Abuse of the elderly - Krug et al (2002) - Artikel

Misbruik van ouderen gebeurt al eeuwen lang, maar bleef

... Interested? Read the instructions below in order to read the full content of this page.
Gerelateerde pagina's

Studiebundel Kindermishandeling, een introductie - UL

Keuzewijzer voor onderwijs en aantekeningen van Kindermishandeling, een introductie - UL

Keuzewijzer voor onderwijs en aantekeningen van Kindermishandeling, een introductie - UL

College- of werkgroepaantekeningen

JoHo WorldSupporter (voor iedereen/ voor donateurs)

Self Print (voor JoHo donateurs)

 • In de JoHo study support centers van Amsterdam, Groningen, Leiden en Utrecht kun je als abonnee kosteloos of tegen kostprijs gebruik maken van de aanwezige printfaciliteiten (contact & openingstijden).

 

Gerelateerde aantekeningen & studiehulp

Kennis- en studiegebied

TentamenTickets

TentamenTickets

 • Er is een hoop onderzoek gedaan naar kindermishandeling, in de colleges worden verbanden gelegd tussen de verschillende onderzoeken en de artikelen en de boeken.
 • Waar Child maltreatment vooral focust op feitelijke gegevens en De kleine gids vooral op de regelgeving, wordt in de colleges het onderwerp kindermishandeling concreter en duidelijker gemaakt aan de hand van voorbeelden en onderzoeksresultaten.
 • In de colleges wordt dieper ingegaan op bepaalde onderwerpen, bijvoorbeeld de risicofactoren binnen gezinnen.

 

Keuzewijzer voor samenvattingen van Child maltreatment - Miller-Perrin - 3e druk

Keuzewijzer voor samenvattingen van Child maltreatment - Miller-Perrin - 3e druk

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 3e druk

Online: samenvatting in Chapters

 Online: samenvatting in BulletPoints

Print: samenvatting in chapters per post

Print: samenvatting in chapters aan de balie

Boeksamenvatting bij de vorige druk

WorldSupporter

Inhoud Prints

 • De geprinte boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Wat zijn de geschiedenis en definitie van kindermishandeling? - Chapter 1
  • Hoe is de studie naar kindermishandeling ontstaan en welke uitdagingen zijn er? - Chapter 2
  • Welke vormen heeft de lichamelijke mishandeling van kinderen? - Chapter 3
  • Wat is de definitie van seksueel misbruik van kinderen en hoe vaak komt het voor? - Chapter 4
  • Welke vormen heeft de verwaarlozing van kinderen? - Chapter 5
  • Hoe gaat de psychologische mishandeling van kinderen in zijn werk? - Chapter 6
  • Welke minder voor de hand liggende vormen van kindermishandeling bestaan er? - Chapter 7
  • Welke wettelijke en culturele factoren zijn er bij het werken met mishandelde kinderen? - Chapter 8
  • Wat bemoeilijkt onderzoek naar kindermishandeling? - Chapter 9
  • Hoe kun je kindermishandeling voorkomen? - Chapter 10

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp

 Alternatieve boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

Kennis- en studiegebieden

TentamenTickets

TentamenTickets

 • Veel mensen hebben al een idee van wat kindermishandeling inhoudt. Een van de doelen van dit boek is om mythes rond kindermishandeling te ontrafelen. Ga bij dit boek dus niet uit van wat je al weet, maar richt je op de feitelijke cijfers en gegevens.
 • De focus van dit boek ligt op de vormen van kindermishandeling en effecten op het kind. Wees je ervan bewust dat er nog veel meer aspecten zijn die nuttig zijn om te bestuderen, zowel binnen academisch onderwijs als daarna, bijvoorbeeld de beleving van het kind, achtergronden van de dader, gevolgen voor de samenleving, verschillende rollen die media kunnen spelen etc.
Keuzewijzer voor samenvattingen van De kleine gids kindermishandeling - Bonnet - 3e druk

Keuzewijzer voor samenvattingen van De kleine gids kindermishandeling - Bonnet - 3e druk

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 3e druk

WorldSupporter

Over JoHo World Supporter

 • Op World Supporter kan je o.a. samenvattingen en collegeaantekeningen delen en vragen stellen aan je medestudenten.
 • Jouw eigen accountpagina fungeert daarbij als je eigen platform voor alle content die jij op World Supporter aanmaakt of verzamelt.
 • Een account aanmaken duurt een paar minuten maar daarna kan je gebruik maken van vele nieuwe en handige functionaliteiten. Aangezien World Supporter een zelfstandig platform is met een eigen missie en doelstelling wordt je ook gevraagd om een eigen World Supporter mini-cv aan te maken. Andere World Supporters krijgen daarmee een beeld van jouw activiteiten. Mocht je weinig tijd hebben, vul het dan eerst kort in en vul het later aan.
 • Maak hier een World Supporter account aan als je dat nog niet hebt gedaan.

 

Self Print (voor JoHo abonnees)

 • Gebruik de Printknop op WorldSupporter
 • In de JoHo study support centers van Amsterdam, Groningen, Leiden en Utrecht kun je als abonnee kosteloos of tegen kostprijs gebruik maken van de aanwezige printfaciliteiten (contact & openingstijden).

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp

 Alternatieve boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

Kennis- en studiegebieden

TentamenTickets

TentamenTickets

 • De studie naar kindermishandeling is een relatief jong studiegebied, dit heeft als gevolg dat de wet- en regelgeving regelmatig verandert. Blijf op de hoogte van wetswijzigingen.
 • De wet- en regelgeving is aangepast in de 4e druk van het boek, de samenvatting bij de 3e druk van het boek kan worden gebruikt voor inzicht in de juridische beginselen omtrent kindermishandeling, als houvast over wanneer en hoe te handelen in geval er vermoeden is van kindermishandeling, en hoe de signalen ervan te interpreteren.
 • In de 4e druk van het boek is het volgende gewijzigd:
 • Het jeugdstelsel is met de inwerkingtreding van de Jeugdwet per 1 januari 2015 ingrijpend gewijzigd.
 • Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk geworden voor alle vormen van jeugdhulp en de aanpak van kindermishandeling als onderdeel van het huiselijk geweldbeleid.
 • De Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) en de Steunpunten Huiselijk Geweld zijn geïntegreerd en verder gegaan als Veilig Thuis.
 • De toegang naar jeugdhulp gaat niet meer via Bureau Jeugdzorg maar via sociale wijkteams of Centra voor Jeugd en Gezin.
 • In de 4e druk wordt dieper ingegaan op discussies over privacy en gegevensuitwisseling, en over de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Welke vormen kindermishandeling aanneemt, hoe het te herkennen en hoe te communiceren, blijven hetzelfde, hoofdstuk 1 t/m 10 zijn dan ook grotendeels hetzelfde gebleven.
 • Door de gewijzigde wetgeving zijn de laatste hoofdstukken van het boek, vanaf hoofdstuk 11, ingrijpend gewijzigd, met name betrekking tot welke instanties van kracht zijn en welke procedures ze volgen.
 
Keuzewijzer voor artikelsamenvattingen van Kindermishandeling, een introductie - UL

Keuzewijzer voor artikelsamenvattingen van Kindermishandeling, een introductie - UL

Artikelsamenvattingen

Online: samenvatting in chapters

Overzicht artikelsamenvattingen

 Artikelsamenvattingen: samenvattingen online

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp

Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

TentamenTickets

TentamenTickets: Tips & Tricks bij het bestuderen van de artikelen

De studie naar kindermishandeling is een relatief jong studiegebied, dit heeft als gevolg dat de wet- en regelgeving regelmatig verandert. Blijf op de hoogte van wetswijzigingen.

Ook de instanties die bij kindermishandeling betrokken zijn, wisselen de afgelopen tientallen jaren regelmatig. Zorg dat je op de hoogte blijft van de meest recent aangestelde instanties, hun voor- en nadelen ten opzichte van voorgangers, en de manieren waarop ze met elkaar samenwerken.

 
Geprinte samenvatting van Child maltreatment - Miller-Perrin - 3e druk
Heb je niet de volledige tekst in beeld, log dan eerst in
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

Studiebundel Kindermishandeling, een introductie - UL

Keuzewijzer voor onderwijs en aantekeningen van Kindermishandeling, een introductie - UL

Keuzewijzer voor onderwijs en aantekeningen van Kindermishandeling, een introductie - UL

College- of werkgroepaantekeningen

JoHo WorldSupporter (voor iedereen/ voor donateurs)

Self Print (voor JoHo donateurs)

 • In de JoHo study support centers van Amsterdam, Groningen, Leiden en Utrecht kun je als abonnee kosteloos of tegen kostprijs gebruik maken van de aanwezige printfaciliteiten (contact & openingstijden).

 

Gerelateerde aantekeningen & studiehulp

Kennis- en studiegebied

TentamenTickets

TentamenTickets

 • Er is een hoop onderzoek gedaan naar kindermishandeling, in de colleges worden verbanden gelegd tussen de verschillende onderzoeken en de artikelen en de boeken.
 • Waar Child maltreatment vooral focust op feitelijke gegevens en De kleine gids vooral op de regelgeving, wordt in de colleges het onderwerp kindermishandeling concreter en duidelijker gemaakt aan de hand van voorbeelden en onderzoeksresultaten.
 • In de colleges wordt dieper ingegaan op bepaalde onderwerpen, bijvoorbeeld de risicofactoren binnen gezinnen.

 

Keuzewijzer voor samenvattingen van Child maltreatment - Miller-Perrin - 3e druk

Keuzewijzer voor samenvattingen van Child maltreatment - Miller-Perrin - 3e druk

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 3e druk

Online: samenvatting in Chapters

 Online: samenvatting in BulletPoints

Print: samenvatting in chapters per post

Print: samenvatting in chapters aan de balie

Boeksamenvatting bij de vorige druk

WorldSupporter

Inhoud Prints

 • De geprinte boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Wat zijn de geschiedenis en definitie van kindermishandeling? - Chapter 1
  • Hoe is de studie naar kindermishandeling ontstaan en welke uitdagingen zijn er? - Chapter 2
  • Welke vormen heeft de lichamelijke mishandeling van kinderen? - Chapter 3
  • Wat is de definitie van seksueel misbruik van kinderen en hoe vaak komt het voor? - Chapter 4
  • Welke vormen heeft de verwaarlozing van kinderen? - Chapter 5
  • Hoe gaat de psychologische mishandeling van kinderen in zijn werk? - Chapter 6
  • Welke minder voor de hand liggende vormen van kindermishandeling bestaan er? - Chapter 7
  • Welke wettelijke en culturele factoren zijn er bij het werken met mishandelde kinderen? - Chapter 8
  • Wat bemoeilijkt onderzoek naar kindermishandeling? - Chapter 9
  • Hoe kun je kindermishandeling voorkomen? - Chapter 10

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp

 Alternatieve boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

Kennis- en studiegebieden

TentamenTickets

TentamenTickets

 • Veel mensen hebben al een idee van wat kindermishandeling inhoudt. Een van de doelen van dit boek is om mythes rond kindermishandeling te ontrafelen. Ga bij dit boek dus niet uit van wat je al weet, maar richt je op de feitelijke cijfers en gegevens.
 • De focus van dit boek ligt op de vormen van kindermishandeling en effecten op het kind. Wees je ervan bewust dat er nog veel meer aspecten zijn die nuttig zijn om te bestuderen, zowel binnen academisch onderwijs als daarna, bijvoorbeeld de beleving van het kind, achtergronden van de dader, gevolgen voor de samenleving, verschillende rollen die media kunnen spelen etc.
Keuzewijzer voor samenvattingen van De kleine gids kindermishandeling - Bonnet - 3e druk

Keuzewijzer voor samenvattingen van De kleine gids kindermishandeling - Bonnet - 3e druk

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 3e druk

WorldSupporter

Over JoHo World Supporter

 • Op World Supporter kan je o.a. samenvattingen en collegeaantekeningen delen en vragen stellen aan je medestudenten.
 • Jouw eigen accountpagina fungeert daarbij als je eigen platform voor alle content die jij op World Supporter aanmaakt of verzamelt.
 • Een account aanmaken duurt een paar minuten maar daarna kan je gebruik maken van vele nieuwe en handige functionaliteiten. Aangezien World Supporter een zelfstandig platform is met een eigen missie en doelstelling wordt je ook gevraagd om een eigen World Supporter mini-cv aan te maken. Andere World Supporters krijgen daarmee een beeld van jouw activiteiten. Mocht je weinig tijd hebben, vul het dan eerst kort in en vul het later aan.
 • Maak hier een World Supporter account aan als je dat nog niet hebt gedaan.

 

Self Print (voor JoHo abonnees)

 • Gebruik de Printknop op WorldSupporter
 • In de JoHo study support centers van Amsterdam, Groningen, Leiden en Utrecht kun je als abonnee kosteloos of tegen kostprijs gebruik maken van de aanwezige printfaciliteiten (contact & openingstijden).

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp

 Alternatieve boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

Kennis- en studiegebieden

TentamenTickets

TentamenTickets

 • De studie naar kindermishandeling is een relatief jong studiegebied, dit heeft als gevolg dat de wet- en regelgeving regelmatig verandert. Blijf op de hoogte van wetswijzigingen.
 • De wet- en regelgeving is aangepast in de 4e druk van het boek, de samenvatting bij de 3e druk van het boek kan worden gebruikt voor inzicht in de juridische beginselen omtrent kindermishandeling, als houvast over wanneer en hoe te handelen in geval er vermoeden is van kindermishandeling, en hoe de signalen ervan te interpreteren.
 • In de 4e druk van het boek is het volgende gewijzigd:
 • Het jeugdstelsel is met de inwerkingtreding van de Jeugdwet per 1 januari 2015 ingrijpend gewijzigd.
 • Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk geworden voor alle vormen van jeugdhulp en de aanpak van kindermishandeling als onderdeel van het huiselijk geweldbeleid.
 • De Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) en de Steunpunten Huiselijk Geweld zijn geïntegreerd en verder gegaan als Veilig Thuis.
 • De toegang naar jeugdhulp gaat niet meer via Bureau Jeugdzorg maar via sociale wijkteams of Centra voor Jeugd en Gezin.
 • In de 4e druk wordt dieper ingegaan op discussies over privacy en gegevensuitwisseling, en over de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Welke vormen kindermishandeling aanneemt, hoe het te herkennen en hoe te communiceren, blijven hetzelfde, hoofdstuk 1 t/m 10 zijn dan ook grotendeels hetzelfde gebleven.
 • Door de gewijzigde wetgeving zijn de laatste hoofdstukken van het boek, vanaf hoofdstuk 11, ingrijpend gewijzigd, met name betrekking tot welke instanties van kracht zijn en welke procedures ze volgen.
 
Keuzewijzer voor artikelsamenvattingen van Kindermishandeling, een introductie - UL

Keuzewijzer voor artikelsamenvattingen van Kindermishandeling, een introductie - UL

Artikelsamenvattingen

Online: samenvatting in chapters

Overzicht artikelsamenvattingen

 Artikelsamenvattingen: samenvattingen online

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp

Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

TentamenTickets

TentamenTickets: Tips & Tricks bij het bestuderen van de artikelen

De studie naar kindermishandeling is een relatief jong studiegebied, dit heeft als gevolg dat de wet- en regelgeving regelmatig verandert. Blijf op de hoogte van wetswijzigingen.

Ook de instanties die bij kindermishandeling betrokken zijn, wisselen de afgelopen tientallen jaren regelmatig. Zorg dat je op de hoogte blijft van de meest recent aangestelde instanties, hun voor- en nadelen ten opzichte van voorgangers, en de manieren waarop ze met elkaar samenwerken.

 
Geprinte samenvatting van Child maltreatment - Miller-Perrin - 3e druk
Partners: met impact

Partnerselectie: inspiratie & activiteiten in binnen- en buitenland

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Aantekeningen: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Je kunt zelf online aantekeningen maken en bewaren, je eigen antwoorden geven op tests, of bijvoorbeeld checklists samenstellen.
 • De aantekeningen verschijnen direct op de pagina en zijn alleen voor jou zichtbaar
 • De aantekeningen zijn zichtbaar op de betrokken webpagine en op je eigen userpage.

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten.  Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten