Consciousness: An Introduction van Blackmore - Boek & JoHo's

 

  Topics & Thema's

Crossroad: Kiezen uit de bundel

Historie van dit boek

 

Gegevens bij de 3e druk:

 • Auteurs: Susan Blackmore
 • ISBN: 9781138801301 (hardcover) / 9781138801318 (paperback)
 • Jaar van uitgave: 2018 (het boek staat gepland voor februari)
 • Aantal pagina's: 560

 

Gegevens bij de 2e druk uit 2010:

 • Auteurs: Susan Blackmore
 • ISBN: 9781444104875
 • Jaar van uitgave: 2010
 • Aantal pagina's: 560
 • Belangrijkste verschillen ten opzichte van andere edities: deze UK editie verschilt niet ingrijpend van de US editie. De UK editie heeft een veelkleurige voorkant en is gericht op de Europese markt, de US editie heeft een zwarte voorkant en is gericht op de Amerikaanse markt.

 

Gegevens bij de 2e druk uit 2011:

 • Auteurs: Susan Blackmore
 • ISBN: 9780199739097
 • Jaar van uitgave: 2011
 • Aantal pagina's: 526
 • Belangrijkste verschillen ten opzichte van andere edities: deze US editie verschilt niet ingrijpend van de UK editie. De US editie heeft een zwarte voorkant en is gericht op de Amerikaanse markt, de UK editie heeft een veelkleurige voorkant en is gericht op de Europese markt.
Selectiehulp

Choice Assistance with summaries of Consciousness: An Introduction - Blackmore & Troscianko - 3rd edition

Summaries & ExamTests with Consciousness: An Introduction - Blackmore & Troscianko

 

Booksummaries to be used with the 3rd edition of Consciousness

Online: summary in chapters

 Online: practice questions in chapters

 Print: summary in chapters by post

 Print: summary in chapters in support centers

Content Prints with summaries of Consciousness

 Booksummary: list of contents for the printed summaries

 • The Dutch printed booksummary contains the following chapters:
  • Wat is het probleem? - Chapter 1
  • Hoe zou het zijn om iets anders te zijn? - Chapter 2
  • Wat is de grote illusie bij onderzoek naar bewustzijn? - Chapter 3
  • Wat is de rol van neuroscience en hoe correleert dit met bewustzijn? - Chapter 4
  • Hoe kunnen de hersenen met een theater worden vergeleken? - Chapter 5
  • Hoe vormt bewustzijn een eenheid? - Chapter 6
  • Wat is de relatie tussen aandacht en bewustzijn? - Chapter 7
  • Wat is het verschil tussen bewust en onbewust? - Chapter 8
  • Hoe staan agency en vrije wil in verband met bewustzijn? - Chapter 9
  • Wat is de relatie tussen de evolutie, de geest van dieren en bewustzijn? - Chapter 10
  • Wat is de functie van bewustzijn? - Chapter 11
  • Hoe staan machines in verband met de evolutie? - Chapter 12
  • Wat zijn de verschillende fases van bewustzijn? - Chapter 13
  • Wat is het verschil tussen realiteit en fantasie? - Chapter 14
  • Wat is de rol van dromen in bewustzijn? - Chapter 15
  • Wat is de rol van ego's, bundels en theorieën over het zelf? - Chapter 16
  • Hoe zien we onszelf van binnenuit? - Chapter 17
  • Wat wordt er bedoeld met waking up? - Chapter 18
 • The English printed booksummary contains the following chapters:
  • When and how is the concept of consciousness introduced? - Chapter 1
  • What would it be like to be something else? - Chapter 2
  • What is the big illusion when researching consciousness? - Chapter 3
  • What is the role of neuroscience and how does it correlate with consciousness? - Chapter 4
  • How can the brain be compared to a theater? - Chapter 5
  • How does consciousness form a unity? - Chapter 6
  • What is the relationship between attention and awareness? - Chapter 7
  • What is the difference between conscious and unconscious? - Chapter 8
  • How are agency and free will related to consciousness? - Chapter 9
  • What is the relationship between evolution, the spirit of animals and consciousness? - Chapter 10 
  • What is the function of consciousness? - Chapter 11
  • How are machines related to evolution? - Chapter 12
  • What are the different phases of consciousness? - Chapter 13
  • What is the difference between reality and fantasy? - Chapter 14
  • What is the role of dreams in consciousness? - Chapter 15
  • What is the role of egos, bundles and theories about the self? - Chapter 16
  • How do we see ourselves from within? - Chapter 17
  • What is meant by waking up? - Chapter 18 

Booksummaries with former editions

 JoHo.org summaries with the 2nd edition

Related summaries & other materials with Consciousness

 Alternatives: booksummaries & related summaries

 Knowledge & Study pages: summaries per field of study

ExamTickets with Consciousness

 ExamTickets: Tips & Tricks with studying the book

 Important concepts mentioned in this book:

 • Qualia
 • Mary (experiment)
 • Zombie philosophy
 • Cartesian Theatre
 • Materialistic approaches to consciousness

 More ExamTickets (for JoHo subscribers)

Log in as a subscriber to read more (Dutch) tips about how to best utilize the knowledge in this book, or how to pass your exam.

Voorbereiden op Mens -en Gedragswetenschappen

Crossroad: meer boeken zoeken

Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

Crossroad: kiezen uit de bundel
JoHo: themapagina begrijpen

Topics & Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Topic-, en Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprint achterlaten
  JoHo: missie begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: kort nieuws

   Nieuws