Abonneebundel met online TentamenTests van Statistical Methods for Psychology - Howell - 8e druk

  Bundel

Items van deze bundel
Abonneebundel met online TentamenTests van Statistical Methods for Psychology - Howell - 8e druk
Choice Assistance with summaries of Statistical Methods for Psychology - Howell - 8th edition
Welke begrippen zijn belangrijk bij correlationeel en experimenteel onderzoek? - Tentamens 1
Hoe werkt het beschrijven en verkennen van data? - Tentamens 2
Wanneer en hoe wordt de normaalverdeling gebruikt? - Tentamens 3
Hoe werkt het testen van hypothesen? - Tentamens 4
Welke basisconcepten van kansberekening zijn belangrijk? - Tentamens 5
Wanneer en hoe wordt de chi-kwadraat test gebruikt? - Tentamens 6
Welke hypothese testen voor gemiddelden zijn er? - Tentamens 7
Wat is de power van een statistische test? - Tentamens 8
Hoe wordt de relatie tussen variabelen berekend? - Tentamens 9
Welke andere correlatietechnieken zijn er? - Tentamens 10
Hoe werkt de analyse van variantie? - Tentamens 11
Hoe kunnen gemiddelden van behandelgroepen vergeleken worden? - Tentamens 12
Hoe gebruik je de ANOVA bij twee of meer onafhankelijke variabelen? - Tentamens 13
Hoe werkt de variantieanalyse bij herhaalde metingen designs? - Tentamens 14
Wat is de procedure bij multipele regressie? - Tentamens 15
Op welke manier kunnen variantie- en covariantieanalyse gezien worden als General Linear Models? - Tentamens 16
Op welke manier kun je analyses over meerdere studies tegelijk doen? - Tentamens 17
Welke technieken worden gebruikt bij resampling en non-parametrische databenaderingen? - Tentamens 18
Geprinte TentamenTests van Statistical Methods For Psychology - Howell - 8e druk
Crossroad: begrijpen

 Crossroads

 • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
 • Use the crossroads to follow a connected direction

 

Bundel: begrijpen

 JoHo Bundels

 

Hoe werkt een JoHo Bundel?

 

- Bundels

 • Bundels zijn verzamelingen (linkjes) van pagina's rond een specifieke vraag of onderwerp

 • Bundels werken als navigatietool

Welke soorten bundels zijn er?

Shopbundel

 • verzameling van artikelen die besteld kunnen worden

Topic Bundel

 • verzameling van content die behoort bij een Topic pagina

Info bundel

 • verzameling van verschillende soorten content

Donateursbundel & Abonneebundel

 • verzameling van content die alleen toegankelijk is voor donateurs of abonnees

Eigen bundel

 • op vrijwel elke pagina kun je onder de 'Footprints' de 'Add to my pages' optie vinden. Daar kun je pagina's toevoegen aan je eigen verzamelingen en bundels. Deze bundels met jouw bewaarde pagina's kun je vervolgens onderaan vrijwel elke pagina terugvinden als je bent ingelogd als JoHo donateur of abonnee.

Samenvattingen & Studiehulp

Boekbundel

 • verzameling van chapters die tezamen de samenvatting van een boek vormen

 • boekbundels worden regeltamig ook abonneebundel genoemd

Studiebundel

 • verzameling van content die hoort bij een specifiek vak of een studiefase

Toegang: tot deze pagina
 • Iedereen