Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk

  Bundel

Sluit je aan bij JoHo om te kunnen inloggen en gebruik te maken van de tools en teksten
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

  Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

  JoHo abonnement (€20,- p/j)

  • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
  • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
  • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
  • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
  • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
  • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

   of met een JoHo donateurschap

  JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

  • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
  • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
  • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
  • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

   

  Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

  De items van deze bundel
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk

  Samenvattingen en TentamenTests bij Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen

   

  Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 18e druk van Psychologische gespreksvoering

   Online: samenvatting in chapters

  Online: samenvatting in BulletPoints

  Online: Oefenvragen bij het boek

   Print: samenvatting in chapters per post

   Print: samenvatting in chapters aan de balie

  Inhoud prints van samenvattingen van Psychologische gespreksvoering

  Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

  • De geprinte samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
   • Wat is psychologische gespreksvoering? - Chapter 1
   • Welke houding past bij een hulpverlener? - Chapter 2
   • Wat wordt verstaan onder de 'client-centered' methode? - Chapter 3
   • Waaruit bestaat de sociaal-leertheoretische visie? - Chapter 4
   • Welke doelen, rollen en modellen van gesprekken zijn er? - Chapter 5
   • Over welke algemene vaardigheden moet een hulpverlener beschikken? - Chapter 6
   • Hoe komt een hulpverlener tot een goede interpretatie? - Chapter 7
   • Welke rol speelt de hulpverlener in levensveranderingen van de cliënt? - Chapter 8

  Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Psychologische gespreksvoering

   Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

  Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

  TentamenTickets bij Psychologische gespreksvoering

   TentamenTickets: Tips & Tricks bij het bestuderen van het boek

  De samenvatting bij Psychologische gespreksvoering biedt vier theoretische hoofdstukken over gespreksvoering en daarna vier hoofdstukken die praktische hulp bieden bij hulpverlening

   De BulletPoint samenvattingen per hoofdstuk bieden een toegankelijk overzicht van de belangrijkste punten uit het boek

   Uit Wat werkt: Motiverende gespreksvoering - Bartelink - Artikel:

  Zes stadia die mensen doorlopen voordat ze bereid zijn hun gedrag aan te passen.

  • Voorbeschouwing (precontemplatie): cliënt heeft geen intentie om te veranderen. Cliënt is zich vaak niet bewust van het probleem of ontkent het. Vaak ervaart de omgeving wel een probleem. Cliënt biedt weerstand tegen de geboden hulp.
  • Overpeinzing (contemplatie): cliënt is bewust van het probleem en kijkt wat het hem oplevert als zijn gedrag verandert. Motivatie is aanwezig, maar actie wordt niet ondernomen.
  • Besluitvorming (voorbereiding): als de cliënt zich bewust is van het probleem, het erkent en voldoende vertrouwen heeft in zijn mogelijkheden om te veranderen, neemt hij pas een besluit. De cliënt maakt een plan waarmee hij zijn gedrag kan veranderen.
  • Actie: actie ondernemen om gedrag te veranderen. In dit stadium vindt behandeling plaats.
  • Onderhoud (consolidatie): het moment waarop de cliënt probeert om nieuw gedrag in het dagelijks leven te integreren. Dit is de enige manier om de bereikte verandering vast te houden.
  • Terugval: vaak is de cliënt niet in staat om bereikt resultaat helemaal te handhaven en krijgt hij een terugval. Het is niet zo dat een cliënt bij een terugval elke keer opnieuw moet beginnen.

  Interventies voor gedragsveranderingen moeten afgestemd zijn op het motivatiestadium waarin een persoon zit, dit vergroot de effectiviteit.

  Wat is psychologische gespreksvoering? - Chapter 1

  Wat is psychologische gespreksvoering? - Chapter 1

  Hulp geven aan mensen met persoonlijke problemen is niet gemakkelijk. Soms kan iemand niet geholpen worden en soms wordt hulp niet op prijs gesteld. Vaak kunnen mensen met problemen echter wel geholpen worden. Maar hoe kun je mensen dan het beste helpen?

  Welke houding past bij een hulpverlener? - Chapter 2

  Welke houding past bij een hulpverlener? - Chapter 2

  Er bestaan verschillende manieren om een gesprek te voeren met een persoon die een probleem heeft. De verschillende methoden roepen allerlei vragen op. Hoe moet de hulpverlener met desbetreffende persoon omgaan? In welke hoek moeten oplossingen gezocht worden? De antwoorden op deze vragen zijn niet neutraal; zowel de hulpverlener als de persoon met een probleem hebben bepaalde normen en waarden die van invloed zijn op de oplossing van het probleem. De hulpverlener zal een persoonlijke keuze moeten maken met betrekking tot de manier waarop hij met zijn cliënt om zal gaan en welke methode van gespreksvoering hij zal gebruiken. Hierbij is het belangrijk om in zijn achterhoofd te houden wat hij wil bereiken. In de rest van deze tekst maken we een vergelijking tussen de ‘houding’ van de naasten, familie en vrienden van de hulpvrager, en de ‘houding’ van professionele hulpverleners. Daartoe gebruiken we de casus van Michiel.

  Wat wordt verstaan onder de 'client-centered' methode? - Chapter 3

  Wat wordt verstaan onder de 'client-centered' methode? - Chapter 3

  De hulpverlener heeft behalve een juiste houding ook andere hulpmiddelen nodig om de persoon met een probleem te helpen. Een van deze hulpmiddelen is een systeem dat het mogelijk maakt om datgene wat er verteld wordt te rangschikken en te begrijpen. De hulpverlener kan gebruik maken van bepaalde manieren die zorgen dat de cliënt zelf meewerkt aan het oplossen van zijn probleem. Bovendien heeft hij theorieën nodig die hem een beter beeld van de cliënt kunnen geven en een helder beeld op de problemen kunnen bieden.

  Waaruit bestaat de sociaal-leertheoretische visie? - Chapter 4

  Waaruit bestaat de sociaal-leertheoretische visie? - Chapter 4

  Mensen hebben hun manieren van ordenen en ervaren geleerd, het is van belang dat voor de hulpverlener duidelijk is hoe iemand dat geleerd heeft. Rogers benadrukt het groeiproces bij mensen; Wexler legt met betrekking tot het helpen van mensen wel de nadruk op de verandering van het proces van ordening en interpretatie van informatie, maar vergeet hierbij dat mensen hun gedrag moeilijk kunnen veranderen. Mensen moeten dit leren. De sociaal-leertheoretische visie gaat in op dit leerproces.

  Welke doelen, rollen en modellen van gesprekken zijn er? - Chapter 5

  Welke doelen, rollen en modellen van gesprekken zijn er? - Chapter 5

  De hulpverlener kan theorieën met betrekking tot psychologische gespreksvoering gebruiken voor het geven van hulp. De theorieën kan hij echter niet lukraak gebruiken. Hij heeft een plan nodig. Allereerst moet hij een doel voor ogen hebben en zal hij een rol moeten aannemen om dat doel te bereiken. Om een helder beeld van het doel en de rol te krijgen en te behouden kan hij gebruik maken van een gespreksmodel. Hieronder worden doelen, rollen en gespreksmodellen behandeld.

  Over welke algemene vaardigheden moet een hulpverlener beschikken? - Chapter 6

  Over welke algemene vaardigheden moet een hulpverlener beschikken? - Chapter 6

  Een professionele hulpverlener moet na het één en ander geleerd te hebben, kunnen kiezen uit zijn gedragsdisposities. Bij de hulpverlener in spé is nogal eens een groot verschil aanwezig tussen de wetenschap hoe je te gedragen en de praktische toepassing daarvan. Men kan vaardigheden in luistervaardigheden en regulerende vaardigheden opdelen. De luistervaardigheden kunnen op hun beurt weer opgedeeld worden in ‘niet’-selectieve luistervaardigheden (eigenlijk onmogelijk niet uit te voeren) en selectieve luistervaardigheden. Onder de ‘niet’-selectieve variant verstaat men het non-verbale gedrag, het aandachtig volgen van het gesprek en het gebruik maken van momenten waar er niets gezegd wordt. Onder de selectieve luistervaardigheid verstaat men het stellen van vragen, het in eigen woorden weergeven van de gegeven informatie, het stimuleren van het precies antwoorden en het samenvatten. Regulerende vaardigheden hebben juist betrekking op de opening van het gesprek, het formuleren van doelen, het maken van afspraken over doelstellingen, het verduidelijken van de situatie en het afronden van het gesprek. Deze vaardigheden lopen gelijk met de fasen van probleemverheldering, probleemnuancering en probleembehandeling.

  Hoe komt een hulpverlener tot een goede interpretatie? - Chapter 7

  Hoe komt een hulpverlener tot een goede interpretatie? - Chapter 7

  Na de probleemverheldering is het tijd voor de hulpverlener om de problemen te nuanceren. Het nuanceren kan ertoe bijdragen dat de cliënt uitwegen ziet en tot nieuwe inzichten komt. De hulpverlener heeft in deze fase een actieve en sturende functie. Hij probeert de informatie te interpreteren en zal zijn eigen inzichten op de problematiek uiten. De vraag is nu: hoe komt men tot een goede interpretatie?

  Welke rol speelt de hulpverlener in levensveranderingen van de cliënt? - Chapter 8

  Welke rol speelt de hulpverlener in levensveranderingen van de cliënt? - Chapter 8

  Hieronder draait het om het tot stand brengen van gewenste veranderingen in het leven van de cliënt en de rol die de hulpverlener daar in ondersteunende of meer sturende zin bij kan spelen. Dit onderwerp is al eerder aan de orde geweest; maar hieronder geven we aandacht aan (het al of niet directief) ondersteunende aspect van de hulpverlener op de dagelijkse verrichtingen van de cliënt zonder het probleem voor hem op te lossen en zo de zelfstandigheid en zelfsturing van de cliënt te vergroten.

  Abonneechapter met online TentamenTests van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Geprinte samenvatting, TentamenTests & BulletPoints van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Psychologische gespreksvoering een basis voor hulpverlening van Lang & Van der Molen - Boek & JoHo's
  De crossroads van deze bundel
  Studiebundel Gespreks- en diagnostische vaardigheden - RUG
  Advies & Assortimentswijzer Gespreks- en diagnostische vaardigheden - RUG
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Keuzewijzer voor artikelsamenvattingen van Gespreks- en diagnostische vaardigheden - RUG
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Shopbundel met geprinte samenvattingen voor Gespreks- en diagnostische vaardigheden - RUG
  Samenvattingen Shop Psychologie Bachelor 2 - RUG
  Studiebundel Pedagogiek Bachelor 2 Blok 2 - RUG
  Advies & Assortimentswijzer Pedagogiek Bachelor 2 Blok 2 - RUG
  Keuzewijzer voor onderwijs en aantekeningen van Pedagogiek Bachelor 2 - RUG
  Keuzewijzer voor samenvattingen van How to Design and Evaluate Research in Education - Fraenkel & Wallen - 8e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van In verzekerde bewaring. Honderdvijftig jaar kinderen, ouders en kinderopvang - Vandenbroeck - 2009
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van How to Design and Evaluate Research in Education - Fraenkel & Wallen - 8e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van In verzekerde bewaring. Honderdvijftig jaar kinderen, ouders en kinderopvang - Vandenbroeck - 2009
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Geprinte samenvatting, TentamenTests & BulletPoints van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Samenvattingen Shop Pedagogiek Bachelor 2 - RUG
  Studiebundel Pedagogiek Bachelor 2 Blok 4 - RUG
  Advies & Assortimentswijzer Pedagogiek Bachelor 2 Blok 4 - RUG
  Keuzewijzer voor onderwijs en aantekeningen van Pedagogiek Bachelor 2 - RUG
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Testtheorie: Inleiding in de theorie van de psychologische test en zijn toepassingen en zijn toepassingen - Drenth & Sijtsma - 4e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Testtheorie: Inleiding in de theorie van de psychologische test en zijn toepassingen - Drenth & Sijtsma - 4e druk
  Geprinte samenvatting, TentamenTests & BulletPoints van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Geprinte samenvatting van Testtheorie: Inleiding in de theorie van de psychologische test en zijn toepassingen - Drenth & Sijtsma - 4e druk
  Samenvattingen Shop Pedagogiek Bachelor 2 - RUG
  Studiebundel Practicum gesprekstechnieken - UL
  Advies & Assortimentswijzer Semester 1 Pedagogiek - UL
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar - Delfos - 17e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar - Delfos - 17e druk
  Geprinte samenvatting, TentamenTests & BulletPoints van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Geprinte samenvatting van Luister je wel naar mij? - Delfos - 17e druk
  Samenvattingen Shop Pedagogiek Bachelor 1 - UL
  Studiebundel Gespreks- en groepsvaardigheden - RUG
  Advies & Assortimentswijzer Gespreks- en groepsvaardigheden - RUG
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Keuzewijzer voor artikelsamenvattingen van Gespreks- en groepsvaardigheden - RUG
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Geprinte samenvatting, TentamenTests & BulletPoints van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Samenvattingen Shop Psychologie Bachelor 1 - RUG
  Studiebundel Basisvaardigheden professionele gespreksvoering - UU
  Advies & Assortimentswijzer Basisvaardigheden professionele gespreksvoering - UU
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Keuzewijzer voor artikelsamenvattingen van Basisvaardigheden professionele gespreksvoering - UU
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Geprinte samenvatting, TentamenTests & BulletPoints van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Samenvattingen Shop Psychologie Bachelor 2 en 3 - UU
  Therapeutische vaardigheden: Topics & Chapters - Abonneebundel
  Mens & Gedrag: werk en ontwikkeling - Themabundel
  Wat is psychologische gespreksvoering? - Chapter 1
  Wat bevordert het aanleren van counselling vaardigheden? - Chapter 3
  Hoe worden therapeutische groepen begeleid? - Chapter 11
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Critical thinking for Psychology - Forshaw - 1e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Practical Counselling Skills An Integrative Approach - Geldard, Geldard - 2005
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Zes psychologische stromingen en één cliënt: theorie en toepassing voor de praktijk - Weerman - 1e druk
  Studiebundel Communicatie Vaardigheden - UU
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar - Delfos - 17e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Reflecteren: de basis; Op weg naar bewust en bekwaam handelen - Groen - 4e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten - Tak et al. - 8e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Developmental Psychopathology: From Infancy Through Adolescence with DSM-5 Update Supplement - Kerig et al. - 6e herziene druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar - Delfos - 17e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Reflecteren: de basis; Op weg naar bewust en bekwaam handelen - Groen - 4e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Handboek Psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten - Tak et al. - 8e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Developmental Psychopathology: From Infancy Through Adolescence with DSM-5 Update Supplement - Kerig et al. - 6e herziene druk
  Geprinte samenvatting van Luister je wel naar mij? - Delfos - 17e druk
  Geprinte samenvatting, TentamenTests & BulletPoints van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Geprinte samenvatting, TentamenTests & BulletPoints van Reflecteren: de basis; Op weg naar bewust en bekwaam handelen - Groen - 4e druk
  Geprinte samenvatting van Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten - Tak et al. - 8e druk
  Geprinte TentamenTests & BulletPoints van Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten - Tak et al. - 8e druk
  Geprinte samenvatting van Developmental Psychopathology: From Infancy Through Adolescence with DSM-5 Update Supplement - Kerig et al. - 6e herziene druk
  Samenvattingen Shop Pedagogiek Bachelor 2 - UU
  Study Bundle Master Clinical Psychology - UL
  Advice & Summaries Master Clinical Psychology - UL
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Choice assistance with summaries of Cognitive Behavior Therapy: Core Principles for Practice - O'Donohue & Fisher - 1st edition
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Cognitive Behavior Therapy: Core Principles for Practice - O'Donohue & Fisher - 1e druk
  Subscriber bundle with online chapter summaries of Cognitive Behavior Therapy: Core Principles for Practice - O'Donohue & Fisher - 1st edition
  Geprinte samenvatting, TentamenTests & BulletPoints van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Summary Shop Psychology Bachelor 3 & Masters - UL
  Study Bundle Master Methodology and Statistics in Psychology - UL
  Advice & Summaries Master Methodology and Statistics in Psychology - UL
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Choice Assistance with summaries of Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics - Field - 5th edition
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Subscriber bundle with online chapter summaries of Discovering statistics using IBM SPSS Statistics - Field - 5th edition
  Geprinte samenvatting, TentamenTests & BulletPoints van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Printed summary of Discovering statistics using IBM SPSS Statistics - Field - 5th edition
  Summary Shop Psychology Bachelor 3 & Masters - UL
  Study Bundle Master Child and Adolescent Psychology - UL
  Advice & Summaries Master Child and Adolescent Psychology - UL
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Behavior modification: What is it and how to do it? - Martin & Pear - 9e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten - Tak et al. - 8e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs: Een praktijkmodel voor diagnostiek en advisering - Pameijer & Van Beukering - 3e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van The Handbook of Child and Adolescent Clinical Psychology - Carr - 2e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Choice Assistance with summaries of Developmental Neuropsychology: A Clinical Approach - Anderson et al. - 2nd edition
  Choice assistance with summaries of Cognitive Behaviour Therapy for Children and Families - Graham & Reynolds - 3th edition
  Choice assistance with summaries of Child and Adolescent Therapy: Cognitive-Behavioral Procedures - Kendall - 4th edition
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Handboek Psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten - Tak et al. - 8e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs: Een praktijkmodel voor diagnostiek en advisering - Pameijer & Van Beukering - 3e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Subscriber bundle with online chapter summaries of Developmental Neuropsychology: A Clinical Approach - Anderson et al. - 2nd edition
  Subscriber bundle with online chapter summaries of Cognitive Behaviour Therapy for Children and Families - Graham & Reynolds - 3rd edition
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Child and Adolescent Therapy: Cognitive-Behavioral Procedures - Kendall - 4e druk
  Subscriber bundle with online chapter summaries of Child and Adolescent Therapy: Cognitive-Behavioral Procedures - Kendall - 4th edition
  Shop Bundle Master Child and Adolescent Psychology - UL
  Summary Shop Psychology Bachelor 3 & Masters - UL
  Study Bundle Master School Psychology - UL
  Advice & Summaries Master School Psychology - UL
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs: Een praktijkmodel voor diagnostiek en advisering - Pameijer & Van Beukering - 3e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs: Een praktijkmodel voor diagnostiek en advisering - Pameijer & Van Beukering - 3e druk
  Geprinte samenvatting, TentamenTests & BulletPoints van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Summary Shop Psychology Bachelor 3 & Masters - UL
  Study Bundle Master Health and Medical Psychology - UL
  Advice & Summaries Master Health and Medical Psychology - UL
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Choice assistance with summaries of Cognitive Behavior Therapy: Core Principles for Practice - O'Donohue & Fisher - 1st edition
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Cognitive Behavior Therapy: Core Principles for Practice - O'Donohue & Fisher - 1e druk
  Subscriber bundle with online chapter summaries of Cognitive Behavior Therapy: Core Principles for Practice - O'Donohue & Fisher - 1st edition
  Geprinte samenvatting, TentamenTests & BulletPoints van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Summary Shop Psychology Bachelor 3 & Masters - UL
  Study Bundle Master Clinical Neuropsychology - UL
  Advice & Summaries Master Clinical Neuropsychology - UL
  Choice Assistance with summaries of Developmental Neuropsychology: A Clinical Approach - Anderson et al. - 2nd edition
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Choice Assistance with summaries of Neuropsychological Assessment - Lezak et al. - 5th edition
  Subscriber bundle with online chapter summaries of Developmental Neuropsychology: A Clinical Approach - Anderson et al. - 2nd edition
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Subscriber bundle with online chapter summaries of Neuropsychological Assessment - Lezak et al. - 5th edition
  Shop Bundle with printed summaries for Master Clinical Neuropsychology - UL
  Summary Shop Psychology Bachelor 3 & Masters - UL
  Study Bundle Master Applied Cognitive Psychology - UL
  Advice & Summaries Master Applied Cognitive Psychology - UL
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Geprinte samenvatting, TentamenTests & BulletPoints van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Summary Shop Psychology Bachelor 3 & Masters - UL
  Study Bundle Master Economic and consumer Psychology - UL
  Advice & Summaries Master Economic and consumer Psychology - UL
  Choice assistance with summaries of Applying Social Psychology: From Problems to Solutions - Buunk & Van Vugt - 2nd edition
  Choice Assistance with summaries of Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics - Field - 5th edition
  Choice Assistance with summaries of Influence: Science and Practice - Cialdini - 5th edition
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Subscriber Bundle with online chapter summaries of Applying Social Psychology: From Problems to Solutions - Buunk & Van Vugt - 2nd edition
  Subscriber bundle with online chapter summaries of Discovering statistics using IBM SPSS Statistics - Field - 5th edition
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Printed summary of Applying Social Psychology: From Problems to Solutions - Buunk & Van Vugt - 2nd edition
  Printed summary of Discovering statistics using IBM SPSS Statistics - Field - 5th edition
  Printed summary of Psychological Communication: Theories, Roles and Skills for Counsellors - Van der Molen et al. - 2nd edition
  Geprinte samenvatting, TentamenTests & BulletPoints van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Summary Shop Psychology Bachelor 3 & Masters - UL
  Study Bundle Master Social and Organisational Psychology - UL
  Advice & Summaries Master Social and Organisational Psychology - UL
  Choice Assistance with summaries of Getting to yes: negotiating an agreement without giving in - Fisher & Ury - 3rd edition
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Printed summary of Getting to yes: negotiating an agreement without giving in - Fisher & Ury - 3rd edition
  Geprinte samenvatting, TentamenTests & BulletPoints van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Summary Shop Psychology Bachelor 3 & Masters - UL
  Study Bundle Master Occupational Health Psychology - UL
  Advice & Summaries Master Occupational Health Psychology - UL
  Choice Assistance with summaries of Getting to yes: negotiating an agreement without giving in - Fisher & Ury - 3rd edition
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Printed summary of Getting to yes: negotiating an agreement without giving in - Fisher & Ury - 3rd edition
  Geprinte samenvatting, TentamenTests & BulletPoints van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Summary Shop Psychology Bachelor 3 & Masters - UL
  Studiebundel Psychologie Bachelor 2 - RU
  Advies & Assortimentswijzer Psychologie Bachelor 2 - RU
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Klinische Neuropsychologie - Kessels et al. - 1e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Industrial and organization psychology: reasearch and practice - Spector - 6e druk
  Choice Assistance with summaries of Consciousness: An Introduction - Blackmore & Troscianko - 3rd edition
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Klinische Neuropsychologie - Kessels et al. - 1e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Consciousness: An Introduction - Blackmore & Troscianko - 3e druk
  Shopbundel met geprinte samenvattingen voor Psychologie Bachelor 2 - RU
  Samenvattingen Shop Psychologie - RU
  Studiebundel Psychologie Bachelor 1 Semester 2 - EUR
  Advies & Assortimentswijzer Psychologie Bachelor 1 Semester 2 - EUR
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Child Development - Berk - 9e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Developmental Psychology - Leman et al. - 2e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Abnormal Psychology - Butcher et al. - 16e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Psychopathology. Research, Assessment and Treatment in Clinical Psychology - Davey - 2e druk
  Choice Assistance with summaries of Work in the 21st Century: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology - Conte & Landy - 6th edition
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Work psychology: Understanding human behaviour in the workplace - Arnold & Randall - 5e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Industrial and organization psychology: reasearch and practice - Spector - 6e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Child Development - Berk - 9e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Developmental Psychology van Leman et al. - 2e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Abnormal Psychology - Butcher - 16e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Psychopathology. Research, Assessment and Treatment in Clinical Psychology - Davey - 2e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Work in the 21st Century: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology - Conte & Landy - 6e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Industrial and organization psychology: reasearch and practice van Spector - 6e druk
  Shopbundel met geprinte samenvattingen voor Psychologie Bachelor 1 Semester 2 - EUR
  Samenvattingen Shop Psychologie - EUR
  Studiebundel Psychologie Bachelor 2 Semester 2 - EUR
  Advies & Assortimentswijzer Psychologie Bachelor 2 Semester 2 - EUR
  Choice assistance with summaries of Psychometrics: An Introduction - Furr & Bacharach - 3rd edition
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Choice assistance with summaries of Anxiety - Rachman - 3rd edition
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Abnormal Psychology - Butcher et al. - 16e druk
  Abonneebundel met online chapter samenvattingen van Psychometrics: An Introduction - Furr & Bacharach - 3e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Anxiety - Rachman - 3e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Abnormal Psychology - Butcher - 16e druk
  Shopbundel met geprinte samenvattingen voor Psychologie Bachelor 2 Semester 2 - EUR
  Samenvattingen Shop Psychologie - EUR
  Studiebundel Pedagogiek Bachelor 1 - Semester 2 - EUR
  Advies & Assortimentswijzer Pedagogiek Bachelor 1 - Semester 2 - EUR
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Child Development - Berk - 9e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Developmental Psychology - Leman et al. - 2e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Handboek Jeugdhulpverlening Deel 1: Een orthopedagogisch perspectief op kinderen en jongeren met problemen - Grietens et al. - 1e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Orthopedagogiek. Ontwikkelingen, theorieën en modellen: een inleiding - Ruijssenaars et al. - 6e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van The cultural nature of human development - Rogoff - 1e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Cultuur en opvoeding. Interculturele pedagogiek vanuit ecologisch perspectief - Eldering - 7e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Child Development - Berk - 9e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Developmental Psychology van Leman et al. - 2e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Handboek Jeugdhulpverlening Deel 1: Een orthopedagogisch perspectief op kinderen en jongeren met problemen - Grietens et al. - 1e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van The cultural nature of human development - Rogoff - 1e druk
  Shopbundel met geprinte samenvattingen voor Pedagogiek Bachelor 1 - EUR
  Studiebundel Pedagogiek Bachelor 2 - Semester 1 - EUR
  Advies & Assortimentswijzer Pedagogiek Bachelor 2 - Semester 1 - EUR
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Physiology of behavior - Carlson - 11e internationale editie (DSM-IV)
  Choice Assistance with summaries of Biological Psychology - Kalat - 13th edition
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar - Delfos - 17e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Choice Assistance with summaries of Introduction to the Practice of Statistics - Moore, McCabe & Craig - 9th edition
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Adaptief behandelen op school - Doorn & Verheij - 2e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Statistics for the Behavioral Sciences - Gravetter & Wallnau - 10e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Vijf eeuwen opvoeden in Nederland: idee en praktijk 1500 - 2000 - Bakker et al. - 2e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Opvoeden door beginners: De zin en onzin van opvoedingsadvies - Van der Veer - 1e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van De creatie van het mondige kind. Geschiedenis van pedagogiek en jeugdzorg - Weijers - 6e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Analysis in qualitative research - Boeije - 1e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Biological Psychology - Kalat - 13e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar - Delfos - 17e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Introduction to the Practice of Statistics - Moore, McCabe & Craig - 9e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Statistics for the Behavioral Sciences - Gravetter & Wallnau - 10e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Vijf eeuwen opvoeden in Nederland: idee en praktijk 1500-2000 - Bakker et al. - 2e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Opvoeden door beginners: De zin en onzin van opvoedingsadvies - Van der Veer - 1e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van De creatie van het mondige kind. Geschiedenis van pedagogiek en jeugdzorg - Weijers - 6e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Analysis in qualitative research - Boeije - 1e druk
  Shopbundel met geprinte samenvattingen voor Pedagogiek Bachelor 2 - EUR
  Studiebundel Psychologie Masters - UvA
  Advies & Assortimentswijzer Masters Psychologie - UvA
  Choice Assistance with summaries of Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics - Field - 5th edition
  Choice Assistance with summaries of Stahl’s Essential Psychopharmacology: Neuroscientific Basis and Practical Applications - Stahl - 4th edition
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Our Iceberg is melting - Kotter & Rathgeber - 1e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van The Analysis of Biological Data - Whitlock & Schluter - 1e druk
  Choice assistance with summaries of Writing Psychology Research Reports - Starreveld - 1st edition
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Verslaglegging van Psychologisch Onderzoek - Starreveld - 4e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Discovering statistics using IBM SPSS statistics - Field - 5e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Stahl’s Essential Psychopharmacology: Neuroscientific Basis and Practical Applications - Stahl - 4e druk
  Abonneebundel met online chartersamenvattingen van Our Iceberg is melting - Kotter, Rathgeber - 2005
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van The Analysis of Biological Data - Whitlock & Schluter - 1e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Shopbundel met geprinte samenvattingen voor Psychologie Master - UvA
  Summary Shop Psychology Bachelor 3 & Masters - UvA
  Studiebundel Communicatievaardigheden - UU
  Advies & Assortimentswijzer Pedagogiek Bachelor 2 blok 3 - UU
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar - Delfos - 17e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Reflecteren: de basis; Op weg naar bewust en bekwaam handelen - Groen - 4e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar - Delfos - 17e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Reflecteren: de basis; Op weg naar bewust en bekwaam handelen - Groen - 4e druk
  Geprinte samenvatting van Luister je wel naar mij? - Delfos - 17e druk
  Geprinte samenvatting, TentamenTests & BulletPoints van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Geprinte samenvatting, TentamenTests & BulletPoints van Reflecteren: de basis; Op weg naar bewust en bekwaam handelen - Groen - 4e druk
  Samenvattingen Shop Pedagogiek Bachelor 2 - UU
  Studiebundel Klinische Leerlijn - VU
  Advies & Assortimentswijzer Klinische Leerlijn - VU
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Choice Assistance with summaries of Stahl’s Essential Psychopharmacology: Neuroscientific Basis and Practical Applications - Stahl - 4th edition
  Choice Assistance with summaries of Developmental Neuropsychology: A Clinical Approach - Anderson et al. - 2nd edition
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Subscriber bundle with online chapter summaries of Stahl’s Essential Psychopharmacology: Neuroscientific Basis and Practical Applications - Stahl - 4th edition
  Subscriber bundle with online chapter summaries of Developmental Neuropsychology: A Clinical Approach - Anderson et al. - 2nd edition
  Geprinte samenvatting, TentamenTests & BulletPoints van Psychologische gespreksvoering: Een basis voor hulpverlening - Lang & Van der Molen - 18e druk
  Printed summary of Stahl’s Essential Psychopharmacology: Neuroscientific Basis and Practical Applications - Stahl - 4th edition
  Printed summary of Developmental Neuropsychology: A Clinical Approach - Anderson et al. - 2nd edition
  Samenvattingen Shop Psychologie - VU
  JoHo: bundel begrijpen

    Hoe werkt een JoHo Bundel (pagina)

  • Bundels zijn verzamelingen (vaak links) van pagina's rond een specifieke vraag of onderwerp
  • Bundels werken als navigatietool

  Welke soorten bundels zijn er?

  Productbundels

  • Verzekeringsbundels: verzameling van content rond verzekeringsadvies of verzekeringsaanbod
  • Abonnementsbundels: verzameling van content rond advies of services voor JoHo abonnees en donateurs
  • Shopbundels: verzameling van artikelen die besteld kunnen worden

  Persoonlijke bundels

  • op vrijwel elke pagina kun je onder de 'Footprints' de 'Add to my pages' optie vinden. Daar kun je pagina's toevoegen aan je eigen verzamelingen en bundels. Deze bundels met jouw bewaarde pagina's kun je vervolgens onderaan vrijwel elke pagina terugvinden als je bent ingelogd als JoHo donateur of abonnee.

  Studiehulpbundels

  • Boekbundels: verzameling van chapters die tezamen de samenvatting van een boek vormen
  • Studiebundel: verzameling van content die hoort bij een specifiek vak of een studiefase

  Themabundel

  • Verzameling van content die behoort bij een topic en themapagina

  Toolbundel

  • Verzameling van content gericht op een specifiek proces of actie (bijvoorbeeld een vacature zoeken of een vak bestuderen)

  Toolbundel voor abonnees

  • Verzameling van content met toegang of services voor JoHo abonees
  Footprint: achterlaten
  Pagina bewaren in je bundels:

  (Service voor ingelogde JoHo donateurs)