Beginselen van Strafrecht van Enschede - Boek & JoHo's

 

Boek & JoHo's: studiehulp en samenvattingen

Samenvattingen shops: per studie en kennisgebied -Toolbundel

Historie van dit boek

 

Gegevens bij de 13e druk:

 • Auteurs: C.J. Enschede

 • ISBN: 9789013023336

 • Jaar van uitgave: 2013

 

Gegevens bij de 14e druk:

 • Auteurs: C.J. Enschede

  • bewerkt door T. Blom

 • ISBN: 9789013128338

 • Jaar van uitgave: 2017

 • Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige druk: Enkele paragrafen zijn inhoudelijk aangepast in verband met verschillende wetswijzigingen.

Selectiehulp

Keuzewijzer voor samenvattingen van Beginselen van het strafrecht van Van Enschedé

 

 

Samenvattingen en studiehulp

bij Beginselen van het strafrecht - Van Enschedé

 

Info

 

Intro

 • Dit boek legt de belangrijkste basisbegrippen en principes van het strafrecht uit.
 • Beginselen van strafrecht' is opgebouwd uit vijf hoofdstukken. De eerste twee hoofdstukken behandelen enkele algemene leerstukken van het strafrecht. Het derde hoofdstuk gaat nader in op het materiële strafrecht, terwijl het vierde hoofdstuk het formele (strafproces)recht behandelt. Het vijfde hoofdstuk is bedoeld als hulp bij bestudering van het strafrecht.
 • Het eerste hoofdstuk behandelt het strafrecht als stelsel van regels en normen.
 • Het tweede hoofdstuk beschrijft een aantal organen en instellingen die betrokken zijn bij strafrecht(spleging). Dat verschil tussen enerzijds regels en normen (hoofdstuk 1) en anderzijds organen en instellingen (hoofdstuk 2) komt, doordat niet alle regels betrekking hebben op (om)gewenst gedrag. Naast gedragsregels bestaan er namelijk ook organisatorische regels. In het boek wordt dit verduidelijkt aan de hand van verkeersregels. Die regels hebben namelijk alleen zin als er ook organen zijn die toezien op overtreding van die regels. Daardoor zijn er dus wetten die verkeersregels bevatten, maar ook wetten waarmee organen en instellingen worden ingesteld die toezien op de naleving en bestraffing van het niet naleven van die regels.
 • Het derde hoofdstuk beschrijft het materiële strafrecht, dat wil zeggen de straffen en belangrijkste voorwaarde waaronder die straffen mogen worden opgelegd. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn bijvoorbeeld causaliteit, poging en daderschap.
 • Het vierde hoofdstuk beschrijft het formele strafrecht, dat wil zeggen de procedure die aan de strafoplegging vooraf moet zijn gegaan. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn bijvoorbeeld dwangmiddelen (staande houden, aanhouden, hechtenis), beslissingen omtrent vervolging en rechtsmiddelen.

 

Boeksamenvattingen

 

Te gebruiken bij de 14e druk:

 

 Chapters

 

Prints

 • De Print JoHo's bij dit boek zijn beschikbaar in JoHo study support center Amsterdam (adres & openingstijden) en Den Haag (adres & openingstijden)
  • Print met de Nederlandse boeksamenvatting (ook beschikbaar in de webshop)
 • De print JoHo's bevatten de volgende hoofdstukken:
  • Wat is de basis van het Nederlandse strafrechtsysteem? - Chapter 1
  • Welke organen van strafrechtspleging zijn er? - Chapter 2
  • Waarover gaat het materieel strafrecht? - Chapter 3
  • Waarover gaat het formeel strafrecht? - Chapter 4
  • Hoe kun je het strafrecht het beste bestuderen? - Chapter 5

 

Te gebruiken bij de vorige druk:

 

Te gebruiken bij de 13e druk, 2013:

 

WorldSupporter

 

 

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp

 

 Alternatieven

 

Kennis- en studiegebied

 

JoHo: themapagina begrijpen

Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprint achterlaten
  JoHo: missie begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: kort nieuws

   Nieuws