Compendium van het Nederlands vermogensrecht van Hijma & Olthof - Boek & JoHo's

 

Boek & JoHo's: studiehulp en samenvattingen

Samenvattingen shops: per studie en kennisgebied -Toolbundel

Historie van dit boek:

 

Gegevens bij de 11e druk:

 • Auteur(s): J. Hijma & M.M. Olthof

 • ISBN: 9013080901

 • Jaar van uitgave: 2011

Gegevens bij de 12e druk:

 • Auteur(s): J. Hijma & M.M. Olthof

 • ISBN: 9789013122022

 • Jaar van uitgave: 2014

Gegevens bij de 13e druk:

 • Auteur(s): J. Hijma & M.M. Olthof

 • ISBN: 9789013140545

 • Jaar van uitgave: 2017

Selectiehulp

Keuzewijzer voor samenvattingen van Compendium van het Nederlandse vermogensrecht - Hijma & Olthof - 14e druk

Samenvattingen van Compendium van het Nederlandse vermogensrecht - Hijma & Olthof

 

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 14e druk van Compendium van het Nederlandse vermogensrecht

Online: samenvatting in chapters

 Online: samenvatting in BulletPoints

Print: samenvatting in chapters per post

Print: samenvatting in chapters aan de balie

Inhoud van samenvattingen van Compendium van het Nederlandse vermogensrecht

Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de samenvattingen

 • De boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Wat houdt het Nederlandse vermogensrecht in? - Chapter 1
  • Wat zijn de belangrijke begrippen in het vermogensrecht? - Chapter 2
  • Welke plaats heeft de rechtshandeling in het vermogensrecht? - Chapter 3
  • Hoe geschiedt de vertegenwoordiging in het vermogensrecht? - Chapter 4
  • Wat houdt de rechtsvordering in? - Chapter 5
  • Wat houdt het goederenrecht in? - Chapter 6
  • Hoe geschiedt de overdracht van een goed? - Chapter 7
  • Welke aparte gevallen van overdracht zijn er? - Chapter 8
  • Welke vormen van derdenbescherming zijn er bij het verkrijgen van een goed? - Chapter 9
  • Wat houdt verjaring in? - Chapter 10
  • Wat zijn het bezit en het houderschap? - Chapter 11
  • Waar staat het bewind in de Nederlandse wetgeving? - Chapter 12
  • Wat houdt de gemeenschap in? - Chapter 13
  • Wat houdt eigendom in? - Chapter 14
  • Wat zijn beperkte rechten? - Chapter 15
  • Wat zijn (beperkte) gebruiksrechten? - Chapter 16
  • Wat zijn (beperkte) zekerheidsrechten en het verhaalsrecht? - Chapter 17
  • Wat is het verbintenissenrecht? - Chapter 18
  • Welke bijzondere overeenkomsten zijn er? - Chapter 19
  • Hoe gaat de verbintenis over, teniet en komt deze tot stand? - Chapter 20
  • Wat zijn de rechten van de schuldeiser? - Chapter 21
  • Hoe geschiedt de nakoming van verbintenissen? - Chapter 22
  • Hoe kan de nakoming opgeschort worden? - Chapter 23
  • Wat houdt schuldeisersverzuim in? - Chapter 24
  • Wanneer is er recht op schadevergoeding wegens wanprestatie? - Chapter 25
  • Wat zijn de regels omtrent schadevergoeding? - Chapter 26
  • Welke regels gelden er omtrent de onrechtmatige daad? - Chapter 27
  • Wat houden zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking in? - Chapter 28
  • Wat zijn obligatoire overeenkomsten? - Chapter 29
  • Hoe komt een overeenkomst tot stand? - Chapter 30
  • Wat zijn de rechtsgevolgen van een overeenkomst? - Chapter 31
  • Wat houdt de wederkerige overeenkomst in? - Chapter 32
  • Bijzondere overeenkomsten I: wat houden koop en ruil in? - Chapter 33
  • Bijzondere overeenkomsten II: wat zijn de regels omtrent goederen? - Chapter 34
  • Bijzondere overeenkomsten III: wat is er geregeld omtrent werkzaamheden? - Chapter 35
  • Bijzondere overeenkomsten IV: welke overige typen zijn er? - Chapter 36
  • Wat is het overgangsrecht bij het vermogensrecht? - Chapter 37

Samenvattingen bij de vorige druk

JoHo WorldSupporter.org: samenvattingen bij de 12e druk

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Compendium van het Nederlandse vermogensrecht

Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

TentamenTickets bij Compendium van het Nederlandse vermogensrecht

TentamenTickets

Het boek Compendium van het Nederlandse vermogensrecht behandelt het gehele Nederlandse vermogensrecht op een systematische manier. Het boek is verdeeld in drie delen:

 • Algemeen
 • Goederenrecht
 • Verbintenissenrecht
Crossroad: meer boeken zoeken

Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

JoHo: themapagina begrijpen

Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprint achterlaten
  JoHo: missie begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: kort nieuws

   Nieuws