Developmental cognitive neuroscience van Johnson & De Haan - Boek & JoHo's

 

Boek & JoHo's: studiehulp en samenvattingen

Samenvattingen shops: per studie en kennisgebied -Toolbundel
Crossroad: Kiezen uit de bundel

Over dit boek

 • Verdiepend boek over de verschillende onderdelen en methoden van ontwikkelingsneuropsychologie.

 

Historie van dit boek

Gegevens bij de 4e druk:

 • Auteurs: Johnson & De Haan
 • ISBN: 9781118938089
 • Jaar van uitgave: 2015
 • Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige druk: Er is een 4e druk bij dit boek verschenen in 2015. Onderwerpen als epigenetica, genexpressie, celmigratie, stamcellen, slaap, leren/geheugen, sociaaleconomische status en ontwikkeling van de prefrontale cortexfunctie worden in deze editie uitgebreider behandeld dan de vorige editie. In de vierde editie is een nieuw hoofdstuk toegevoegd over de laatste bevindingen rond de toepassing van cognitieve neurowetenschappelijke methodes in relatie tot jongeren in de schoolgaande leeftijd. Voorbeelden van recente ontwikkelingen zijn uiteraard vernieuwd, alsmede de visie op toekomstig onderzoek.

 

Gegevens bij de 3e druk:

 • Auteurs: Johnson & De Haan
 • ISBN: 9781444330861
 • Jaar van uitgave: 2010
Selectiehulp

Keuzewijzer voor samenvattingen van Developmental cognitive neuroscience - Johnson e.a. - 4e druk

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 4e druk

Online: samenvatting in Chapters

 Online: samenvatting in BulletPoints

Print: samenvatting in chapters per post

Print: samenvatting in chapters aan de balie

Boeksamenvatting bij de vorige druk

WorldSupporter

Inhoud Prints

 • De geprinte boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Wat zijn de perspectieven op de ontwikkeling van hersenen? - Chapter 1
  • Welke onderzoeksstrategieën zijn er? - Chapter 2
  • Hoe ziet het pad van gen naar hersenen eruit? - Chapter 3
  • Hoe geschiedt de ontwikkeling van de hersenen? - Chapter 4
  • Hoe geschiedt de ontwikkeling van zicht, visuele oriëntatie en visuele aandacht? - Chapter 5
  • Hoe geschiedt het proces met betrekking tot objecten en aantallen? - Chapter 6
  • Hoe geschiedt waarnemen en handelen met betrekking tot de sociale wereld? - Chapter 7
  • Wat is bekend omtrent het geheugen? - Chapter 8
  • Welk gedeelte van het brein speelt een rol bij taal? - Chapter 9
  • Wat is de rol van de prefrontale cortex? - Chapter 10
  • Wat houdt cerebrale lateralisatie in? - Chapter 11
  • Wat houden de educatieve neurowetenschappen in? - Chapter 12
  • Wat houdt het perspectief van interactieve specialisatie in? - Chapter 13

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp

 Alternatieve boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

Kennis- en studiegebieden

TentamenTickets

TentamenTickets

 • In dit boek wordt het veld van de cognitieve ontwikkelingsneurowetenschappen besproken. Dit relatief nieuwe veld heeft een aantal karakteristieken dat het onderscheidt van andere velden. Ten eerste focust dit veld zich op de normale ontwikkeling in plaats van op afwijkend functioneren en ontwikkelen. Ten tweede doet dit boek de aanname dat informatie over hersenontwikkeling niet slechts als aanvullend bewijs geldt, maar deze informatie juist afstamt van theorieën op cognitief niveau. Ten derde beperkt het veld van de cognitieve ontwikkelingsneurowetenschappen zich tot issues op neuraal en cognitief vlak en op het vlak van de directe omgeving in plaats van dat het zich focust op allerlei verschillende niveaus van verklaring. Tot slot houdt dit veld zich bezig met het begrijpen van de relatie tussen neurale en cognitieve fenomenen.
 • Dit boek is gericht op studenten met een gevorderd niveau en geeft een introductie in de neurowetenschappelijke en cognitieve ontwikkeling. Het doel is om lezers te inspireren om meer uit te vinden wat betreft het veld van de cognitieve ontwikkelingsneurowetenschappen en een cognitieve ontwikkelingsneurowetenschappelijke benadering te gebruiken voor hun eigen onderwerp.
 • Aanvullend is er vooraan elk hoofdstuk een korte introductie te vinden en achterin een aantal punten voor discussie. Daarnaast is er een website die aansluit bij het boek waar oefenvragen gevonden kunnen worden.
Crossroad: meer boeken zoeken

Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

Crossroad: kiezen uit de bundel
JoHo: themapagina begrijpen

Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprint achterlaten
  JoHo: missie begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: kort nieuws

   Nieuws