Addictions van Teesson et al. - Boek & JoHo's

 

Boek & JoHo's: studiehulp en samenvattingen

Samenvattingen shops: per studie en kennisgebied -Toolbundel
Leeswijzer bij Addictions van Teesson et al. - Chapter 0

Leeswijzer bij Addictions van Teesson et al. - Chapter 0

Opbouw van het boek:

 • Dit boek bevat 10 hoofdstukken die een verscheidenheid aan thema's omvatten, waaronder materiaal over de aard van verslaving en wie verslaafd raakt, gezondheidseffecten van alcohol en andere drugsverslavingen, theorieën en oorzaken van verslaving. De auteurs, experts op het gebied, gebruiken ook nieuw materiaal over de controverse die betrekking hebben op de mogelijke positieve effecten van alcohol- en cannabisgebruik, het verhoogde risico op interpersoonlijk geweld en nieuw onderzoek naar verslavingsteorieën. Elk hoofdstuk eindigt handig met een beknopte samenvatting om de kennis effectief te consolideren.
 • Dit boek maakt deel uit van een boekenserie geschreven door toonaangevende artsen om een ​​toegankelijke introductie te geven aan hoe mensen een reeks aandoeningen ondervinden, waaronder angst, depressie, persoonlijkheidsstoornis en schizofrenie met nadruk op de etiologie en behandeling. Deze bijzondere tekst over verslavingen wordt geadverteerd als 'een duidelijk, leesbaar en actueel kritisch overzicht van verslavingsliteratuur'.

 

Selectiehulp

Choice assistance with summaries of Addictions - Teesson et al. - 2nd edition

Summaries with Addictions - Teesson et al.

 

Booksummaries to be used with the 2nd edition of Addictions

Online: summaries in chapters

Print: summaries in chapters by post

  Print: summaries in chapters in support centers

Content Prints with summaries of Addictions

Booksummaries: list of content for the printed summaries

 • The printed Dutch summary contains the following chapters:
  • Wat is de oorsprong van verslaving? Chapter 1
  • Wie raakt verslaafd? Chapter 2
  • Wat zijn de gezondheidsconsequenties van middelenmisbruik en -afhankelijkheid? Chapter 3
  • Welke theorieën bestaan over oorzaken en behoud van verslaving? Chapter 4
  • Wat zijn de effecten van een alcoholverslaving op de gezondheid? Chapter 5
  • Wat zijn de effecten van een nicontineverslaving op de gezondheid? Chapter 6
  • Wat zijn de effecten van een cannabisverslaving op de gezondheid? Chapter 7
  • Wat zijn de effecten van een opioidenverslaving op de gezondheid? Chapter 8
  • Wat zijn de effecten van psychostimulantia als cocaïne, amfetamine, ecstasy op de gezondheid? Chapter 9
  • Hoe kunnen farmacologische behandelingen bijdragen verslavingszorg in de toekomst? Chapter 10
 • The printed English summary contains the following chapters:
  • What is the origin of addiction? Chapter 1
  • Who is susceptible to addiction? Chapter 2
  • What are the health consequences of substance abuse and dependence? Chapter 3
  • Which theories exist about causes and preservation of addiction? Chapter 4
  • What are the effects of alcohol addiction on health? Chapter 5
  • What are the effects of a nicotine addiction on health? Chapter 6
  • What are the effects of cannabis addiction on health? Chapter 7
  • What are the effects of opioid addiction on health? Chapter 8
  • How can addiction to psychostimulants such as cocaine, amphetamine, and ecstasy be treated? Chapter 9
  • How can pharmacological treatments contribute to addiction care in the future? Chapter 10

Related summaries & other materials with summaries of Addictions

 Alternatives: booksummaries & related summaries

Knowledge & Study pages: summaries per field of study

Crossroad: meer boeken zoeken

Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

JoHo: themapagina begrijpen

Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprint achterlaten
  JoHo: missie begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: kort nieuws

   Nieuws