Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van SBR 1: Personen- en familierecht, huwelijksvermogenrecht en erfrecht - Nuytinck - 7e druk

  Bundel

Items van deze bundel
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van SBR 1: Personen- en familierecht, huwelijksvermogenrecht en erfrecht - Nuytinck - 7e druk
Keuzewijzer voor samenvattingen van SBR 1: Personen- en familierecht, huwelijksvermogenrecht en erfrecht - Nuytinck - 7e druk
Algemene inleiding tot het Personen- en Familierecht, Huwelijksvermogenrecht en Erfrecht - Chapter 1
Welke functie vervult het personen- en familierecht en waar is dit recht geregeld? - Chapter 2
Wat houdt het naamrecht in en welke rol speelt dit in het personen- en familierecht? - Chapter 3
Welke rol speelt de woonplaats in het recht? - Chapter 4
Welke regelgeving is er met betrekking tot de burgerlijke stand? - Chapter 5
Welke wettelijke regelingen zijn er omtrent het huwelijk? - Chapter 6
Wat is het geregistreerd partnerschap? - Chapter 7
Wat houdt het huwelijksvermogensrecht in? - Chapter 8
Welke regels gelden er voor echtscheiding en scheiding van tafel en bed? - Chapter 9
Wat is de regelgeving omtrent de onderhoudsplicht? - Chapter 10
Wat is de functie van het afstammingsrecht? - Chapter 11
Welke regelingen gelden er omtrent adoptie? - Chapter 12
Welke regelingen gelden er omtrent minderjarigheid? - Chapter 13
Welke regelingen gelden er omtrent het gezag over minderjarigen?- Chapter 14
Hoe wordt de omgang en informatie omtrent minderjarigen geregeld? - Chapter 15
Hoe wordt curatele, meerderjarigenbewind en mentorschap in de wet geregeld?- Chapter 16
Welke regelgeving is er omtrent afwezigheid, vermissing en het vaststellen van overlijden? - Chapter 17
Wat is de regelgeving omtrent het erfrecht? - Chapter 18
SBR 1: Personen- en familierecht, huwelijksvermogenrecht en erfrecht - Nuytinck - 7e druk - BulletPoints
Geprinte samenvatting van SBR 1: Personen- en familierecht, huwelijksvermogenrecht en erfrecht - Nuytinck - 7e druk
Crossroad: begrijpen

 Crossroads

 • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
 • Use the crossroads to follow a connected direction

 

Bundel: begrijpen

 JoHo Bundels

 

Hoe werkt een JoHo Bundel?

 

- Bundels

 • Bundels zijn verzamelingen (linkjes) van pagina's rond een specifieke vraag of onderwerp

 • Bundels werken als navigatietool

Welke soorten bundels zijn er?

Shopbundel

 • verzameling van artikelen die besteld kunnen worden

Topic Bundel

 • verzameling van content die behoort bij een Topic pagina

Info bundel

 • verzameling van verschillende soorten content

Donateursbundel & Abonneebundel

 • verzameling van content die alleen toegankelijk is voor donateurs of abonnees

Eigen bundel

 • op vrijwel elke pagina kun je onder de 'Footprints' de 'Add to my pages' optie vinden. Daar kun je pagina's toevoegen aan je eigen verzamelingen en bundels. Deze bundels met jouw bewaarde pagina's kun je vervolgens onderaan vrijwel elke pagina terugvinden als je bent ingelogd als JoHo donateur of abonnee.

Samenvattingen & Studiehulp

Boekbundel

 • verzameling van chapters die tezamen de samenvatting van een boek vormen

 • boekbundels worden regeltamig ook abonneebundel genoemd

Studiebundel

 • verzameling van content die hoort bij een specifiek vak of een studiefase

Toegang: tot deze pagina
 • Iedereen
Crossroad: kiezen
Studiebundel Personen-, familie- en erfrecht - UL
Advies & Assortimentswijzer Personen-, familie- en erfrecht - UL
Keuzewijzer voor samenvattingen van SBR 1: Personen- en familierecht, huwelijksvermogenrecht en erfrecht - Nuytinck - 7e druk
Keuzewijzer voor arrest- en artikelsamenvattingen van Personen-, familie- en erfrecht - UL
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van SBR 1: Personen- en familierecht, huwelijksvermogenrecht en erfrecht - Nuytinck - 7e druk
Shopbundel met geprinte samenvattingen Personen-, familie- en erfrecht - UL
Samenvattingen Shop Rechten Bachelor 2 - UL
Studiebundel Rechten Bachelor 2 - RU
Advies & Assortimentswijzer Rechten Bachelor 2 - RU
Keuzewijzer voor samenvattingen van Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat - Schlössels - 7e druk
Keuzewijzer voor samenvattingen van Het Nederlands strafprocesrecht - Corstens et al. - 9e druk
Keuzewijzer voor samenvattingen van Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis - Lokin & Zwalve - 5e druk
Keuzewijzer voor samenvattingen van Constitutioneel Recht - Kortmann - 7e herziene druk
Keuzewijzer voor samenvattingen van Inleiding Belastingheffing Ondernemingen en Particulieren - Rijkers - 13e druk
Keuzewijzer voor samenvattingen van Schets van het Nederlandse Arbeidsrecht - Bakels et al. - 25e druk
Keuzewijzer voor samenvattingen van SBR 1: Personen- en familierecht, huwelijksvermogenrecht en erfrecht - Nuytinck - 7e druk
Keuzewijzer voor samenvattingen van Materieel strafrecht - De Hullu - 7e druk
Keuzewijzer voor samenvattingen van Prota: Vermogensrechtelijke leerstukken aan de hand van Romeinsrechtelijke teksten - Lokin & Brandsma - 10e druk
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Onderwijseditie Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat - Schlössels - 7e druk
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Het Nederlands strafprocesrecht - Corstens et al. - 9e druk
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis - Lokin & Zwalve - 5e druk
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Constitutioneel Recht van Kortmann - 7e herziene druk
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Schets van het Nederlands Arbeidsrecht - Bakels et al. - 25e druk
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van SBR 1: Personen- en familierecht, huwelijksvermogenrecht en erfrecht - Nuytinck - 7e druk
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Materieel strafrecht - De Hullu - 7e druk
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Prota: Vermogensrechtelijke leerstukken aan de hand van Romeinsrechtelijke teksten - Lokin & Brandsma - 10e druk
Shopbundel met geprinte samenvattingen voor Rechten Bachelor 2 - RU
Samenvattingen Shop Rechten - RU
Studiebundel Rechten Bachelor 3 - Semester 2 - RU
Advies & Assortimentswijzer Rechten Bachelor 3 - Semester 2 - RU
Keuzewijzer voor samenvattingen van SBR 3: Rechtshandeling en Overeenkomst - Hijma et al. - 9e druk
Keuzewijzer voor samenvattingen van SBR 4: Verbintenissenrecht algemeen - De Jong et al. - 5e druk
Keuzewijzer voor samenvattingen van SBR 5: Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding - Spier et al. - 8e druk
Keuzewijzer voor samenvattingen van SBR 1: Personen- en familierecht, huwelijksvermogenrecht en erfrecht - Nuytinck - 7e druk
Keuzewijzer voor samenvattingen van Van de BV en de NV - Van Schilfgaarde - 17e druk
Keuzewijzer voor samenvattingen van Institutionele economie: een optiek op organisatie– en sturingsvraagstukken - Hazeu - 2e druk
Keuzewijzer voor samenvattingen van Jaarrekeninglezen voor juristen - De Geus & Scholten - 2e druk
Shopbundel met geprinte samenvattingen voor Rechten Bachelor 3 semester 2 - RU
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van SBR 3: Rechtshandeling en Overeenkomst - Hijma et al. - 9e druk
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van SBR 4: Verbintenissenrecht algemeen - De Jong et al. - 5e druk
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding - Spier & Hartlief - 7e druk
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van SBR 1: Personen- en familierecht, huwelijksvermogenrecht en erfrecht - Nuytinck - 7e druk
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Van de BV en de NV - Van Schilfgaarde - 17e druk
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Institutionele economie: een optiek op organisatie– en sturingsvraagstukken - Hazeu - 2e druk
Samenvattingen Shop Rechten - RU
Footprint: achterlaten
Pagina bewaren in je bundels:

(Service voor ingelogde JoHo donateurs)

Footprint: begrijpen

 Footprints

 • Leave footprints on the site by adding pages to your own bundles or use the comment options
 • Check the JoHo tips and advice chapters