Boekhouden geboekstaafd deel III van Heslinga, Van de Voort e.a. - Boek & JoHo's

 

  Topics & Thema's

Crossroad: Kiezen uit de bundel

Over dit boek

 • Boekhouden geboekstaafd 3 is het derde deel van een driedelige reeks over boekhouden. Het is een praktisch handboek en het geeft in redelijk simpele schrijfstijl een uitleg waarmee je een jaarrekening voor de fiscus kunt opstellen.
 • Boekhouden geboekstaafd 3 behandelt hoe je de jaarrekening voor de fiscus opstelt, hoe je een balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht opstelt, hoe je als vennootschap een jaarrekening opstelt en hoe je jaarrekeningen van moeder- en dochterondernemingen consolideert.
 • De driedelige reeks is het meest gebruikte Nederlandstalige materiaal over boekhouden.
 • Boekhouden geboekstaafd 1 is een introductie tot het onderwerp, hierin wordt het boekhoudkundige basismodel uitgelegd en wordt getoond hoe je het toe kunt passen. Boekhouden geboekstaafd 2 laat zien welke verschillende kosten er zijn en hoe je bedrijfsprocessen kunt verwerken in het perioderesultaat. Boekhouden geboekstaafd 3 gaat over boekingen in verband met de financiering van de bedrijfsactiviteiten, in dit deel worden onder andere verslaglegging, jaarrekeningen en consolidatie behandeld.

 

Historie van dit boek

Gegevens bij de 8e druk:

 • Auteurs: Van de Voort, Y., Heslinga, D., Marra, T. e.a.
 • Jaar van uitgave: 2016
 • ISBN: 9789001846015

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige druk:

In de 8e druk zijn vooral de hoofdstukken over vennootschapsbelasting gewijzigd, de hoofdstukken over consolidatie zijn vrijwel hetzelfde gebleven:

 • Hoofdstuk 7 Waarderingsmethoden deelnemingen uit de 8e druk was hoofdstuk 12 in de 7e druk, in de deze druk is dit hoofdstuk tevens fors uitgebreid.
 • Hoofdstuk 16 t/m 19 over Vennootschapsbelasting zijn in de 8e druk grotendeels herschreven, herschikt en uitgebreid. Delen hiervan zijn in de 7e druk in hoofdstuk 2 en 10 te vinden.
 • Hoofdstuk 20 De geconsolideerde jaarrekening uit de 8e druk correspondeert met hoofdstuk 19 uit de 7e druk.
 • Hoofdstuk 21 Technische aspecten consolidatie uit de 8e druk correspondeert met hoofdstuk 20 uit de 7e druk.
 • Hoofdstuk 22 uit de 8e druk bevat hoofdstuk 21 en 22 uit de 7e druk (downstream en upstream sales zijn samengevoegd).

 

Gegevens bij de 7e druk:

 • Auteurs: Fuchs, H., Hoepen, M.A. van, Vlimmeren, S.J.M.
 • Jaar van uitgave: 2011
 • ISBN: 9789001797669

 

Selectiehulp

Keuzewijzer voor samenvattingen van Boekhouden geboekstaafd deel III - Van de Voort et al. - 8e druk

Samenvattingen van Boekhouden geboekstaafd deel III - Van de Voort et al.

 

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 8e druk van Boekhouden geboekstaafd deel III

 Online: samenvatting in chapters

 Online: samenvatting in BulletPoints

 Print: samenvatting in chapters per post

 Print: samenvatting in chapters aan de balie

Inhoud prints van samenvattingen van Boekhouden geboekstaafd deel III

Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

 • De geprinte samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Wat wordt bedoeld met de verslaggeving van een onderneming? - Chapter 1
  • Wat is de relatie tussen de balans en de externe jaarrekening van een onderneming? - Chapter 2
  • Wat is de relatie tussen de winst- en verliesrekening en de externe jaarrekening van een onderneming? - Chapter 3
  • Hoe ziet het totaalresultaat eruit? - Chapter 4
  • Hoe ziet een kasstroomoverzicht eruit? - Chapter 5
  • Wat is leasing? - Chapter 6
  • Welke methodes bestaan er voor de waardering van deelnemingen in de jaarrekening? - Chapter 7
  • Wat is een onderhanden project in opdracht van derden? - Chapter 8
  • Wat verstaan we onder een personeelsbeloning? - Chapter 9
  • Wat wordt bedoeld met een financieel instrument en welke soorten bestaan er? - Chapter 10
  • Wat verstaan we onder het begrip vreemde valuta? En hoe wordt hier mee gerekend? - Chapter 11
  • Welke bijzondere onderwerpen zijn belangrijk te bespreken? - Chapter 12
  • Op welke manier worden quasi goederen vastgelegd in de administratie? - Chapter 13
  • Op welke manier wordt statiegeld in de administratie vastgelegd? - Chapter 14
  • Hoe ziet de externe verslaggeving voor not-for-profit (non-profit) organisaties eruit? - Chapter 15
  • Hoe wordt de aangifte van de vennootschapsbelasting voor een onderneming gedaan? - Chapter 16
  • Op welke manier wordt de vennootschapsbelasting verwerkt? - Chapter 17
  • Hoe wordt de vennootschapsbelastinglast verwerkt in de commerciële jaarrekening? - Chapter 18
  • Hoe ziet de integratiebenadering van de vennootschapsbelasting eruit? - Chapter 19
  • Wat wordt bedoeld met een geconsolideerde jaarrekening? - Chapter 20
  • Wat zijn de technische kenmerken van de consolidatie? - Chapter 21
  • Wat is de relatie tussen consolidatie en intercompany transacties? - Chapter 22
  • Welke nadere bijzonderheden bestaan er bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening? - Chapter 23
  • Wat wordt bedoeld met een fusie tussen twee of meerdere ondernemingen en hoe ziet een overname van een onderneming eruit? - Chapter 24
  • Hoe ziet de boekhouding eruit van ondernemingen die een of meerdere filialen hebben? - Chapter 25
 • Tevens bevat de BulletPointsamenvatting ook de tentamentickets bij het boek

Samenvattingen bij de vorige druk

 JoHo WorldSupporter.org: samenvattingen bij de 7e druk

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Boekhouden geboekstaafd deel III

 Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

TentamenTickets

 TentamenTickets:

 Leer de journaalposten uit het hoofd. Bijvoorbeeld:

 •   Journaalpost voor het in rekening brengen van statiegeld aan een klant.
  • 130 Debiteuren *  tegen statiegeld *
  • Aan 147 Statiegeld * tegen statiegeld *
 •  Journaalpost voor de terug ontvangst van de emballage.
  • 147 Statiegeld * tegen statiegeld *
  • Aan 130 Debiteuren * tegen statiegeld *

 Meer TentamenTickets

Log in als abonnee en lees meer tips over hoe je de kennis uit dit boek het beste tot je kan nemen, of hoe je het tentamen kunt halen.

Crossroad: meer boeken zoeken

Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

Crossroad: kiezen uit de bundel
JoHo: themapagina begrijpen

Topics & Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Topic-, en Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprint achterlaten
  JoHo: missie begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: kort nieuws

   Nieuws