Belastingrecht in Hoofdlijnen van Burgers e.a. - Boek & JoHo's

 

Boek & JoHo's: studiehulp en samenvattingen

Samenvattingen shops: per studie en kennisgebied -Toolbundel
Selectiehulp

Keuzewijzer voor samenvattingen van Belastingrecht in Hoofdlijnen - Burgers et al. - 10e druk

Samenvattingen en TentamenTests van Belastingrecht in Hoofdlijnen - Burgers et al.

 

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 10e druk van Belastingrecht in Hoofdlijnen

  Online: samenvatting in chapters

Online: oefenvragen in chapters

  Print: samenvatting in chapters per post

  Print: samenvatting in chapters aan de balie

Inhoud prints van samenvattingen van Belastingrecht in Hoofdlijnen

Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

 • De geprinte samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Wat is het belastingrecht in Nederland? - Chapter 1
  • Hoe is de inkomstenbelasting geregeld in Nederland? - Chapter 2
  • Wat zijn de regels omtrent loonheffingen? - Chapter 3
  • Wat zijn de regels omtrent vennootschapsbelasing? - Chapter 4
  • Wat zijn de regels omtrent erfbelasting en schenkbelasting? - Chapter 5
  • Hoe wordt de omzetbelasting in Nederland vormgegeven? - Chapter 6
  • Hoe is het belastingrecht formeel geregeld? - Chapter 7
  • Wat zijn de Europese regels omtrent belastingen? - Chapter 8
  • Hoe is het belastingrecht internationaal geregeld? - Chapter 9

Samenvattingen bij de vorige druk

JoHo.org: samenvattingen bij de 8e druk

 • Online Boeksamenvatting bij de 8e druk

Belangrijkste veranderingen in de 9e druk:

 • In de 9e druk is de inhoud geupdated op basis van veranderde wetgeving en jurisprudentie sinds de 8e druk (voornamelijk de wettelijke regelingen en rechterlijke uitspraken naar de situatie per 1 januari 2020

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Belastingrecht in Hoofdlijnen

 Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

TentamenTickets bij Belastingrecht in Hoofdlijnen

 TentamenTickets: Tips & Tricks bij het bestuderen van het boek

 Het is relevant om te weten aan welke eisen belastingen dienen te voldoen. RRUN: Rechtvaardigheid, rechtszekerheid, uitvoerbaarheid en neutraliteit.

 Belangrijk om te onthouden dat de loonheffingen bestaan uit vier onderdelen, namelijk loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet.

Belastingrecht in hoofdlijnen van Burgers e.a. - Boek & JoHo's

JoHo: themapagina begrijpen

Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprint achterlaten
  JoHo: missie begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: kort nieuws

   Nieuws