Children’s Thinking: Cognitive Development and Individual Differences - Boek & JoHo's

 

Selectiehulp

Keuzewijzer voor samenvattingen van Children’s Thinking: Cognitive Development and Individual Differences - Bjorklund et al. - 6e druk

Samenvattingen & TentamenTests van Children’s Thinking: Cognitive Development and Individual Differences - Bjorklund et al.

 

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 6e druk van Children’s Thinking

Online: samenvatting in chapters

Online: BulletPoint samenvatting in chapters

Online: oefenvragen bij het boek

Print: samenvatting in chapters per post

Print: samenvatting in chapters aan de balie

Inhoud prints van samenvattingen van Children's Thinking

Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

 • De geprinte samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Wat houdt cognitieve ontwikkeling in? - Chapter 1
  • Wat is de biologische basis van cognitieve ontwikkeling? - Chapter 2
  • Wat is de sociale constructie van de hersenen? - Chapter 3
  • Hoe ontwikkelen kinderen perceptuele en cognitieve vaardigheden? - Chapter 4
  • Hoe ontwikkelt het denken in symbolen en representaties? - Chapter 5
  • Hoe ontwikkelt algemene kennis? - Chapter 6
  • Hoe leren kinderen om zelf te denken? - Chapter 7
  • Hoe ontwikkelt het geheugen van kinderen? - Chapter 8
  • Hoe ontwikkelt taal? - Chapter 9
  • Hoe ontwikkelt sociale cognitie bij kinderen? - Chapter 10
  • Wat is de relatie tussen scholing en cognitieve ontwikkeling? - Chapter 11
  • Wat zijn de verschillende benaderingen om intelligentie te onderzoeken? - Chapter 12
  • Wat is de herkomst en hoe modificeren en stabiliseren individuele verschillen? - Chapter 13

Samenvattingen bij de vorige druk

JoHo.org: samenvattingen bij de 5e druk

 • Online Boeksamenvatting bij de 5e druk

Grootste veranderingen: van de 6e druk ten opzichte van de 5e druk

 • In de 6e druk zijn hedendaagse thema's toegevoegd, zoals zoals neoconstructivistische benaderingen, het Goldilocks effect, Bayesiaanse probabilistische redeneren en causale representaties
 • In de 6e druk is meer aandacht voor socioculturele perspectieven in belangrijke gebieden zoals taal, media en gewaarwording van gender
 • In de 6e druk is neurowetenschappelijk - of "biologisch" - onderzoek verder geintegreerd

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Children's Thinking

 Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

Crossroad: meer boeken zoeken

Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

JoHo: footprint achterlaten
JoHo: missie

JoHo Missie, Visie & Concept

Missie & Visie

 • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
 • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

Concept

 • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
 • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
 • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland