Bestuursrecht deel I: Systeem, Bevoegdheid, Bevoegdheidsuitoefening, Handhaving van Bröring, De Graaf e.a. - Boek & JoHo's

 

Boek & JoHo's: studiehulp en samenvattingen

Samenvattingen shops: per studie en kennisgebied -Toolbundel
Crossroad: Kiezen uit de bundel

Historie van dit boek

 

Gegevens bij de 5e druk:

 • Auteurs: H.E. Bröring, K.J. de Graaf e.a.
 • ISBN: 978‐94‐6290‐182‐7
 • Jaar van uitgave: 2016
 • Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de 4e druk:
  • De structuur is iets gewijzigd waardoor er nu afzonderlijke hoofdstukken zijn voor de formele en materiele normen voor besluitvorming
  • Het hoofdstuk 'gedogen' volgt nu meteen op het hoofdstuk 'sancties'
  • Een aantal onderwerpen - zoals 'beleidsregels' en 'rechtsbeginselen' - wordt beknopter omschreven
  • Jurisprudentie, literatuur en andere wijzigingen zijn verwerkt tot 1 april 2016

 

Gegevens bij de 4e druk:

 • Auteurs: L.J.A. Damen et al
 • ISBN: 9789089747402
 • Jaar van uitgave: 2013
 • Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de 4e druk:
  • Paragraaf 6.7 (over elektronische communicatie tussen burger en bestuursorgaan) en Hoofdstuk 10 (over nadeelcompensatie wegens rechtmatige overheidsdaad) zijn volledig nieuw.
  • Jurisprudentie, literatuur en andere wijzigingen zijn verwerkt tot 1 novemeber 2012

 

Gegevens bij de 3e druk:

 • Auteur(s): L.J.A. Damen
 • Druk/Jaar van uitgave: 3/2009
 • ISBN: 9789089741684
 
Waar gaat Bestuursrecht 1 van Bröring, De Graaf, Damen e.a. over? - Chapter 0

Waar gaat Bestuursrecht 1 van Bröring, De Graaf, Damen e.a. over? - Chapter 0

Waar gaat dit boek over?

 • Dit handboek geeft een forse uitleg van het bestuursrecht: de uitgangspunten, verschillende bestuursorganen en hun bevoegdheden.
 • Het boek begint met de rechtsbeginselen waar het bestuursrecht op berust. Vervolgens komen de bestuursorganen en hun bevoegdheden aan de orde, daarna de mogelijke besluiten en hoe deze tot stand komen. Tot slot worden de gevolgen van onrechtmatige overheidsdaden behandeld, en de uitdagingen en valkuilen van bestuursorganen, zoals handhaving, herstelsancties, gedoogbeleid en bestuurlijke acties.
 • Het boek is gericht op universitair onderwijs maar kan ook op het HBO en voor postacademische doelen worden gebruikt.
 • Het is geen simpel boek maar de complexiteit van het bestuursrecht wordt in duidelijke taal uitgelegd.
 • Het vervolg in deze reeks, Bestuursrecht 2, gaat dieper in op rechtsbescherming tegen de overheid en bestuursprocesrecht.

 

Hoe is dit boek ingedeeld?

Inhoudsopgave bij de 5e druk:

 • Hoofdstuk 1: Inleiding
 • Hoofdstuk 2: Personen in het Bestuursrecht
 • Hoofdstuk 3: Verlening in het Bestuursrecht
 • Hoofdstuk 4: Handelingen van het bestuur
 • Hoofdstuk 5: Soorten besluiten
 • Hoofdstuk 6: Verhouding Burger - Bestuur
 • Hoofdstuk 7: Bevoegdheidsuitoefening door het bestuur
 • Hoofdstuk 8: Formele normen voor besluitvorming
 • Hoofdstuk 9: Materiele normen voor besluitvorming
 • Hoofdstuk 10: Bijzonder soorten besluiten
 • Hoofdstuk 11: Nadeelcompensatie wegens rechtmatige overheidsdaad
 • Hoofdstuk 12: Schadevergoeding wegens onrechtmatige overheidsdaad
 • Hoofdstuk 13: Overheid en privaatrecht
 • Hoofdstuk 14: Toezicht en handhaving
 • Hoofdstuk 15: Herstelsancties
 • Hoofdstuk 16: Handhaven of gedogen
 • Hoofdstuk 17: Bestraffende bestuurlijke sancties

 

Door wie is dit boek geschreven?

L.J.A. Damen

 • Hoogleraar Bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen tot 2006

C.L.G.F.H. Albers

 • Universitair hoofddocent Bestuursrecht aan de Open Universiteit

K.J. de Graaf

 • Universitair hoofddocent Bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen

J.H. Jans

 • Hoogleraar Bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen

A.P. Klap

 • Universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam

A.M. Klingenberg

 • Docent Bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen

A.T. Marseille

 • Bijzonder hoogleraar empirische bestudering van het bestuursrecht aan de Universiteit van Tilburg en universitair hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen

P. Nicolai

 • Advovcaat te Amsterdam en verbonden aan de Open Universiteit en Universiteit van Amsterdam

B.K. Olivier

 • Voormalig universitair docent Bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam

H.D. Tolsma

 • Postdoconderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen

F.R. Vermeer

 • Hoofddocent bestuursrecht Rijksuniversiteit Groningen

 

Selectiehulp

Keuzewijzer voor samenvattingen van Bestuursrecht 1: Systeem; bevoegdheid; bevoegdheidsuitoefening; handhaving - Bröring et al. - 6e druk

Samenvattingen & TentamenTests van Bestuursrecht 1: Systeem; bevoegdheid; bevoegdheidsuitoefening; handhaving - Bröring et al.

 

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 6e druk van Bestuursrecht 1

Online: samenvatting in chapters

Online: samenvatting in BulletPoints

Online: Oefenvragen bij het boek

Print: samenvatting in chapters per post

Print: samenvatting in chapters aan de balie

Inhoud prints van samenvattingen bij Bestuursrecht 1

Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

 • De geprinte samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Wat regelt het bestuursrecht? - Chapter 1
  • Welke personen worden er onderscheiden in het bestuursrecht? - Chapter 2
  • Hoe worden de publiekrechtelijke bevoegdheden verleend? - Chapter 3
  • Welke handelingen kan het bestuur nemen? - Chapter 4
  • Welke soorten besluiten kunnen er onderscheiden worden? - Chapter 5
  • Hoe is de verhouding tussen burgers en bestuursorganen geregeld? - Chapter 6
  • Hoe oefent het bestuur haar bevoegdheden uit? - Chapter 7
  • Wat zijn de formele regels voor besluitvorming? - Chapter 8
  • Welke materiële normen gelden er voor de besluitvorming? - Chapter 9
  • Wat zijn de regels omtrent bijzondere besluiten? - Chapter 10
  • Wat zijn de regels omtrent nadeelcompensatie bij een rechtmatige overheidsdaad? - Chapter 11
  • Onder welke omstandigheden is er recht op schadevergoeding bij een onrechtmatige overheidsdaad? - Chapter 12
  • Hoe moet de overheid omgaan met privaatrechtelijke regels? - Chapter 13
  • Hoe kan er toezicht worden gehouden en hoe worden de regels gehandhaafd? - Chapter 14
  • Wat houden de herstelsancties in? - Chapter 15
  • Welke bestraffende bestuurlijke sancties zijn er? - Chapter 16

Samenvattingen bij de vorige druk

JoHo.org: samenvattingen bij de 5e druk

 • Online Boeksamenvatting bij de 5e druk
 • Online BulletPointsamenvatting bij de 5e druk

 JoHo WorldSupporter.org: samenvattingen bij de 4e druk

Grootste veranderingen: van de 6e druk ten opzichte van de 5e druk

 • In de 6e druk is een hoofdstuk minder aanwezig dan in de 5e druk omdat hoofdstuk 16 van de 5e druk opgenomen is in hoofdstuk 14 van de 6e druk
 • In de 6e druk is rekening gehouden met veranderde wetgeving sinds de uitgave van de 5e druk

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Bestuursrecht 1

 Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

TentamenTickets bij Bestuursrecht 1

TentamenTickets: Tips & Tricks bij het bestuderen van het boek

Het boek Bestuursrecht deel 1 begint met de rechtsbeginselen waar het bestuursrecht op berust. Vervolgens komen de bestuursorganen en hun bevoegdheden aan de orde, daarna de mogelijke besluiten en hoe deze tot stand komen. Tot slot worden de gevolgen van onrechtmatige overheidsdaden behandeld, en de uitdagingen en valkuilen van bestuursorganen, zoals handhaving, herstelsancties, gedoogbeleid en bestuurlijke acties.

Het is geen simpel boek maar de complexiteit van het bestuursrecht wordt in duidelijke taal uitgelegd. Ter ondersteuning kan je gebruik maken van: Hoe bestudeer je bestuursrechtelijke uitspraken?

De drie belangrijkste begrippen bij Bestuursrecht zijn:

 • Bestuursorgaan (art. 1:1 Awb)

 • Belanghebbende (art. 1:2 Awb)

 • Besluit (art. 1:3 Awb)

Zorg dat je deze drie begrippen goed onder die knie krijgt, aangezien ze in vrijwel elke bestuursrechtelijke casus terugkomen!

Let op het begrip ‘belanghebbende’ in het bestuursrecht: dit omvat niet alleen de direct door een overheidsbesluit getroffen partij, maar ook anderen die door dit besluit in hun belangen zijn getroffen. Voor een rechtspersoon vallen onder deze belangen ook de belangen die deze persoon collectief behartigt (bijv. bij een stichting).

Zie voor meer informatie (gesorteerd per onderwerp binnen het bestuursrecht): Kennis & Keuzehulp bij Bestuursrecht

Crossroad: meer boeken zoeken

Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

Crossroad: kiezen uit de bundel
JoHo: themapagina begrijpen

Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprint achterlaten
  JoHo: missie begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: kort nieuws

   Nieuws