Cognitive behaviour therapy for children and families van Graham - Boek & JoHo's

 

Boek & JoHo's: studiehulp en samenvattingen

Samenvattingen shops: per studie en kennisgebied -Toolbundel
Selectiehulp

Choice assistance with summaries of Cognitive Behaviour Therapy for Children and Families - Graham & Reynolds - 3th edition

Summaries with Cognitive Behaviour Therapy for Children and Families - Graham & Reynolds

 

Booksummaries to be used with the 3rd edition of Cognitive Behaviour Therapy for Children and Families

Online: summaries in chapters

Print: summaries in chapters by post

Print: summaries in chapters in support centers

Content Prints of summaries with Cognitive Behaviour Therapy for Children and Families

Boeksummary: list of contents for the printed summaries

 • The printed Dutch booksummary contains the following chapters:
  • Wat is het belang van cognitieve gedragstherapie bij kinderen en adolescenten? - Chapter 1
  • Wat zijn de ontwikkelingsaspecten van angst en depressie in jonge mensen? - Chapter 2
  • Hoe wordt cognitieve gedragstherapie toegepast bij kinderen en jongvolwassenen? - Chapter 3
  • Welke aspecten spelen een rol bij het evalueren van therapieën? - Chapter 4
  • Wat houdt de betrokkenheid van een cliënt in? - Chapter 5
  • Wat is de systemische benadering in CGT? - Chapter 6
  • Waarom is het belangrijk om samen te werken met ouders/verzorgers in CGT? - Chapter 7
  • Zijn de meeste psychotherapeutische interventies ook geschikt voor mensen met een andere culturele achtergrond? - Chapter 8
  • Wat is het effect van werken met de school en de brede, sociale context van het kind? - Chapter 9
  • Wat is traumagefocuste CGT voor seksueel misbruikte kinderen? - Chapter 10
  • Hoe werkt de implementatie van CGT bij kinderen met chronische en levensbeperkende gezondheidsproblemen? - Chapter 11
  • Wat houdt de cognitieve benadering van kinderen met chronische pijn in? - Chapter 12
  • Hoe werkt de implementatie van CGT bij jongeren met een stoornis die valt binnen het autisme spectrum? - Chapter 13
  • Wat houdt de behandeling van eetstoornissen in? - Chapter 14
  • Wat houdt de behandeling van globale angstproblemen in? - Chapter 15
  • Wat houdt posttraumatische stressstoornis in? - Chapter 16
  • Wat houdt fobische angst in? - Chapter 17
  • Wat houdt een obsessief-compulsieve stoornis in? - Chapter 18
  • Wat houden depressieve stoornissen in? - Chapter 19
  • Hoe werkt de preventie van gedragsstoornissen met behulp van CGT? - Chapter 20
  • Hoe werkt de preventie van angststoornissen? - Chapter 21
  • Wat houden CGT behandelmethodes met een lage intensiteit in? - Chapter 22
  • Hoe werkt het gebruik van nieuwe technologieën om CGT over te brengen op kinderen en adolescenten? - Chapter 23
  • Wat houden de interventies bij kinderen en adolescenten in die gebaseerd zijn op mindfulness? - Chapter 24
  • Welke conclusie en suggesties voor toekomstig onderzoek worden gegeven? - Chapter 25
 • The printed English booksummary contains the following chapters:
  • What is the use of cognitive behavioural therapy for children and adolescents? - Chapter 1
  • What about the development of anxiety and depression in young people? - Chapter 2
  • How is cognitive behavioural therapy (CBT) provided to children and young adults? - Chapter 3
  • Which factors are important in evaluating treatments? - Chapter 4
  • What is client involvement? - Chapter 5
  • What is a systematic approach in CBT? - Chapter 6
  • Why is it important to involve parents/caregivers in CBT? - Chapter 7
  • Are most psychotherapeutic interventions suitable for people from different cultural backgrounds? - Chapter 8
  • What is the effect of working with the school and the broad, social context of the child? - Chapter 9
  • What is trauma-focused CBT for sexually abused children? - Chapter 10
  • How does the implementation of CBT take place in children with chronic health issues? - Chapter 11
  • What is the cognitive approach for children with chronic pain? - Chapter 12
  • How does the implementation of CBT work for young people with a disorder that falls within the autism spectrum disorders? - Chapter 13
  • How can eating disorders be treated? - Chapter 14
  • How can we treat global anxiety problems? - Chapter 15
  • What is post-traumatic stress disorder (PTSD)? - Chapter 16
  • What are phobias? - Chapter 17
  • What is obsessive-compulsive disorder (OCD)? - Chapter 18
  • What are depressive disorders? - Chapter 19
  • How can we prevent behavioural disorders with the use of CBT? - Chapter 20
  • How can we prevent anxiety disorders? - Chapter 21
  • What are low-intensity CBT treatments? - Chapter 22
  • How can we introduce new technologies in CBT to children and adolescents? - Chapter 23
  • How can interventions based on mindfulness be used for children and adolescents? - Chapter 24
  • What are future directions? - Chapter 25

Related summaries & other materials with Cognitive Behaviour Therapy for Children and Families

 Alternatives: booksummaries & related summaries

Knowledge & Study pages: summaries per field of study

Voorbereiden op cognitieve gedragstherapie

Crossroad: meer boeken zoeken

Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

JoHo: themapagina begrijpen

Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprint achterlaten
  JoHo: missie begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: kort nieuws

   Nieuws