Actuele criminologie van Van Dijk & Huisman - Boek & JoHo's

 

Selectiehulp

Keuzewijzer voor samenvattingen van Actuele criminologie - Van Dijk - 8e druk

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 8e druk

Online: samenvatting in Chapters: (voor JoHo abonnees)

 Online: samenvatting in BulletPoints (voor JoHo abonnees)

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp

 Alternatieve boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

Kennis- en studiegebieden

TentamenTickets

TentamenTickets

  • Dit boek evalueert de statistieken rondom de ontwikkeling van criminaliteit. Daarnaast wordt er een overzicht gegeven van de belangrijkste theorieën over de persoonlijke en maatschappelijke achtergronden van criminaliteit.
  • Ook laten de auteurs zien hoe deze theoretische kennis van de criminaliteit toe wordt gepast in de criminologiepraktijk.
JoHo: footprint achterlaten
JoHo: missie

JoHo Missie, Visie & Concept

Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland