Abonneebundel met online oefenvragen van Statistics for The Behavioral Sciences van Gravetter en Wallnau - 10e druk

  Bundel

JoHo: crossroads uit de bundels
Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Statistics for the Behavioral Sciences - Gravetter & Wallnau - 10e druk
Keuzewijzer voor samenvattingen van Statistics for the Behavioral Sciences - Gravetter & Wallnau - 10e druk
Leeswijzer bij de 10e druk van Statistics for The Behavioral Sciences van Gravetter & Wallnau - Chapter 0
Wat is statistiek volgens Gravetter & Wallnau? - Chapter 1
Wat zijn frequenties en frequentieverdelingen? - Chapter 2
Welke centrummaten zijn er en hoe gebruik je deze? - Chapter 3
Wat is spreiding en hoe beschrijf je dit? - Chapter 4
Hoe gebruik je standaardscores? - Chapter 5
Welke kansberekeningen zijn er? - Chapter 6
Wat is er belangrijk bij kansen en steekproeven? - Chapter 7
Hoe werkt het toetsen van hypothesen? - Chapter 8
Hoe werk je met de T-Toets? - Chapter 9
Hoe werkt de T-toets voor twee onafhankelijke groepen? - Chapter 10
Hoe werkt de T-toets voor twee gerelateerde groepen? - Chapter 11
Hoe werkt de analyse van variantie? - Chapter 12
Hoe werkt ANOVA met herhaalde metingen? - Chapter 13
Hoe werkt ANOVA met twee factoren? - Chapter 14
Hoe en waarom wordt er gewerkt met correlatie? - Chapter 15
Hoe en waarom wordt er gewerkt met regressie? - Chapter 16
Welke Chi-toetsen zijn er en wanneer gebruik je deze? - Chapter 17
Hoe en wanneer wordt er gewerkt met de binomiaal test? - Chapter 18
Hoe pas je statistische analyse toe? Appendix
Statistics for The Behavioral Sciences - Gravetter & Wallnau - BulletPoints
Statistics for The Behavioral Sciences - Gravetter & Wallnau - Begrippenlijst
Abonneebundel met online oefenvragen van Statistics for The Behavioral Sciences van Gravetter en Wallnau - 10e druk
Geprinte samenvatting van Statistics for the Behavioral Sciences - Gravetter & Wallnau - 10e druk
Statistics for The Behavioral Sciences van Gravetter & Wallnau - Boek & JoHo's
JoHo: paginawijzer

 

  Hoe werkt een JoHo bundel (pagina)

 • Bundels zijn verzamelingen van pagina's rond een specifieke vraag of onderwerp, vaak in de vorm van een lijst met linkjes.
 • Bundels werken als navigatietool

Welke soorten bundels zijn er?

Productbundels

 • Verzekeringsbundels: verzameling van content rond verzekeringsadvies of verzekeringsaanbod
 • Abonnementsbundels: verzameling van content rond advies of services voor JoHo abonnees en donateurs
 • Shopbundels: verzameling van artikelen die besteld kunnen worden

Persoonlijke bundels

 • op vrijwel elke pagina kun je onder de 'Footprints' de 'Add to my pages' optie vinden. Daar kun je pagina's toevoegen aan je eigen verzamelingen en bundels. Deze bundels met jouw bewaarde pagina's kun je vervolgens onderaan vrijwel elke pagina terugvinden als je bent ingelogd als JoHo donateur of abonnee.

Studiehulpbundels

 • Boekbundels: verzameling van chapters die tezamen de samenvatting van een boek vormen
 • Studiebundel: verzameling van content die hoort bij een specifiek vak of een studiefase

Themabundel

 • Verzameling van content die behoort bij een topic en themapagina

Toolbundel

 • Verzameling van content gericht op een specifiek proces of actie (bijvoorbeeld een vacature zoeken of een vak bestuderen)

Toolbundel voor abonnees

 • Verzameling van content met toegang of services voor JoHo abonees
JoHo: footprint achterlaten
Pagina bewaren in je bundels:

(Service voor ingelogde JoHo donateurs)