Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Psychology of Emotion: Interpersonal, Experiential, and Cognitive Approaches - Niedenthal et al. - 1e druk

  Bundel

Sluit je aan bij JoHo om te kunnen inloggen en gebruik te maken van de tools en teksten
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

  Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

  JoHo abonnement (€20,- p/j)

  • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
  • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
  • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
  • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
  • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
  • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

   of met een JoHo donateurschap

  JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

  • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
  • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
  • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
  • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

   

  Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

  De items van deze bundel
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Psychology of Emotion: Interpersonal, Experiential, and Cognitive Approaches - Niedenthal et al. - 1e druk

  Keuzewijzer voor samenvattingen van Psychology of Emotion: Interpersonal, Experiential, and Cognitive Approaches - Niedenthal et al. - 1e druk

  Samenvattingen van Psychology of Emotion: Interpersonal, Experiential, and Cognitive Approaches - Niedenthal et al.

   

  Boeksamenvattingen te gebruiken bij Psychology of Emotion

  Online: samenvatting in chapters

  Inhoud van samenvattingen van Psychology of Emotion

  Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de online samenvattingen

  • De online samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
   • Wat zijn emoties en hoe worden zij bestudeerd? - Chapter 1
   • Wat zijn de structuur en functies van emoties? - Chapter 2
   • Wat zijn zelfbewuste emoties? - Chapter 3
   • Wat zijn de gezichtsuitdrukkingen van emoties? - Chapter 4
   • Wat houdt de regulatie van emoties in? - Chapter 5
   • Wat is de rol van emoties in sociale cognitie? - Chapter 6
   • Wat zijn emoties als groepsprocessen? - Chapter 7
   • Hoe beïnvloeden sekse verschillen emotionele processen? - Chapter 8
   • Wat is de relatie tussen emotie en cultuur? - Chapter 9

  Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Psychology of Emotion

   Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

  Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

  Wat zijn emoties en hoe worden zij bestudeerd? - Chapter 1

  Wat zijn emoties en hoe worden zij bestudeerd? - Chapter 1


  Dankzij de veranderingen in de definitie van emoties wordt het fenomeen ‘emoties’ sinds 1960 serieus genomen. Voor deze tijd waren emoties niet gewenst aangezien de ratio het hoogst bereikbare menselijke ideaal van de mens was, voor gevoelens was geen plaats (denk aan filosofen zoals Plato en Descartes). Emoties waren onpraktisch, omdat men dacht dat menselijk gedrag alleen maar bepaald werd door conditionering (zoals bij het behaviorisme van Skinner). Tegenwoordig is duidelijk dat emoties het fundament zijn voor sociaal gedrag, ze worden door sociale stimuli veroorzaakt, dit zorgt voor een interactieve relatie.

  Hoe worden emoties gedefinieerd?

  Er zijn een aantal manieren om emoties te onderzoeken of te definiëren. Voorbeelden hiervan zijn onder andere zelf-invul vragenlijsten (Self-reports), waarbij er van uit gegaan wordt dat emoties bewust kunnen worden ervaren en vervolgens ook bewust kunnen worden beschreven. Een ander voorbeeld van een manier om emoties te definiëren is door het bestuderen van fysiologische reacties en feedback van het perifere zenuwsysteem. Hiermee worden zaken als hartritmemetingen en huidgeleidingsmetingen bedoeld. Deze methode kan ook onbewust worden gemeten. Ook kan men zich richten tot gezichtsuitdrukkingen, waarbij goed gekeken wordt wat voor gezicht iemand trekt alvorens hieruit een conclusie te trekken welke emotie deze persoon voelt. Verder uiten emoties zich via een groot aantal categorisaties en evaluaties, welke kunnen worden gemeten door de attitude van een persoon te meten en de evaluatie en beoordeling hierover te analyseren.

  In plaats van emoties te zien als bepaalde gevoelens die soms worden aangewakkerd en geuit, worden ze beter gedefinieerd als: episodische, relatief korte termijn patronen van een perceptie, op biologische basis, die bestaat uit ervaringen, lichamelijke actie en communicatie, welke gebeuren als reactie op specifieke fysieke en sociale cues en situaties (Keltner & Gross, 1999). Deze definitie is zo uitgebreid omdat op deze manier een slag om de arm gehouden kan worden voor de vele psychologische en gedragsmatige vormen van een emotie.

  Wat is de component process approach?

  De component process approach benoemt de verschillende componenten waaruit een emotie bestaat. Dit zijn subjectieve gevoelens, expressief motorisch gedrag, cognitieve appraisals en stijlen, fysiologische arousal en de bereidheid om tot actie over te gaan.

  Een voordeel van de component process approach is dat het de grote hoeveelheid aan subjectieve en gedragsgerelateerde aspecten van emoties in het dagelijks leven kan karakteriseren. Er zijn echter ook een aantal nadelen. Zo is er geen duidelijkheid over de vraag of alle verschillende componenten gezamenlijk een enkele emotie produceren of dat ze allemaal apart kunnen bestaan. Soms wijzen de verschillende componenten namelijk niet allemaal in dezelfde richting (bepaalde gevoelens en de uiting ervan hoeven bijvoorbeeld niet overeen te komen). Als je het zo bekijkt werken alle componenten onafhankelijk van elkaar, komen ze op ontelbare manieren en produceren ze zo sterk genuanceerde emotionele ervaringen. Een ander nadeel van de component process approach is dat de vraag of de componenten wel of niet samenhangen misschien onnodig is. De samenhang van componenten kan namelijk wellicht beïnvloed worden door de laboratoriumsetting en door de tijd. Als de componenten op een later tijdstip van elkaar worden losgekoppeld hoeft dit niet te betekenen dat ze nooit met elkaar samen hebben gehangen.

  Welke theorieën van emoties zijn er?

  Evolutionaire theorieën

  Volgens Darwin hebben emoties een evolutionaire basis en wordt door middel van het uiten van emoties de kans op overleving verhoogd, omdat het geschikte probleemoplossende reacties zijn op risico’s in de omgeving. Darwin richtte zich hierbij op terugkerende patronen in gezichtsuitdrukkingen en lichaamshoudingen van verschillende soorten mensen en dieren. Volgens Darwin zijn sommige uitdrukkingen overblijfselen van uitdrukkingen die ooit functioneel waren en nu niet meer. Zo lijkt walging bijvoorbeeld op het uitspugen van eten omdat dat mensen vroeger ervan weerhield giftige stoffen tot zich te nemen. Daarnaast stelde Darwin dat gezichtsuitdrukkingen tevens een communicatieve functie hebben.

  Tegenwoordig zien evolutionaire perspectieven emoties als genetisch gecodeerde programma’s die geactiveerd worden door objecten of situaties die evolutionair herkenbaar zijn. Als deze emoties eenmaal geactiveerd zijn zullen ze een aantal lichamelijke functies coördineren om het probleem op te lossen. Deze problemen zijn dan voornamelijk voortplantingskansen of juist bedreigingen van deze voortplantingskansen, en het voortplantingsprincipe heeft verbanden met alle domeinen van het menselijk leven.

  Cognitieve-appraisal theorieën

  Appraisals zijn “psychologische representaties van emotionele betekenis” voor de persoon die de emotie ervaart. Een van de verschijnselen die leidde tot het ontwikkelen van appraisaltheorieën was het feit dat verschillende mensen verschillende emoties kunnen ervaren als reactie op dezelfde gebeurtenis. Cognitieve theorieën proberen een antwoord te geven op de vraag waar evolutionaire theorieën over heen walsen: wat zorgt er in de eerste plaats voor dat iemand een emotie ervaart? Moderne cognitieve appraisal theorieën hebben als eikpunt dat discrete emoties ontstaan uit evaluaties van belangrijke situaties en de attributies die over de oorzaken van die situaties gemaakt worden. Daarbij maken mensen inschattingen op een aantal dimensies. Zo kan men inschattingen maken over de vraag of de ervaringen positief of negatief zijn, ze bepaalde doelen vergemakkelijken of tegenwerken, of de ervaringen te controleren zijn of niet, ze nieuw of reeds bekend zijn en of er met de reacties op de ervaring omgegaan kan worden of niet.

  Afhankelijk van de waarde van elke dimensie zullen verschillende inschattingen leiden tot verschillende specifieke emoties. Er is veel bewijs gevonden voor appraisaltheorieën door proefpersonen emotionele herinneringen op te laten halen en te laten evalueren op bovenstaande appraisaldimensies en door proefpersonen beschrijvingen van ervaringen te laten lezen die een specifieke appraisalstructuur hebben en vervolgens hun emotionele reacties te meten. De uiteindelijke gevolgtrekking van appraisaltheorieën is dat emoties niet op één rechtlijnige manier tot stand komen, maar het gevolg zijn van de doelen en de strategieën voor het omgaan met een situatie van elk individu in een gegeven situatie. Dat verklaart ook waarom mensen verschillend kunnen reageren op dezelfde situatie.

  Sociaal constructionistische theorieën

  Er is enorme culturele variatie in het aantal woorden dat men ter beschikking heeft om emoties te beschrijven. Culturele verschillen in emotie talen en emotionele gewoonten worden onderbouwd door zogenaamde sociale constructionistische theorieën. Hierbij worden aangeboren biologische realiteiten van de hand gedaan en gaat men er van uit dat emoties het product zijn van en voor een bepaalde cultuur.

  James Averill beschrijft emoties als sociaal bepaalde syndromen. Hij meent dat de uiting van emoties een sociale rol is die voorgeschreven wordt door de maatschappij. Belangrijk is dat de syndromen aangeleerd zijn; ze vinden hun basis in de praktijken, normen en waarden van de cultuur waarin de individu is opgegroeid. Volgens Harre zijn er vijf typen culturele variatie van emotie die het sociaal constructionistische idee ondersteunen. Er zijn verschillen in waardestandaarden tussen culturen. Zo is angst niet in alle landen de meest gangbare reactie op een gevaarlijke situatie. Verder neigen sommige culturen tot het volledig inhouden van emoties, terwijl in andere culturen expressies juist worden aangemoedigd (Japan vs. Amerika). In sommige culturen kent men bepaalde extreme emoties die in andere culturen slechts in milde vorm aanwezig zijn (bijv. bepaalde soorten schaamte in Spanje). Ook zijn sommige emoties in eenzelfde cultuur met de tijd verloren gegaan (bijv. accidie in de Middeleeuwen). Tot slot is er culturele variatie in zogenaamde “quasi-states” of gevoelens. Een voorbeeld hiervan is het Nederlandse woord ‘gezellig’. Dit zegt veel over de waarden en sociale contexten waar gevoelens voor kunnen staan.

  Kunnen we emoties bestuderen? Zo ja, hoe kunnen we emoties bestuderen?

  Het manipuleren van emoties in een laboratorium

  Bij het manipuleren van emoties bij proefpersonen moet op een aantal zaken gelet worden. Zo moet men ervoor zorgen dat noch de stimuli noch de opgewekte emoties niet te extreem zijn, dat de emotie niet erg pijnlijk is en dat de emotie uitgeschakeld kan worden voor de proefpersoon het lab verlaat. Redenen waarom onderzoekers emoties opwekken zijn het feit dat men op deze manier voorspellingen volgens een bepaalde emotietheorie kan testen. Verder kan men hierdoor nagaan hoe een bepaalde emotie leidt tot reacties in onder andere gedrag en bepaalde mentale functies.

  Een voorbeeld van een vroeg onderzoek dat nu vanwege ethische regels niet meer mogelijk zou zijn is het onderzoek van Ax uit 1953. Hij wilde de fysiologische reacties op angst en woede meten. Angst werd opgewekt door te doen alsof de machines waaraan proefpersonen vast zaten kortsluiting hadden. Woede werd opgewekt door proefpersonen vijf minuten lang bloot te stellen aan belediging. Zulke extreme provocatie is tegenwoordig niet langer nodig. Er zijn drie manieren om emoties op een andere manier in het laboratorium te bewerkstelligen. Zo kan men gebruik maken van filmfragmenten. Deze brengen bij de meeste individuen een bepaalde emotie teweeg waarna deze gemeten kan worden. Onderzoeken van Philippot en Gross hebben een lijst specifieke geschikte fragmenten naar voren gebracht. Ook kan gebruik gemaakt worden van muziek. Hoewel sommige muziek heel persoons- en ervaringgebonden is, kunnen songwriters woorden en componisten akkoorden, tempo’s en noten gebruiken die op vrijwel iedereen dezelfde uitwerking hebben. Niedentahl en Setterlund (1994) toonden aan dat mensen die allegros te horen kregen positieve energie en blijdschap rapporteerden, terwijl mensen die adagios hoorden in een negatieve lethargische stemming raakten. Tot slot kan men ook gebruik maken van het ophalen van emotionele ervaringen. Volgens theorieën die er van uitgaan dat herinneringen worden opgeslagen met een emotionele component, voel je als je terugdenkt dezelfde emotie die je toentertijd voelde. Volgens Schwarz en Clore (1983) is dit alleen het geval wanneer de proefpersoon gevraagd wordt zich op de emotionele aspecten van de herinnering te focussen.

  Hoe onderzoek je emoties die op natuurlijke wijze optreden?

  Er zijn drie manieren waarop natuurlijk optredende emoties in onderzoek kunnen worden toegepast. De eerste manier meet de staat waarin een individu bij het binnentreden van het laboratorium in verkeert. Deze staat wordt vergeleken met metingen van ander gedrag. Een andere manier is met behulp van dagboeken of kleine computers emoties buiten het laboratorium te meten. Tot slot kan nog gebruik gemaakt worden van quasi-experimentele methoden waarbij de onderzoeker een bepaalde natuurlijke emotionele groep met een natuurlijke neutrale groep vergelijkt.

  Het soort onderzoek dat met deze methoden wordt gedaan is correlationeel, omdat de onderzoeker geen variabelen manipuleert. Nadelen zijn dat je hierdoor geen causale conclusies uit de resultaten kunt trekken en dat je niet zeker kan zijn dat de metingen niet het resultaat zijn van andere psychologische staten waarin het individu op dat moment verkeert. Een oplossing hiervoor kan zijn om de verschillende groepen dan volgens random toewijzing te verdelen.

  Het vergelijken van een natuurlijke voorkomende staat met gedrag in het laboratorium

  Bij onderzoek naar natuurlijk voorkomende emoties in het laboratorium moet de onderzoeker er vooral op attent zijn dat hij het goede meetinstrument gebruikt. Hierbij moet men onderscheid maken tussen een algemene stemming en een specifieke emotionele staat.

  Het bestuderen van natuurlijke voorkomende emoties met dagboeken en ervaringssampling

  Het voordeel van rechtstreeks, “online” onderzoek is dat je niet afhankelijk hoeft te zijn van herinneringen, die soms getekend zijn omdat men sommige herinneringen beter weet op te halen dan anderen. In het dagboekenonderzoek van Oatley et al. (1994) werd proefpersonen gevraagd in hun dagboeken elke keer dat ze blijdschap, verdriet, woede, anxiety en walging voelden te melden met de bijbehorende situatie. De resultaten ondersteunden de hypothese dat prestaties tot blijdschap leiden, verlies tot verdriet, frustratie tot woede, doelconflicten tot anxiety en interacties met chemische stoffen tot walging.

  De invoering van het Internet en palmtopcomputers heeft geleid tot de mogelijkheid tot experience-sampling onderzoek naar emoties. Mensen vullen op gezette tijden vragenlijsten via Internet in, volgens drie basisschema’s. Het eerste basisschema is het Interval-contingent responding schema. Hierbij wordt gevraagd vragenlijsten in te vullen op reguliere dagelijkse tijden zoals ochtend, middag en avond. Het tweede basisschema is het Event-contingent responding. Hierbij wordt gevraagd vragenlijsten in te vullen alleen wanneer men een bepaalde emotionele situatie meemaakt. Het derde schema is het Signal-contingent responding. Hierbij wordt gevraagd vragenlijsten in te vullen op het moment dat de computer daar om vraagt.

  Natuurlijk voorkomende emoties en quasi-experimentele designs

  In een voorbeeld van een quasi-experimenteel veldonderzoek hebben Niedenthal en Dalle (2001) aan de hand van bezoekers van een huwelijk en neutrale mensen van de straat onderzocht of blijdschap leidt tot verhoogde categorisatie op basis van emotionele kenmerken in plaats van op de kenmerken op basis waarvan je normaal categoriseert. Huwelijksbezoekers bleken inderdaad meer emotiegerelateerde categorisatie toe te passen dan de neutrale groep.

  Dankzij de afwezigheid van manipulatie door een proefleider heeft een dergelijk quasi-experimenteel onderzoek een verhoogde ecologische validiteit.

  Wat zijn de structuur en functies van emoties? - Chapter 2

  Wat zijn de structuur en functies van emoties? - Chapter 2

  De zoektocht naar onherleidbare basisemoties komt overeen met de zoektocht naar scheikundige basiselementen. In dit boek wordt vooral gesproken over onderzoek naar de onderliggende structuur van emoties aan de hand van gedrag. Er zijn twee soorten data die door onderzoekers gebruikt worden om antwoord te krijgen op hun structurele vraagstukken: experiental/linguïstische data en component process data.

  Wat zijn zelfbewuste emoties? - Chapter 3

  Wat zijn zelfbewuste emoties? - Chapter 3

  Zelfbewuste emoties zoals jaloezie, afgunst, trots en schaamte hebben een sense of self nodig om op te treden en zijn reacties op verwondingen of juist verhogingen van dit zelfbesef. Omdat zelfbesef iets is dat zich moet ontwikkelen worden dergelijke emoties pas later in het leven ervaren dan de basisemoties. Zelfbewuste emoties tonen ook een grote culturele variatie dan basisemoties.

  Wat zijn de gezichtsuitdrukkingen van emoties? - Chapter 4

  Wat zijn de gezichtsuitdrukkingen van emoties? - Chapter 4

  De drie gezichtszenuwen (de gezichtszenuw, de occulomotorzenuw en de trigeminale zenuw) worden gereguleerd door twee onafhankelijke motorsystemen, het subcorticale motorsysteem (onbewuste, automatische, universele uitdrukkingen) en het corticale motorsysteem (aangeleerde, vrijwillige, gecontroleerde uitdrukkingen).

  Wat houdt de regulatie van emoties in? - Chapter 5

  Wat houdt de regulatie van emoties in? - Chapter 5

  Hoe meer kennis je hebt over het soort emotie die je ervaart en de consequenties van ervan, hoe beter je in staat bent je emoties te controleren. Er zijn verschillende redenen waarom emoties gereguleerd zou kunnen worden.

  Wat is de rol van emoties in sociale cognitie? - Chapter 6

  Wat is de rol van emoties in sociale cognitie? - Chapter 6

  Emoties beïnvloeden ons geheugen, categorisatie, de beslissingen en de beoordelingen die we maken en de strategieën die we toepassen om informatie te verwerken; de manier waarop we dingen zien dus. De onderzoeken naar het sociale cognitie-aspect van emoties brengen mensen eerst in een bepaalde emotionele staat, om vervolgens te kijken wat het effect van deze staat is op ongerelateerde cognitieve taken.

  Wat zijn emoties als groepsprocessen? - Chapter 7

  Wat zijn emoties als groepsprocessen? - Chapter 7

  Er zijn twee manieren waarop emoties als groepsprocessen kunnen worden gezien. Ten eerste is er het idee dat emoties gedeeld en gevormd kunnen worden door een groep (“group based emotions” of “emotions on behalf of the group”). Ten tweede zijn er bepaalde emoties die door groepen over andere groepen ervaren worden, en die bepalen hoe deze twee groepen vervolgens met elkaar omgaan (vaak gelinkt aan vooroordelen en intergroepsconflict).

  Hoe beïnvloeden sekse verschillen emotionele processen? - Chapter 8

  Hoe beïnvloeden sekse verschillen emotionele processen? - Chapter 8

  Het stereotype idee dat vrouwen emotioneler zijn dan mannen is diep ingebed in de Westerse cultuur. Het gaat uit van het idee dat vrouwen ‘emotioneel’ reageren en mannen niet, omdat mannen slechts reageren op hun omgeving en vrouwen op hun persoonlijkheid. Dit volkse concept van emotionaliteit klopt in zoverre niet, dat emotionele reacties niet alleen afhangen van persoonlijke stijl, maar ook van de sociale omgeving. Bovendien is het concept te globaal – op welk specifiek aspect van emotie zijn vrouwen bijvoorbeeld extremer?

  Wat is de relatie tussen emotie en cultuur? - Chapter 9

  Wat is de relatie tussen emotie en cultuur? - Chapter 9

  Onderzoek naar culturele verschillen in emotie hangt af van welke theorie over emoties wordt gehanteerd en van welke definitie van ‘cultuur’ we uitgaan. We moeten weten wat cultuur is en hoe het geconceptualiseerd en gemeten kan worden.

  De crossroads van deze bundel
  Study Bundle Specialisation Social Psychology - UvA
  Advice & Summaries Specialisation Social Psychology - UvA
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Social Groups in Action and Interaction - Stangor - 2e druk
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Intergroup Relations van Brewer & Miller- 2e druk
  Choice Assistance with summaries of The Psychology of Attitudes & Attitude Change - Maio et al. - 3rd edition
  Keuzewijzer voor samenvattingen van Psychology of Emotion: Interpersonal, Experiential, and Cognitive Approaches - Niedenthal et al. - 1e druk
  Choice Assistance with summaries of Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics - Field - 5th edition
  Choice assistance with summaries of Writing Psychology Research Reports - Starreveld - 1st edition
  Abonneebundel met online chaptersamenvatting van Social Groups in Action and Interaction van Stangor - 2e druk
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Intergroup Relations van Brewer & Miller - 2e druk
  Subscriber bundle with online chapter summaries of The Psychology of Attitudes & Attitude Change - Maio et al. - 3rd edition
  Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Psychology of Emotion: Interpersonal, Experiential, and Cognitive Approaches - Niedenthal et al. - 1e druk
  Subscriber bundle with online chapter summaries of Discovering statistics using IBM SPSS Statistics - Field - 5th edition
  Subscriber Bundle with online chapter summaries of Writing Psychology Research Reports - Starreveld - 1st edition
  Shop Bundle with printed summaries for Specialisation Social Psychology - UvA
  Summary Shop Psychology Bachelor 3 & Masters - UvA
  JoHo: bundel begrijpen

    Hoe werkt een JoHo Bundel (pagina)

  • Bundels zijn verzamelingen (vaak links) van pagina's rond een specifieke vraag of onderwerp
  • Bundels werken als navigatietool

  Welke soorten bundels zijn er?

  Productbundels

  • Verzekeringsbundels: verzameling van content rond verzekeringsadvies of verzekeringsaanbod
  • Abonnementsbundels: verzameling van content rond advies of services voor JoHo abonnees en donateurs
  • Shopbundels: verzameling van artikelen die besteld kunnen worden

  Persoonlijke bundels

  • op vrijwel elke pagina kun je onder de 'Footprints' de 'Add to my pages' optie vinden. Daar kun je pagina's toevoegen aan je eigen verzamelingen en bundels. Deze bundels met jouw bewaarde pagina's kun je vervolgens onderaan vrijwel elke pagina terugvinden als je bent ingelogd als JoHo donateur of abonnee.

  Studiehulpbundels

  • Boekbundels: verzameling van chapters die tezamen de samenvatting van een boek vormen
  • Studiebundel: verzameling van content die hoort bij een specifiek vak of een studiefase

  Themabundel

  • Verzameling van content die behoort bij een topic en themapagina

  Toolbundel

  • Verzameling van content gericht op een specifiek proces of actie (bijvoorbeeld een vacature zoeken of een vak bestuderen)

  Toolbundel voor abonnees

  • Verzameling van content met toegang of services voor JoHo abonees
  Footprint: achterlaten
  Pagina bewaren in je bundels:

  (Service voor ingelogde JoHo donateurs)