Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Personality Psychology: Domains of Knowledge About Human Nature - Larsen & Buss - 2e internationale editie

  Bundel

Sluit je aan bij JoHo om te kunnen inloggen en gebruik te maken van de tools en teksten
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

  Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

  JoHo abonnement (€20,- p/j)

  • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
  • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
  • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
  • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
  • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
  • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

   of met een JoHo donateurschap

  JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

  • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
  • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
  • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
  • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

   

  Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

  De items van deze bundel
  Choice Assistance with summaries of Personality Psychology: Domains of Knowledge About Human Nature - Larsen et al. - 3rd edition

  Choice Assistance with summaries of Personality Psychology: Domains of Knowledge About Human Nature - Larsen et al. - 3rd edition

  Summaries with Personality Psychology: Domains of Knowledge About Human Nature - Larsen et al.

   

  Booksummaries to be used with the 3rd edition of Personality Psychology

  Online: summary in chapters

  Online: practice materials to be used with the book

  Print: summary in chapters by post

  Print: Summary in chapters in support centers

  Content Prints with Personality Psychology

   Booksummary: list of contents for the printed summaries

  • The English printed booksummary contains the following chapters:
   • What is personality? - Chapter 1
   • How can personality be measured? - Chapter 2
   • How can characteristics of personality be described and classified? - Chapter 3
   • Which issues in theory and measurement do we know? - Chapter 4
   • What about disposition stability, coherence and change? - Chapter 5
   • What can we say about personality and genetics? - Chapter 6
   • What is important to know about physiological approach? - Chapter 7
   • What are evolutionary perspectives? - Chapter 8
   • What are important psychoanalytic approaches? - Chapter 9
   • What about personality and motives? - Chapter 10
   • What is the cognitive approach to personality? - Chapter 11
   • What is Intelligence? - Chapter 12
   • What are emotions? - Chapter 13
   • How does the self-concept come about? - Chapter 14
   • What is the link between personality and social interaction? - Chapter 15
   • What about gender, sex and personality? - Chapter 16
   • Are there significant differences in personality between different cultures? - Chapter 17
   • What about stress, coping, adjustment and health? - Chapter 18
   • What are personality disorders? - Chapter 19
   • Which six domains exist within personality psychology? - Chapter 20
  • The Dutch printed booksummary contains the following chapters:
   • Wat is persoonlijkheid? - Chapter 1
   • Hoe kan persoonlijkheid worden gemeten? - Chapter 2
   • Hoe kunnen eigenschappen van persoonlijkheid worden beschreven en ingedeeld? - Chapter 3
   • Welke theorieën zijn er met betrekking tot het meten van persoonlijkheid? - Chapter 4
   • Ontwikkelt persoonlijkheid zich tijdens verschillende levensfases? - Chapter 5
   • Is iemands persoonlijkheid (ook) genetisch bepaald? - Chapter 6
   • Welke biologische/fysiologische theorieën bestaan er met betrekking tot persoonlijkheid? - Chapter 7
   • Welke invloeden heeft de evolutie gehad op persoonlijkheid? - Chapter 8
   • Wat is de psychoanalytische benadering van persoonlijkheid? - Chapter 9
   • Hoe verhouden motieven en persoonlijkheid zich tot elkaar? - Chapter 10
   • Wat is de cognitieve benadering van persoonlijkheid? - Chapter 11
   • Hoe verhouden intelligentie en persoonlijkheid zich tot elkaar? - Chapter 12
   • Hoe verhouden emoties en persoonlijkheid zich tot elkaar? - Chapter 13
   • Hoe ontstaat het zelfconcept? - Chapter 14
   • Wat zijn interpersoonlijke aspecten van persoonlijkheid? - Chapter 15
   • Welke invloed heeft het geslacht op persoonlijkheid? - Chapter 16
   • Zijn er grote verschillen in persoonlijkheid tussen verschillende culturen? - Chapter 17
   • Welke invloed hebben stress en gezondheid op persoonlijkheid en andersom? - Chapter 18
   • Wat zijn persoonlijkheidsstoornissen? - Chapter 19
   • Welke zes domeinen bestaan er binnen de persoonlijkheidspsychologie? - Chapter 20

  Booksummaries with previous editions

  Joho.org: summaries with the 2nd international edition of the book

  JoHo.org: summaries with the European edition of the book

  Related summaries & other materials with Personality Psychology

   Alternatives: booksummaries & related summaries

   Knowledge & Study pages: Summaries and study assistance per field of study

  ExamTickets with Personality Psychology

   ExamTickets: Tips & Tricks with studying the book

   HEXACO model has 6 letters and stands for The Big Five + a sixth factor

   The two main limitations of twin studies are both related to the environment: the environment is often the same and twins are not representative of the environment (the population).

   The sequence of Id, Ego and Superego from Freud can be remembered by the length of the words: Id (first and primitive part of the personality), Ego, (derived from Id) and Superego (in which moral values, ideals and expectations of the society).

   To remember the difference between Spence's instrumentality and expressiveness: instrumentality is about personality traits (personal instruments) and expressiveness is about what you show (expression) of emotions.

  More ExamTickets (for JoHo subscribers)

   Log in as a subscriber and read more tips in Dutch about how to best utilize the knowledge in this book, or how to pass your exam.

  Wat is persoonlijkheid? - Chapter 1

  Wat is persoonlijkheid? - Chapter 1


  Persoonlijkheid is een veelzijdig begrip. Persoonlijkheid wordt omschreven als een verzameling geordende en relatief stabiele psychologische karaktereigenschappen en mechanismen. Deze eigenschappen en mechanismen beïnvloeden de interactie met aspecten van de intrapsychische, fysieke en sociale omgeving van een individu. Hieronder volgt een uitgebreidere uitleg van deze definitie.

  Allereerst zijn psychologische karaktereigenschappen eigenschappen die een persoon voor langere tijd kenmerken en die personen van elkaar onderscheiden. Karaktereigenschappen worden vaak beschreven door middel van adjectieven zoals vrolijk, arrogant of chaotisch. Ze omschrijven de gemiddelde tendens van een persoon. Zeer spraakzame personen zullen bijvoorbeeld gemiddeld genomen meer gesprekken starten dan mensen die minder spraakzaam zijn.

  Welke vier soorten vragen worden gesteld bij onderzoek naar persoonlijkheidseigenschappen? 

  • Hoeveel eigenschappen bestaan er?

  • Hoe zijn ze georganiseerd?

  • Wat is de oorsprong van de eigenschappen?

  • Wat zijn de correlaties en gevolgen van eigenschappen?

  Wat zijn de drie functies van karaktereigenschappen?

  De drie functies van karaktereigenschappen zijn het omschrijven van mensen, het verklaren van gedrag en het voorspellen van toekomstig gedrag. Psychologische mechanismen hebben meer te maken met de innerlijke verwerking van persoonlijkheid. De meeste psychologische mechanismen bestaan uit drie processen:

  • Het invoerproces: hierbij wordt de persoon geconfronteerd met een situatie.

  • Nadenken is het tweede proces waarbij een persoon alle opties overweegt en een beslissing maakt.

  • Het uitvoerproces: het proces waarbij de persoon handelt in de situatie.

  Vooral karaktereigenschappen, maar ook de psychologische mechanismen, hebben een grote invloed op de manier waarop een persoon zijn leven leidt, waarop iemand naar zichzelf kijkt, hoe iemand naar anderen kijkt en de doelen die iemand zichzelf in het leven stelt.

  Wat wordt er bedoeld met de vermelding dat karaktereigenschappen en mechanismen geordend zijn?

  Dit wil zeggen dat het niet zomaar een verzameling van eigenschappen is, maar dat de eigenschappen onderling aan elkaar gekoppeld zijn. Deze ordening van de persoonlijkheid is bijvoorbeeld te zien in het maken van beslissingen: afhankelijk van de omstandigheden hanteert men verschillende beslissingsregels die voortkomen uit de persoonlijkheidseigenschappen. Bovendien zijn deze eigenschappen, vooral vanaf de volwassenheid, relatief stabiel.

  Wat is het verschil tussen persoonlijkheidspsychologie en sociale psychologie?

  Het opvallende aan de persoonlijkheidspsychologie is dat het zich richt op interne factoren die gedrag veroorzaken, terwijl in de sociale psychologie juist wordt gekeken naar externe factoren zoals de omgeving. Een ander karakteristiek aspect van persoonlijkheidspsychologie is dat het geen kerntheorie kent waar alle onderzoekers op voortbouwen, zoals de evolutietheorie dat is in de biologie. Sigmund Freud probeerde de psychoanalyse wellicht als kerntheorie voor de persoonlijkheidspsychologie op te zetten, maar is daar niet in geslaagd.

  Wat zijn de drie niveaus van persoonlijkheidsanalyse?

  Welke drie niveaus van analyse voor persoonlijkheid stelden Kluckhohn en Murray in 1948 vast?

  1. Het niveau van de menselijke aard (human nature level). Hierin worden karaktereigenschappen en mechanismen geanalyseerd die kenmerkend zijn voor de mens als soort. Een goed voorbeeld is het vermogen om een taal te leren.

  2. Het niveau van individuele en groepsverschillen. Sommige mensen houden van stilte en anderen weer van drukte. Er zijn vele dimensies die de individuele verschillen duidelijk maken waardoor elke persoon weer anders is, maar ook gelijkenissen aanwezig zijn op sommige vlakken. Persoonlijkheid kan onderzocht worden door te kijken naar verschillen tussen groepen. De ene groep heeft weer bepaalde persoonlijkheidskenmerken die aanwezig zijn maar verschillend in vergelijking met een andere groep. Verschillen zijn mogelijk veroorzaakt door leeftijd of socio-economische achtergrond.

  3. Het niveau van individueel uniek zijn. Hierbij gaat het om de gedachte dat ieder mens uniek is.

  Wat zijn nomothetische methoden?

  Er zijn twee methoden voor onderzoek naar verschillen tussen individuen of groepen, namelijk de nomothetische methoden en de idiografische methode. Onderzoek volgens de nomothetische methode heeft veelal te maken met het vergelijken van statistieken van verschillende groepen. Het wordt vaak gebruikt om meer te weten te komen over algemene menselijke karaktereigenschappen.

  Wat houdt de idiografische methode in?

  De idiografische methode concentreert zich op een enkel individu en resulteert meestal in een biografie of casusbeschrijving van een enkel individu. De meeste grote persoonlijkheidstheorieën hebben betrekking op het niveau van de menselijke aard, terwijl het meeste onderzoek tegenwoordig wordt gedaan naar individuele en groepsverschillen.

  Wat veroorzaakt de kloof tussen de grote theorieën en hedendaags onderzoek naar persoonlijkheid?

  In het veld is er een brug tussen het niveau van menselijk gedrag en het niveau van groepsgedrag. Hierdoor is er een kloof tussen de grote theorieën van persoonlijkheid en het hedendaagse onderzoek naar persoonlijkheid. Psychologen hebben de neiging om maar één perspectief te hanteren. Die losse perspectieven zijn waardevol, maar geen enkele theorie gezien vanuit één perspectief is voldoende om het volledige gedrag van mensen te verklaren.

  Wat zijn de zes kennisdomeinen van de persoonlijkheidspsychologie?

  Persoonlijkheid is moeilijk te onderzoeken omdat het zeer ingewikkeld en veelomvattend is. Om orde te scheppen in dit onderzoeksveld is de persoonlijkheidspsychologie daarom verdeeld in zes kennisdomeinen:

  • Het dispositionele domein: binnen dit domein zijn onderzoekers op zoek naar belangrijke verschillen tussen individuen. Men onderzoek welke disponerende factoren ten grondslag liggen aan die verschillen en hoe ze zich ontwikkelen.

  • Het biologische domein: de basis van dit domein is de gedachte dat de mens een biologisch systeem is dat gedrag, gedachten en emoties produceert met behulp van onder andere de hersenen en zenuwen. Het biologische domein kent drie onderzoeksgebieden, namelijk de genetica, evolutie en psychofysiologie. De psychofysiologie houdt zich bezig met persoonlijkheid in termen van het functioneren van het zenuwstelsel.

  • Het intrapsychische domein: dit domein betreft de mentale mechanismen van de persoonlijkheid. Veel van deze mechanismen vinden plaats in het onderbewustzijn. Het domein houdt zich bezig met verdedigingsmechanismen en heeft wat betreft theorieën veel overeenkomsten met de psychoanalytische theorie van Freud. Freud beargumenteerde dat seksuele en agressieve instincten zorgen voor de intrinsieke motivatie van de mens om activiteiten te ondernemen. Tegenwoordig is deze Freudiaanse theorie herzien en gemoderniseerd.

  • Het cognitieve ervaringsdomein: dit domein spitst zich toe op cognitie en subjectieve ervaringen, gevoelens, overtuigingen en wensen. Hoe we onszelf zien, het zelf concept, is een belangrijke ontwikkeling. Zijn we aardig of vervelend, succesvol of niet? Zien we onszelf later trouwen en kinderen krijgen? Intelligentie speelt hierbij ook een grote rol, hoe ontstaan verschillen in intelligentie bij mensen?

  • Het sociale en culturele domein: in dit domein gaat men ervan uit dat er een wederzijdse beïnvloeding plaatsvindt tussen persoonlijkheid en de omgeving. In dit domein worden de verschillen binnen culturen onderzocht, omdat verschillende persoonlijkheden voor verschillende sociale interacties kunnen zorgen. Ook worden verschillen tussen culturen onderzocht, omdat verschillende persoonlijkheden door verschillende culturele beïnvloeding kunnen ontstaan.

  • Het aanpassingsdomein: de kerngedachte van dit domein is dat persoonlijkheid een belangrijke rol speelt in hoe mensen omgaan met levensgebeurtenissen. In dit domein is bijvoorbeeld bevonden dat persoonlijkheid gelinkt is aan de gezondheid (moeilijke situatie kan leiden tot overmatig alcoholgebruik). Ook behoort tot dit domein dat bepaalde persoonlijkheidstrekken gerelateerd zijn aan het slecht kunnen aanpassen (aan bijvoorbeeld sociale situaties) en als persoonlijkheidsstoornis worden aangeduid.

  Wat kenmerkt een goede theorie?

  Een goede theorie wordt gekenmerkt doordat het een gidsende rol heeft voor onderzoekers, een overzicht geeft van bestaande kennis en voorspellingen doet. De vijf wetenschappelijke standaarden als het gaat om de evaluatie van persoonlijkheidstheorieën zijn:

  1. Het is volledig.

  2. Het heeft een probleemoplossende waarde.

  3. Het is testbaar.

  4. Het is uniek.

  5. Het is te combineren en integreren met andere domeinen en niveaus.

  Hoe kan persoonlijkheid worden gemeten? - Chapter 2
  Hoe kunnen eigenschappen van persoonlijkheid worden beschreven en ingedeeld? - Chapter 3
  Welke theorieën zijn er met betrekking tot het meten van persoonlijkheid? - Chapter 4
  Hoe ontwikkelt persoonlijkheid zich tijdens verschillende levensfases? - Chapter 5
  Is iemands persoonlijkheid (ook) genetisch bepaald? - Chapter 6
  Welke biologische/fysiologische theorieën bestaan er met betrekking tot persoonlijkheid? - Chapter 7
  Welke invloeden heeft de evolutie gehad op persoonlijkheid? - Chapter 8
  Wat is de psychoanalytische benadering van persoonlijkheid? - Chapter 9
  Hoe verhouden motieven en persoonlijkheid zich tot elkaar? - Chapter 10
  Wat is de cognitieve benadering van persoonlijkheid? - Chapter 11
  Hoe verhouden intelligentie en persoonlijkheid zich tot elkaar? - Chapter 12
  Hoe verhouden emoties en persoonlijkheid zich tot elkaar? - Chapter 13
  Hoe ontstaat het zelfconcept? - Chapter 14
  Wat zijn interpersoonlijke aspecten van persoonlijkheid? - Chapter 15
  Welke invloed heeft het geslacht op persoonlijkheid? - Chapter 16
  Zijn er grote verschillen in persoonlijkheid tussen verschillende culturen? - Chapter 17
  Welke invloed hebben stress en gezondheid op persoonlijkheid en andersom? - Chapter 18
  Wat zijn persoonlijkheidsstoornissen? - Chapter 19
  Welke zes domeinen bestaan er binnen de persoonlijkheidspsychologie? - Chapter 20
  Personality Psychology: Domains of Knowledge About Human Nature - Larsen & Buss - 2e internationale editie - BulletPoints

  Personality Psychology: Domains of Knowledge About Human Nature - Larsen & Buss - 2e internationale editie - BulletPoints

  Wat is persoonlijkheid? - BulletPoints 1

  • Persoonlijkheid is een veelzijdig begrip. Persoonlijkheid wordt omschreven als een verzameling geordende en relatief stabiele psychologische karaktereigenschappen en mechanismen. Deze eigenschappen en mechanismen beïnvloeden de interactie met aspecten van de intrapsychische, fysieke en sociale omgeving van een individu. Hieronder volgt een uitgebreidere uitleg van deze definitie.

  • De drie functies van karaktereigenschappen zijn het omschrijven van mensen, het verklaren van gedrag en het voorspellen van toekomstig gedrag. Psychologische mechanismen hebben meer te maken met de innerlijke verwerking van persoonlijkheid. De meeste psychologische mechanismen bestaan uit drie processen.

  • Er zijn twee methoden voor onderzoek naar verschillen tussen individuen of groepen, namelijk de nomothetische methoden en de idiografische methode. Onderzoek volgens de nomothetische methode heeft veelal te maken met het vergelijken van statistieken van verschillende groepen. Het wordt vaak gebruikt om meer te weten te komen over algemene menselijke karaktereigenschappen.

  • Een goede theorie wordt gekenmerkt doordat het een gidsende rol heeft voor onderzoekers, een overzicht geeft van bestaande kennis en voorspellingen doet.

  Abonneebundel met online TentamenTests van Personality Psychology: Domains of Knowledge About Human Nature van Larsen & Buss - 2e internationale editie

  Abonneebundel met online TentamenTests van Personality Psychology: Domains of Knowledge About Human Nature van Larsen & Buss - 2e internationale editie

  Geprinte samenvatting van Personality Psychology: Domains of Knowledge about Human Nature - Larsen et al. - 3e druk
  Personality Psychology: Domains of Knowledge About Human Nature, International Edition - Larsen & Buss - Boek & JoHo's
  JoHo: bundel begrijpen

    Hoe werkt een JoHo Bundel (pagina)

  • Bundels zijn verzamelingen (vaak links) van pagina's rond een specifieke vraag of onderwerp
  • Bundels werken als navigatietool

  Welke soorten bundels zijn er?

  Productbundels

  • Verzekeringsbundels: verzameling van content rond verzekeringsadvies of verzekeringsaanbod
  • Abonnementsbundels: verzameling van content rond advies of services voor JoHo abonnees en donateurs
  • Shopbundels: verzameling van artikelen die besteld kunnen worden

  Persoonlijke bundels

  • op vrijwel elke pagina kun je onder de 'Footprints' de 'Add to my pages' optie vinden. Daar kun je pagina's toevoegen aan je eigen verzamelingen en bundels. Deze bundels met jouw bewaarde pagina's kun je vervolgens onderaan vrijwel elke pagina terugvinden als je bent ingelogd als JoHo donateur of abonnee.

  Studiehulpbundels

  • Boekbundels: verzameling van chapters die tezamen de samenvatting van een boek vormen
  • Studiebundel: verzameling van content die hoort bij een specifiek vak of een studiefase

  Themabundel

  • Verzameling van content die behoort bij een topic en themapagina

  Toolbundel

  • Verzameling van content gericht op een specifiek proces of actie (bijvoorbeeld een vacature zoeken of een vak bestuderen)

  Toolbundel voor abonnees

  • Verzameling van content met toegang of services voor JoHo abonees
  Footprint: achterlaten
  Pagina bewaren in je bundels:

  (Service voor ingelogde JoHo donateurs)