Algemene statistiek samenvatting - JoHo custom edition - Boek & JoHo's

 

  Topics & Thema's

Wat staat er in deze JoHo Custom statistiek samenvatting?

Deze algemene statistiek samenvatting is een speciaal door JoHo samengestelde bundel met uitgebreide uitleg bij de meest voorkomende en belangrijkste onderwerpen binnen de (inleidende) statistiek. Deze selectie is gebaseerd op veel verschillende statistiek en methoden vakken zoals gegeven op meerdere universiteiten in Nederland.

Selectiehulp

Choice Assistance with summaries of Statistical Methods - JoHo custom edition

Summaries and ExamTests with Statistical Methods

 

Summaries to be used for Statistical Methods

 Online: summary in chapters

 Online: summary on WorldSupporter

 Online: Practice materials on WorldSupporter

 Print: Summary in chapters by post

 Print: Practice materials in chapters by post

Print: Summary in chapters in support centers

Content Prints of summaries with Statistical Methods

Bookummary: list of contents for the printed summaries


The Dutch printed booksummary contains the following chapters:

 • Wat is statistiek? - chapter 1
 • Hoe kunnen data worden verzameld? - chapter 2
 • Wat betekenen betrouwbaarheid en validiteit? - chapter 3
 • Welke verdelingen bestaan er binnen de statistiek? - chapter 4
 • Hoe voer je een steekproef uit? - chapter 5
 • Wat is statistische inferentie? - chapter 6
 • Wat zijn correlatie, regressie en lineaire regressie? - chapter 7
 • Wat is multipele regressie? - chapter 8
 • Wat is logistische regressie? - chapter 9
 • Hoe werkt de analyse van variantie (ANOVA)? - chapter 10
 • Wat is het tweeweg ANOVA model? - chapter 11
 • Wat is ANCOVA? - chapter 12
 • Wat zijn MANOVA (multivariate analysis of variance) en DA (discriminantanalyse)? - chapter 13
 • Wat zijn Random- en Mixed-Effects Analysis of Variance Models? - chapter 14

The English printed booksummary contains the following chapters:

 • What are statistics? - chapter 1
 • How can data be collected? - chapter 2
 • What do reliability and validity mean? - chapter 3
 • Which distributions emerge in statistics? - chapter 4
 • How to construct a sample? - chapter 5
 • What is statistical inference? - chapter 6
 • What are correlation, regression and linear regression? - chapter 7
 • What is multiple regression? - chapter 8
 • What is logistic regression? - chapter 9
 • How to conduct an analysis of variance (ANOVA)? - chapter 10
 • Wat is the two-way ANOVA model? - chapter 11
 • What is ANCOVA? - chapter 12
 • What are MANOVA (multivariate analysis of variance) and DA (discriminant analysis)? - chapter 13
 • What are Random- and Mixed Effects Analysis of Variance Models? - chapter 14

Related summaries & other materials with Statistical Methods

 Alternatives: booksummaries & related summaries

 Knowledge & Study pages: summaries per field (for JoHo subscribers)

ExamTickets for Statistical Methods

Tips & tricks for studying Statistical Methods

 Need more (Dutch) information about how to use SPSS? You can take a look at the Dutch "SPSS Hulp", published on Worldsupporter.org

 Check out "how to learn statistics" on worldsupporter.org if you'd like to understand statistics better or if you'd like to test your knowledge and understanding of statistics. Note: this works even better if one of the following books is required reading for your course(s): Howell; Newbold, Carlson & Thorne; Gravetter & Wallnau; Agresti & Franklin, or Moore & McCabe because on worldsupporter.org you can find an overview of how chapters of these books relate to the JoHo statistical methods custom edition summary and practice materials.

 The JoHo summary of Statistical Methods is a general summary about the subject of statistics. It addresses and extensively explains the most important and the most discussed topics of statistics. The summary is based on the many courses of statistics, SPSS and statistical methods taught at the various universities in the Netherlands. The JoHo summary of Statistical Methods addresses and explains all important topics concerning Statical Methods in a comprehensive (and easily readable!) way.

2 - rechts - open - Ad weergave
TentamenTickets Statistiek & Methoden - Kennis & Studiegebied

TentamenTickets Statistiek & Methoden - Kennis & Studiegebied

 

Tips & Tickets om je tentamen Statistiek of Methoden te halen

Hier lees je meer

 

 • Statistiek leren is oefenen, oefenen, oefenen. Pas als je het een paar keer hebt gedaan, zul je zien hoe het werkt.

 • Het helpt om de stof voor jezelf te visualiseren: gebruik naast je statistiekboek een software-programma, zodat je direct kunt oefenen met het maken van bijvoorbeeld puntgrafieken, boxplots, tweewegtabellen en histogrammen.

 • Inleidende vaardigheden om aan te leren zijn: steekproeven trekken, distributies weergeven, omgaan met data, correlaties berekenen, regressie weergeven en grafieken maken.

 • Gevorderde toepassingen van statistiek zijn: inferentie, meervoudige regressie, eenweg en tweeweg ANOVA, logistische regressie, non-parametrische toetsen.

log in of lees verder voor meer concrete en inzichverschaffende tips en tickets

 

Eigen aantekeningen

Inspiratie van WorldSupporter
How to Write an Academic Article - A Guide for Advanced Academics - Daan Blitz
Do you need to write an academic paper? Do you have a lot to tell the world but are you not sure on how to go about...
Geprinte samenvatting van Algemene statistiek - JoHo custom edition

Geprinte samenvatting van Algemene statistiek - JoHo custom edition

Price: 5,00 €
Joho samenvattingen A4 blaadjes

Inhoud: Deze statistiek samenvatting is een speciaal door JoHo samengestelde samenvatting met uitgebreide uitleg bij de meest voorkomende en belangrijkste onderwerpen binnen de (inleidende) statistiek.

Vorm: Geprint, ongeveer 52 pagina's

Taal:  Nederlands

Kortingsgroep: 
Korting voor JoHo donateurs vanaf 20%
Geprinte TentamenTests bij Statistiek

Geprinte TentamenTests bij Statistiek

Price: 5,00 €
Stapel Summaries Samenvattingen

Inhoud: Oefen- en oude tentamenvragen om statistiek mee te oefenen

Vorm: geprint, ongeveer 65 pagina's

Taal: Nederlands

Kortingsgroep: 
Korting voor JoHo donateurs vanaf 20%
Printed summary of Statistical Methods - JoHo custom edition

Printed summary of Statistical Methods - JoHo custom edition

Price: 5,00 €
Joho samenvattingen A4 blaadjes

Contents: The summary of statistical methods by JoHo treats the main subjects of methods in statistics. Amongst others, the following topics are treated: the impact and importance of statistics, and data collection, reliability, validity, samples, and specific statistical analyses such as regression analysis or multivariate analysis of variance

Form: Printed, est. 50 pages

Language: English

Kortingsgroep: 
Discount for JoHo members from 20%
Printed Practice Materials for Statistical Methods

Printed Practice Materials for Statistical Methods

Price: 5,00 €
Stapel Summaries Samenvattingen

Contents: Practice materials for Statistical Methods. Amongst others, contents include questions and answers regarding validity and reliability of statistics, standard deviations, and the two-way ANOVA model.

Form: Printed, est.  55 pages

Language: English

Kortingsgroep: 
Discount for JoHo members from 20%
Crossroad: begrijpen

 Crossroads

 • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
 • Use the crossroads to follow a connected direction

 

Footprint: begrijpen

 Footprints

 • Leave footprints on the site by adding pages to your own bundles or use the comment options
 • Check the JoHo tips and advice chapters
 
Footprints: achterlaten
JoHo: begrijpen

JoHo Missie, Visie & Concept

Missie & Visie

 • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
 • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

Concept

 • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
 • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
 • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
JoHo: kort nieuws

 Nieuws