druk
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Onderwijseditie Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat - Schlössels - 7e druk
Abonneebundel met chaptersamenvattingen van Elementair belastingrecht voor economen en bedrijfsjuristen - Stevens - 2016/2017 druk
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Recht van onderop: antwoorden uit de rechtssociologie van Hertogh e.a. - 1e druk
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Familierecht: een introductie - Schrama - 2e druk
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Constitutioneel recht van Kortmann - 7e herziene druk
Samenvattingen Shop Rechten - VU
Footprint: achterlaten
Pagina bewaren in je bundels:

(Service voor ingelogde JoHo donateurs)

Footprint: begrijpen

 Footprints

 • Leave footprints on the site by adding pages to your own bundles or use the comment options
 • Check the JoHo tips and advice chapters