Attention: Theory and Practice van Johnson & Proctor - Boek & JoHo's

 

Boek & JoHo's: studiehulp en samenvattingen

Samenvattingen shops: per studie en kennisgebied -Toolbundel
Samenvattingen en studiehulp: zoeken per studie en kennisgebied
Crossroad: Kiezen uit de bundel
Selectiehulp

Choice assistance with summaries of Attention: Theory and Practice - Johnson & Proctor - 1st edition

Summaries of Attention: Theory and Practice - Johnson & Proctor

 

Booksummaries to be used with the 1st edition of Attention: Theory and Practice

Online: summary in chapters

Online: summary in BulletPoints

  Print: summary in chapters by post

 Print: summary in chapters in support centers

Content prints of summaries with Attention: Theory and Practice

Booksummary: list of contents for the printed summaries

 • The Dutch printed booksummary contains the following chapters:
  • Hoe ziet de geschiedenis van onderzoek naar aandacht er uit? - Chapter 1
  • Wat is het proces van informatieverwerking in het brein? - Chapter 2
  • Welke visuele stimuli worden door het brein verwerkt en hoe? - Chapter 3
  • Hoe werken de verschillende zintuigen samen? - Chapter 4
  • Wanneer en hoe vindt remming van aandacht plaats? - Chapter 5
  • Hoe kunnen we onze aandacht verdelen? - Chapter 6
  • Welke invloed heeft het geheugen op het aandachtsproces? - Chapter 7
  • Hoe kan onderzoek naar aandacht toegepast worden? - Chapter 8
  • Hoe kan de mentale belasting van een taak gemeten worden? - Chapter 9
  • Welke individuele verschillen zijn van belang bij aandacht? - Chapter 10
  • Hoe ziet de cognitieve neurologische benadering van aandacht er uit? - Chapter 11
  • Welke stoornissen zijn gerelateerd aan aandacht? - Chapter 12
  • Attention: Theory and Practice van Johnson & Proctor - BulletPoints
 • The English printed booksummary contains the following chapters:
  • What is the history of research into attention? - Chapter 1
  • What is the process of information processing in the brain? - Chapter 2
  • Which visual stimuli are processed by the brain and how? - Chapter 3
  • How do different senses or modalities work together? - Chapter 4
  • When and how does inhibition of attention take place? - Chapter 5
  • How can we divide our attention? - Chapter 6
  • What does memory have to do with attention? - Chapter 7
  • How can research into attention be applied? - Chapter 8
  • How can mental workload and situation awareness be measured? - Chapter 9
  • Which individual differences are important for attention? - Chapter 10
  • What is the cognitive neuroscience of attention? - Chapter 11
  • Which disorders are related to attention? - Chapter 12
  • Attention: Theory & Practice - Johnson & Proctor - 1st edition - BulletPoints

Related summaries & other materials with Attention: Theory and Practice

 Alternatives: booksummaries & related summaries

Knowledge and Study pages

ExamTickets for studying Attention: Theory and Practice

ExamTickets: Tips & Tricks with studying the book

In chapter 1 are distinguished five fields of the attention psychology; where possible try to divide the different topics of the attention psychology per field of study. This way you can, for example, divide the ‘activation-trigger-schema’ by Norman - as described in chapter 9 - in the selection-for-action field of the attention psychology. When you do this more often, you playfully increase your insight in the science of the attention psychology.

Voorbereiden op de wetenschap in de aandachtspsychologie.

Geprinte samenvatting van Attention: Theory & Practice - Johnson & Proctor - 1e druk
Printed summary with the 1st edition of Attention: Theory & Practice by Johnson & Proctor - Print Product
Crossroad: meer boeken zoeken

Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

Crossroad: kiezen uit de bundel
JoHo: themapagina begrijpen

Topics & Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Topic-, en Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprint achterlaten
  JoHo: missie begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: kort nieuws

   Nieuws