Compendium Personen- en Familierecht van Wortmann en Van Duijvendijk-Brand - Boek & JoHo's

 

Boek & JoHo's: studiehulp en samenvattingen

Samenvattingen shops: per studie en kennisgebied -Toolbundel

Historie van dit boek

 

Gegevens bij de 12de druk:

 • Auteurs: Wortmann & Duijvendijk-Brand
 • ISBN: 9789013127034
 • Jaar van uitgave: 2015

 

Gegevens bij de 11de druk:

 • Auteurs: Wortmann & Duijvendijk-Brand
 • ISBN: 9789013095425
 • Jaar van uitgave: 2012

 

Selectiehulp

Keuzewijzer voor samenvattingen van Compendium van het personen- en familierecht - Wortmann & Van Duijvendijk-Brand - 12e druk

Samenvattingen van Compendium van het personen- en familierecht - Wortmann & Van Duijvendijk-Brand

 

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 12e druk van Compendium van het personen- en familierecht

  Online: samenvatting in chapters

Online: samenvatting in BulletPoints

Inhoud van samenvattingen van Compendium van het personen- en familierecht

Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de online samenvattingen

 • De online samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Waar is de wetgeving omtrent het personen- en familierecht te vinden? - Chapter 1
  • Wat zijn belangrijke begrippen binnen het personen- en familierecht? - Chapter 2
  • Welke regelingen zijn er omtrent nationaliteit? - Chapter 3
  • Welke regelingen zijn er omtrent de naam van een persoon? - Chapter 4
  • Welke regelingen zijn er omtrent de woonplaats van een persoon? - Chapter 5
  • Wat wordt er geregeld en bijgehouden bij de burgerlijke stand? - Chapter 6
  • Wat is er geregeld omtrent het huwelijk? - Chapter 7
  • Wat zijn de regels omtrent het geregistreerd partnerschap? - Chapter 8
  • Wat is er geregeld in het huwelijksvermogensrecht? - Chapter 9
  • Wat zijn de regels omtrent het ontbinden van het huwelijk? - Chapter 10
  • Wat zijn de regels omtrent afstammeling en adoptie? - Chapter 11
  • Wat zijn de regels voor minderjarigen? - Chapter 12
  • Welke regels gelden er met betrekking tot informatie over en omgang met minderjarigen? - Chapter 13
  • Wanneer wordt er iemand onder curatele gesteld? - Chapter 14
  • Wanneer is iemand verplicht tot levensonderhoud? - Chapter 15
  • Wat zijn de regels omtrent afwezigheid en vermissing? - Chapter 16
  • Wat houdt het beschermingsbewind in? - Chapter 17
  • Wat is het mentorschap? - Chapter 18
  • Hoe is het procesrecht geregeld in het personen- en familierecht? - Chapter 19
  • Wat houdt het erfrecht in? - Chapter 20

Samenvattingen bij de vorige druk

 JoHo WorldSupporter.org: samenvattingen bij de 11e druk

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp van Compendium van het personen- en familierecht

 Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

JoHo: themapagina begrijpen

Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprint achterlaten
  JoHo: missie begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: kort nieuws

   Nieuws