Biological Psychology - Kalat - Oefenvragen

 

TentamenTests per hoofdstuk bij de 13e druk van Biological Psychology van Kalat - Bundel

TentamenTests per hoofdstuk bij de 13e druk van Biological Psychology van Kalat - Bundel

Wat zijn zenuwcellen en zenuwimpulsen? - TentamenTests 1

Wat zijn zenuwcellen en zenuwimpulsen? - TentamenTests 1

MC-vragen

Vraag 1

Wat is het netto-effect van iedere cyclus van de sodium-potassium pomp?

 1. Het verminderen van het aantal positief geladen ionen buiten de cel.
 2. Het verminderen van het aantal positief geladen ionen binnen de cel.
 3. Het verminderen van het actiepotentiaal.
 4. Het versterken van het actiepotentiaal.

Vraag 2

Wat is een fysiologische verklaring voor de reden dat vogels fluiten?

 1. Het fluiten heeft met instinct te maken.
 2. Vogels fluiten omdat ze vroeg in hun leven andere vogels hebben horen fluiten.
 3. Vogels fluiten om hun territorium te verdedigen en om wijfjes aan te trekken.
 4. Testosteron beïnvloedt de groei van bepaalde hersenstructuren die bij bepaalde vogelsoorten het fluiten controleren.

Vraag 3

Welke chemische stoffen kunnen het celmembraan het gemakkelijkst passeren?

 1. Proteïnen, vetten en koolhydraten.
 2. Positief geladen ionen.
 3. Water, zuurstof en koolstofdioxide.
 4. Calcium en magnesium.

Vraag 4

Wat zijn ribosomen?

 1. Structuren in de cellen van het lichaam die nieuwe eiwitten produceren.
 2. Structuren in de cellen van het lichaam die gevaarlijke chemische substanties afbreken.
 3. Structuren in de cellen van het lichaam die eiwitten afbreken.
 4. Structuren in de cellen van het lichaam die metabole activiteit vertonen.

Vraag 5

Wat is de juiste volgorde waarin informatie in een zenuwcel doorgestuurd wordt?

 1. Cellichaam, dendriet, axon.
 2. Dendriet, axon, cellichaam.
 3. Axon, cellichaam, dendriet.
 4. Dendriet, cellichaam, axon.

Vraag 6

Onder welke noemer staan de inkepingen in het isolerende materiaal dat axonen omhult bekend?

 1. Interpedunculaire kernen.
 2. Myeline synapsen.
 3. Knopen van Ranvier.
 4. Presynaptische uiteinden.

Vraag 7

Wat is de functie van myeline-schachten?

 1. Het voorkomen dat actiepotentialen zich de verkeerde kant op bewegen.
 2. Het vergroten van de geleidingssnelheid van actiepotentialen langs het axon.
 3. Het verhogen van de grootte van de actiepotentialen.
 4. Het voorzien van het axon van voedingsstoffen.

Vraag 8

Een beschrijving van hoe het menselijk taalvermogen zich ontwikkelt onder invloed van genen en de gelegenheid om taal te horen in een gevoelige periode vroeg in het leven is een voorbeeld van een ___.

 1. Fysiologische verklaring.
 2. Ontogenetische verklaring.
 3. Evolutionaire verklaring.
 4. Functionele verklaring.

Vraag 9

Hoe noemt men een cel in het zenuwstelsel die informatie ontvangt en verstuurt?

 1. Neuron.
 2. Glia cel.
 3. Mitochondrium.
 4. Ribosoom.

Vraag 10

Wat is het endoplasmatisch reticulum?

 1. Een netwerk van dunne buisjes dat nieuw aangemaakte eiwitten transporteert.
 2. De plaats in de cel waar nieuwe eiwitten worden aangemaakt.
 3. Structuren die de binnen- en buitenkant van de cel van elkaar scheiden.
 4. Een structuur die de chromosomen bevat.

Vraag 11

Wat wordt er met myeline bedekt bij de mens?

 1. Alle axonen.
 2. Alle dendrieten.
 3. Een gedeelte van de axonen.
 4. Een gedeelte van de dendrieten.

Vraag 12

Waarvoor heeft het brein thiamine nodig?

 1. Als bouwsteen voor het produceren van eiwitten.
 2. Om het brein in staat te stellen glucose te metaboliseren.
 3. Als energiebron wanneer er niet voldoende glucose beschikbaar is.
 4. Om glucose in staat te stellen de bloed-brein barrière te passeren.

Vraag 13

Waar hangt een actiepotentiaal het meest van af?

 1. Natrium ionen die de cel instromen.
 2. Natrium ionen die de cel uitstromen.
 3. Kalium ionen die de cel instromen.
 4. Kalium ionen die de cel uitstromen.

Vraag 14

Wat heeft geen effect op de snelheid van een actiepotentiaal?

 1. De aanwezigheid van myeline.
 2. De diameter van het axon.
 3. De lengte van het axon.
 4. Het aantal aanwezige natrium-poriën in het membraan.

Vraag 15

Wat voorkomt dat een actiepotentiaal het axonale gebied achter de actiepotentiaal (d.w.z. in de richting van het cellichaam) exciteert?

 1. De refractoire periode.
 2. Er zijn geen natrium ionen in het gebied achter de actiepotentiaal.
 3. Het membraan kan actiepotentialen alleen maar in één richting geleiden.
 4. Niets; dergelijk ‘rebound’ actiepotentialen komen veelvuldig voor.

Vraag 16

Een neuron in de pons ontvangt alleen informatie van andere neuronen in de pons, en stuurt deze informatie tevens alleen maar door naar andere neuronen in de pons. Hoe wordt zo’n type neuron genoemd?

 1. Een afferent neuron.
 2. Een efferent neuron.
 3. Een intrinsiek neuron.
 4. Een inter-synaptisch neuron.

Vraag 17

Wat is het netto-effect van de natrium-kalium pomp?

 1. Het verlagen van de hoeveelheid positief geladen ionen in het neuron.
 2. Verhogen van de hoeveelheid positief geladen ionen in het neuron.
 3. Verlagen van de hoeveelheid negatief geladen ionen in het neuron.
 4. Verhogen van de hoeveelheid negatief geladen ionen in het neuron.

Vraag 18

Waarbij spelen ribosomen in het cellichaam van een neuron een belangrijke rol?

 1. De aanmaak van nieuwe eiwitten.
 2. Het transporteren van eiwitten naar de juiste plek in de cel.
 3. Het voorzien van de cel van energie.

Vraag 19

Wat is het belangrijkste mechanisme aan de hand waarvan uitgroeiende axonen in een vroeg stadium van ontwikkeling hun bestemming vinden?

 1. Genetische sturing.
 2. Chemische geleiding.
 3. Elektrische geleiding.

Vraag 20

De natrium-kalium pomp ___.

 1. Is direct betrokken bij het in gang zetten van het actiepotentiaal.
 2. Vergroot het aantal positieve ionen buiten de cel versus binnen de cel.
 3. Propageert de actiepotentiaal bij de knopen van Ranvier.

Vraag 21

Waarvoor is de natrium-kalium pomp in het celmembraan primair verantwoordelijk?

 1. Het afbreken van transmitterstoffen.
 2. Het transport van eiwitten door het celmembraan.
 3. Het handhaven van het rustpotentiaal.

Vraag 22

Wat is geen biologische verklaring voor gedrag?

 1. De evolutionaire verklaring.
 2. De functionele verklaring.
 3. De genetische verklaring.

Vraag 23

Het dualisme…

 1. … neemt aan dat lichaam en ziel verschillende en onafhankelijke substanties zijn.
 2. … neemt aan dat lichaam en ziel samen een geheel vormen.
 3. … neemt aan dat lichaam en ziel niet zonder elkaar kunnen bestaan.

Vraag 24

Wat is de meest belangrijke functie van een zenuwcel?

 1. Het afgeven van chemische stoffen.
 2. Communicatie met andere zenuwcellen.
 3. Communicatie met de hersenen.

Vraag 25

Wat is het potentiaalverschil?

 1. Het verschil in concentratie van ionen binnen en buiten het neuron.
 2. Het verschil in concentratie van bepaalde ionen.
 3. Het verschil in concentratie tussen het ene neuron en het andere neuron.

Vraag 26

Natrium en Kalium zijn als volgt verdeeld over het neuron:

 1. Kalium bevindt zich vooral buiten het neuron en natrium erbinnen.
 2. Natrium bevindt zich vooral buiten het neuron en kalium erbinnen.
 3. Natrium en kalium zijn gelijk verdeeld over de binnen –en buitenkant.

Vraag 27

Wat gebeurt er bij depolarisatie?

 1. Het membraanpotentieel wordt negatiever.
 2. Het membraanpotentieel wordt minder negatief.
 3. Er vindt een actiepotentiaal plaats.

Vraag 28

Wat is de functie van de myelineschede?

 1. De myelineschede zorgt voor communicatie met andere neuronen.
 2. De myelineschede zorgt ervoor dat de axon niet met andere axonen in aanraking komt.
 3. De myelineschede zorgt voor geleiding van de axonen.

Vraag 29

Wat is geen functie van glia?

 1. Het bij elkaar houden van de dendrieten.
 2. Het uitwisselen van chemische stoffen.
 3. Het opruimen van overbodig materiaal.

Vraag 30

Wat is het nadeel van de bloed-brein barrière?

 1. Dat de barrière ook bruikbare stoffen buiten houdt.
 2. Dat de barrière geen toegang geeft tot alle stoffen.
 3. Dat de barrière ervoor zorgt dat er minder zuurstof de hersenen binnenkomt.

Vraag 31

Wat is de Natrium-Kalium pomp?

 1. Een soort pomp die overbodige Natrium en Kalium ionen afvoert.
 2. Een soort pomp die het potentiaalverschil in stand houdt.
 3. Een soort pomp die ervoor zorgt dat er evenveel Natrium als Kalium binnen het neuron is.

Open vragen

Vraag 1

Wat is het rustpotentiaal en hoeveel “bedraagt” het rustpotentiaal?

Vraag 2

Hoe komt het dat de binnenkant van het neuron negatief geladen is ten opzichte van de buitenkant van de cel?

Vraag 3

Welk mechanisme veroorzaakt de concentratieverschillen van ionen?

Vraag 4

Wat is het nut van een rustpotentiaal?

Antwoordindicatie MC-vragen

 1. B. Het verminderen van het aantal positief geladen ionen binnen de cel.

 2. D. Testosteron beïnvloedt de groei van bepaalde hersenstructuren die bij bepaalde vogelsoorten het fluiten controleren.

 3. C. Calcium en magnesium. 

 4. A. Structuren in de cellen van het lichaam die nieuwe eiwitten produceren.

 5. D. Dendriet, cellichaam, axon.

 6. C. Knopen van Ranvier.

 7. B. Het vergroten van de geleidingssnelheid van actiepotentialen langs het axon.

 8. B. Ontogenetische verklaring.

 9. A. Neuron.

 10. A. Een netwerk van dunne buisjes dat nieuw aangemaakte eiwitten transporteert.

 11. C. Een gedeelte van de axonen.

 12. B. Om het brein in staat te stellen glucose te metaboliseren.

 13. A. Natrium ionen die de cel instromen.

 14. C. De lengte van het axon.

 15. A. De refractoire periode.

 16. C. Een intrinsiek neuron.

 17. A. Het verlagen van de hoeveelheid positief geladen ionen in het neuron.

 18. A. De aanmaak van nieuwe eiwitten.

 19. B. Chemische geleideing.

 20. B. Vergroot het aantal positieve ionen buiten de cel versus binnen de cel.

 21. C. Het handhaven van het rustpotentiaal.

 22. C. De genetische verklaring.

 23. A. … neemt aan dat lichaam en ziel verschillende en onafhankelijke substanties zijn.

 24. B. Communicatie met andere zenuwcellen.

 25. A. Het verschil in concentratie van ionen binnen en buiten het neuron.

 26. B. Natrium bevindt zich vooral buiten het neuron en kalium erbinnen.

 27. B. Het membraanpotentieel wordt minder negatief.

 28. C. De myelineschede zorgt voor geleiding van de axonen.

 29. A. Het bij elkaar houden van de dendrieten.

 30. A. Dat de barrière ook bruikbare stoffen buiten houdt.

 31. B. Een soort pomp die het potentiaalverschil in stand houdt.

Antwoordindicatie Open vragen

Vraag 1

De rustpotentiaal is het spanningsverschil tussen de binnen- en buitenkant van een neuron dat ‘in rust’ is (een neuron dat geen actiepotentiaal genereert). Dit spanningsverschil is doorgaans voor neuronen 70 mV (al kan dit verschillen per neuron). Het gaat hierbij om een relatief verschil. Er is hierbij afgesproken dat de buitenkant als 0 mV beschouwd wordt. Kortom, de binnenkant van de neuron is 70 mV negatiever dan de buitenkant. Dit wordt ook aangegeven met de notatie Vr = - 70 mV (let op het min-teken).

Vraag 2

Dit komt door de concentratieverschillen van Natrium (Na+) en Kalium (Ka+) binnen en buiten de cel tijdens rust. Buiten de cel bevinden zich meer Na+-ionen en binnen de cel meer Ka+-ionen. Ionen (en alle vrij verplaatsbare deeltjes) hebben een grotere kans om bij een concentratieverschil (concentratiegradiënt) van een plek met hoge concentratie te verplaatsen naar een plek met lage concentratie. Op basis van de concentratiegradiënt wil Na+ daarom tijdens rust de cel in, terwijl Ka+ de cel uit wil. Omdat het membraan van de cel selectief permeabel is en tijdens rust vrijwel alle Na+ kanalen dicht zijn, kunnen Na+-ionen echter de cel niet in. Een deel van de Ka+-ionen kan de cel wel verlaten via openstaande K+ kanalen. Naast de concentratie gradiënt zijn geladen deeltjes, zoals ionen, ook onderhevig aan een tweede kracht: de elektrische gradiënt. Positieve deeltjes hebben namelijk de neiging om zich te verplaatsen naar een plek waar er een negatieve lading is (positieve deeltjes worden afgestoten door andere positieve deeltjes en juist aangetrokken tot negatieve deeltjes). Het omgedraaide geldt voor negatieve deeltjes. Denk aan magneten die elkaar aantrekken of afstoten. Op basis van de elektrische gradiënt worden Ka+-ionen tijdens rust de cel ingetrokken (omdat ze positief geladen zijn) en door de concentratiegradiënt verplaatsen Ka+-ionen zich naar buiten. Deze twee krachten zijn niet helemaal in balans: netto is er een diffusie van Ka+-ionen uit de cel tijdens rust. Onder invloed van deze diffusie uit de cel is de binnenkant van het neuron minder positief geladen dan de buitenkant.

Vraag 3

De concentratieverschillen worden veroorzaakt door de natrium-kalium pomp. Deze pompt drie Na+ naar buiten (met een gezamenlijke lading van 3+) en maar twee Ka+ naar binnen (met een gezamenlijke lading van 2+). Het rustpotentiaal wordt onder andere veroorzaakt door een concentratieverschil in geladen deeltjes tussen binnen en buiten de cel. Dit concentratieverschil wordt o.a. veroorzaakt door de natrium-kalium pomp. Deze pompt Na+ ionen naar buiten en (in mindere mate) K+ naar binnen. Ondanks de elektrische en concentratiegradiënt blijft de Na+ buiten door de selectieve permeabiliteit van de celwand. K+ lekt echter wel door de concentratiegradiënt naar buiten waardoor het spanningsverschil in stand wordt gehouden.

Vraag 4

Het nut van de rustpotentiaal is dat de cel altijd klaar is om een actiepotentiaal te initiëren, het kan direct reageren als het geactiveerd wordt. Het is als het ware een boog die van tevoren al gespannen is. Zodra het nodig is, kan het een actiepotentiaal genereren door de poorten in de celwand open te zetten waardoor ionen naar binnen of naar buiten kunnen schieten door de concentratieverschillen. De cel hoeft niet eerst ‘op te laden’ voor de actie. Hij is al voorbereid.

Wat is de functie van synapsen? - TentamenTests 2
Hoe is het zenuwstelsel opgebouwd? - TentamenTests 3
Hoe hebben de hersenen zich genetisch gezien evolutionair ontwikkeld? - TentamenTests 4
Wat zegt de biologische psychologie over het zicht en de verwerking van hetgeen je ziet? - TentamenTest 5
Hoe werken de andere zintuigen? - TentamenTest 6
Wat is motoriek en hoe werkt het? - TentamenTests 7
Wat voor inlvoed heeft slaap op het brein? - TentamenTests 8
Hoe werkt interne regulatie van temperatuur, dorst en honger? - TentamenTest 9
Welke invloed hebben hormonen op seksueel gedrag? - TentamenTests 10
Hoe verhouden emoties, stress en gezondheid zich ten opzichte van elkaar? - TentamenTests 11
Hoe werkt leren, het geheugen en intelligentie? - TentamenTest 12
Hoe werken de cognitieve functies in de hersenen? - TentamenTests 13
Wat zijn mentale ziekten en hoe kun je deze indelen? - TentamenTests 14
Heb je niet de volledige tekst in beeld, log dan eerst in
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

JoHo abonnement (€20,- p/j)

 • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
 • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner
 • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
 • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
 • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)

 of met een JoHo donateurschap

JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

 • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
 • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
 • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
 • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

 

Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

Meer partners: met impact

Partnerselectie: inspiratie & activiteiten in binnen- en buitenland

Wereldstage & Wereldjob

Wereldstage is actief op Curaçao en helpt je aan betaald werk, stages, vrijwilligerswerk en de invulling van een 'gap programma'. Ze organiseren voor alle leeftijden programma's van een paar weken of langer, waarbij je erachter komt welke toekomst bij jou past. Lokale initiatieven worden gesteund door vrijwilligers te plaatsen, en financieel bij te dragen aan de vele goede doelen op Curaçao.

Dutchies Travel

Dutchies Travel is dé plek om reisplannen, ideeën en dromen van alle Dutchies (en hun vrienden) ter wereld te ontwikkelen! Door hun passie & liefde voor reizen te delen met de Nederlandse community creëren ze unieke en volledig op maat gemaakte droomreizen.
Ze geven gratis advies over reizen in Australië, Nieuw-Zeeland, Fiji, Canada en hun andere bestemmingen. Ze helpen je bij het maken van je reisplannen, en bij het kiezen en regelen van tours en activiteiten die het beste bij jou passen.

Vrijwillig Wereldwijd

Vrijwillig Wereldwijd is een kleinschalige organisatie die de mooiste lokale projecten in meer dan 10 landen ondersteunt op de continenten: Afrika, Zuid-Amerika, Azië en Europa. Ze zijn er van overtuigd dat vrijwilligerswerk in het buitenland kan leiden tot een geweldige win-win situatie. Door middel van een goede begeleiding en jarenlange ervaring doen ze er alles aan doen om deze belofte waar te maken. Dit omdat ze op deze manier de wereld een stukje mooier willen maken en mensen willen inspireren.

Snowminds

Bij Snowminds deelt het volledige team dezelfde passie: Sneeuw! Iedereen in het team heeft winterseizoenen gedaan, uiteenlopend van één winterseizoen tot meer dan negen. Snowminds begeleidt haar ski- en snowboardleraren van de reis tot skipas, van het hotel tot je contract. Bij Snowminds volgt iedereen basis- en vervolgopleidingen om uiteindelijk zo goed voorbereid mogelijk de verschillende skiculturen ter wereld te kunnen ervaren én de Snowboard gasten van dezelfde passie te laten genieten.

Pakachere

Pakachere is een backpackershostel en creatief centrum in Malawi, opgericht door twee Nederlanders. De plek doet dienst als een ontmoetingsplek, waar mensen samen kunnen komen voor workshops, activiteiten of om gewoon een drankje te doen.

Oneworld

OneWorld is de grootste Nederlandse website over mondiale verbondenheid en duurzaamheid. Naast de website OneWorld.nl geeft de organisatie ook een aantalk keer per jaar het tijdschrijft OneWorld uit!

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Aantekeningen: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Je kunt zelf online aantekeningen maken en bewaren, je eigen antwoorden geven op tests, of bijvoorbeeld checklists samenstellen.
 • De aantekeningen verschijnen direct op de pagina en zijn alleen voor jou zichtbaar
 • De aantekeningen zijn zichtbaar op de betrokken webpagine en op je eigen userpage.

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten.  Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten