De praktijk van Auditing & Assurance van Majoor e.a. - Boek & JoHo's

 

Boek & JoHo's: studiehulp en samenvattingen

Samenvattingen shops: per studie en kennisgebied -Toolbundel
Crossroad: Kiezen uit de bundel

De praktijk van auditing en assurance is een theorieboek over accountantscontrole geschreven door Barbara Majoor met de hulp van Bert van Asselt, Arie van der Berg en Winfred Merkus. Allen zijn registeraccountants en hebben met grote zorgvuldigheid hun kennis in het boek verwerkt. Barbara Majoor is tevens ook hoogleraar accountancy aan de Nyenrode Business Universiteit en werkzaam bij de Autoriteit Financiële Markten. 

Het boek loopt het gehele proces van de uitwerking van een controleopdracht na. In elk hoofdstuk zijn relevante voorbeelden benoemd welke helpen met het begrijpen van de leerstof. Het eerste hoofdstuk vertelt over het controleproces in het algemeen, waarna hoofdstuk 2 inzicht geeft in welke regels en procedures te pas komen bij het aanvaarden en continueren van controleopdrachten en hoofdstuk 3 de doelstellingen en de structurering van de risicoanalyse en de totstandkoming van het materieel belang als basis van het opstellen van het controleprogramma uitlegt. Vervolgens gaat hoofdstuk 4 over het opstellen van het controleprogramma en hoofdstuk 5 over de functie en de betekenis van cijferanalyse. Het zesde hoofdstuk van dit boek gaat over detailcontroles en in het bijzonder over steekproeven in de accountantscontrole. Hoofdstuk 7 besteed aandacht aan de verantwoordelijkheid van de accountant en de werkzaamheden van de accountant ten aanzien van gebeurtenissen na balansdatum en hoofdstuk 8 behandelt de eisen die worden gesteld aan de rapportering over assurance-opdrachten, in het bijzonder aan de rapportering over een opdracht tot controle van de jaarrekening. Het negende en tevens laatste hoofdstuk van het boek worden het accountantsverslag en de management letter besproken. 

Selectiehulp

Keuzewijzer voor samenvattingen van De praktijk van auditing & assurance - Majoor & van Kollenburg - 7e druk

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 7e druk

Online: samenvatting in Chapters

Print: samenvatting in chapters per post

Print: samenvatting in chapters aan de balie

Inhoud Prints

 • De geprinte boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Wat is een controleproces? - Chapter 1
  • Hoe kunnen controleopdrachten worden aanvaard en gecontinueerd? - Chapter 2
  • Wat zijn risicoanalyses en materialiteit? - Chapter 3
  • Hoe kan een controleprogramma worden opgesteld? - Chapter 4
  • Welke soorten cijferanalyses gebruikt een accountant? - Chapter 5
  • Waarvoor worden steekproeven gebruikt in de controle? - Chapter 6
  • Wat zijn de verantwoordelijkheden en werkzaamheden van de accountant ten aanzien van gebeurtenissen na balansdatum? - Chapter 7
  • Wat zijn de eisen die worden gesteld aan de rapportering over assurance-opdrachten? - Chapter 8
  • Wat zijn accountantsverslagen en management letters? - Chapter 9

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de vorige druk

WorldSupporter

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp

 Alternatieve boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

Kennis- en studiegebieden

TentamenTickets

TentamenTickets

 • Tip om het verschil tussen effectiviteit en efficiency te onthouden: effectiviteit is de goede dingen doen, efficiency is de dingen goed doen.
 • Het controleprogramma is gedetailleerder dan de controleaanpak. De controleaanpak gaat over hoe de controle wordt uitgevoerd, het controleprogramma geeft hier een preciezere beschrijving van.
 • Een controleverklaring hoort in een jaarverslag niet bij het onderdeel jaarrekening zelf, maar hoort bij het onderdeel overige gegevens
 • Niet alleen een opdrachtgever kan ervoor kiezen om een opdracht niet te continueren, ook een accountant kan ervoor kiezen deze overeenkomst te beïndigen. Dat een opdracht afgelopen jaar nogmaals is uitgevoerd betekent niet automatisch dat dat dit jaar weer het geval zal zijn.
 • De uitvoeringsmaterialiteit is meestal 50% van de gewone materialiteit. De uitvoeringsmaterialiteit bepaalt welke posten er wel of niet gecontroleerd worden en met welke diepgang.
 • Bij een controleverklaring geeft een accountant een redelijke mate van zekerheid. Dit is dus nooit een bevestiging dat de jaarrekening 100% klopt!
Crossroad: meer boeken zoeken

Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

Crossroad: kiezen uit de bundel
JoHo: themapagina begrijpen

Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprint achterlaten
  JoHo: missie begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: kort nieuws

   Nieuws