Child and adolescent therapy van Kendall - Boek & JoHo's

 

Selectiehulp

Choice assistance with summaries of Child and Adolescent Therapy: Cognitive-Behavioral Procedures - Kendall - 4th edition

Summaries of Child and Adolescent Therapy: Cognitive-Behavioral Procedures - Kendall

 

Booksummaries with the 4th edition of Child and Adolescent Therapy

Online: summary in chapters

Print: summary in chapters by post

 Print: summaries in chapters in support centers

Content of summaries with Child and Adolescent Therapy

Booksummary: list of contents for the summaries

 • The Dutch booksummary contains the following chapters:
  • Richtinggevende theorieën voor therapie met kinderen en adolescenten - Chapter 1
  • Agressie bij kinderen - Chapter 2
  • Aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis - Chapter 3
  • Agressie management bij kinderen en adolescenten - Chapter 4
  • Angststoornissen bij jeugdigen - Chapter 5
  • Depressie in de kindertijd (Het ACTION behandelprogramma) - Chapter 6
  • Suïcidaal gedrag in de adolescentie - Chapter 7
  • Obsessief-compulsieve stoornis - Chapter 8
  • Eetstoornissen en overgewicht/obesitas - Chapter 9
  • Interventies voor jeugdigen die rampen en terrorisme hebben meegemaakt - Chapter 10
  • Trauma gefocuste cognitieve gedragstherapie voor kinderen die seksueel misbruikt zijn - Chapter 11
  • ‘’Mod Squad’’ voor psychotherapie. Herstructurering van evidence-based behandeling voor klinische uitoefening - Chapter 12
  • Dialectische gedragstherapie bij multiprobleem adolescenten - Chapter 13
  • Mindfulness gebaseerde behandeling - Chapter 14
  • Richtlijnen van ontwikkelingspsychologie voor therapie bij adolescenten - Chapter 15
  • Veranderprocessen en actieve componenten - Chapter 16
  • Evidence-based behandelingen voor kinderen en adolescenten: problemen en commentaar - Chapter 17
 • The English booksummary contains the following chapters:
  • Which therapies can be used for young children and adults? - Chapter 1
  • What is known about aggression in children? - Chapter 2
  • What is known about Attention-Deficit-Hyperactivity-Disorder (ADHD)? - Chapter 3
  • How can we deal with aggression in children and adolescents? - Chapter 4
  • What about anxiety disorders in young people? - Chapter 5
  • What is known about Childhood Depression (The ACTION Treatment Programme)? - Chapter 6
  • How can we deal with suicidal behaviour in adolescence? - Chapter 7
  • How can we treat obsessive-compulsive disorder (OCD)? - Chapter 8
  • What is known about eating disorders and obesity in children? - Chapter 9
  • What are interventions for young people who have experienced disasters and terrorism? - Chapter 10
  • What is trauma focused cognitive behavioural therapy for children who have been sexually abused? - Chapter 11
  • What is the use of modules for psychotherapy? - Chapter 12
  • What is Dialectical Behavioural Therapy (DBT)? - Chapter 13
  • What is mindfulness-based treatment? - Chapter 14
  • What are guidelines of developmental psychology for therapy in adolescents? - Chapter 15
  • What about change processes and active components? - Chapter 16
  • What about evidence-based treatments for children and adolescents? - Chapter 17

Related summaries & other materials with Child and Adolescent Therapy

 Alternatives: booksummaries & related summaries

Knowledge & Study pages: summaries per field of study

Het is belangrijk rekening te houden met het feit dat kinderen vaak naar geestelijke gezondheidszorg ‘gestuurd’ worden, terwijl volwassenen deze hulp zelf opzoeken. Vanwege dit onderscheid is het van belang een fijne, affectieve omgeving en motivatie voor de participant te creëren. Vertrouwen, respect en de kind-therapeut relatie is van essentieel belang voor het therapeutische proces.

Crossroad: meer boeken zoeken

Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

JoHo: footprint achterlaten
JoHo: missie

JoHo Missie, Visie & Concept

Missie & Visie

 • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
 • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

Concept

 • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
 • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
 • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland