Developmental Psychology van Leman e.a. - Boek & JoHo's

 

Boek & JoHo's: studiehulp en samenvattingen

Samenvattingen shops: per studie en kennisgebied -Toolbundel
JoHo tools voor abonnees: samenvattingen per studie en kennisgebied - Toolshop

Historie van dit boek

 

Gegevens bij de 1e druk:

 • Auteur(s): Leman, P., Parke, R.D., Gauvin, M., & Bremner, A.
 • Jaar van uitgave: 2012
 • ISBN: 9780077126162
Waar gaat Developmental Psychology van Leman over? - Chapter 0 (1)

Waar gaat Developmental Psychology van Leman over? - Chapter 0 (1)

Waar gaat dit boek over?

 • Dit handboek geeft een introductie in de ontwikkelingspsychologie.
 • Dit is een fijn boek voor mensen die graag stof tot zich nemen aan de hand van een lijstje, het boek deelt de meeste onderwerpen overzichtelijk in aan de hand van lijstjes.
 • Het boek behandelt de belangrijkste onderwerpen van de ontwikkelingspsychologie, zoals genetica, motoriek, emotie, hechting, taal, cognitie, intelligentie, sociale ontwikkeling en ontwikkeling tijdens de volwassenheid.

 

Door wie is het boek geschreven?

 • Patrick Leman is professor aan de University of London, Associate Fellow van de British Psychological Society en Associate Editor van het British Journal of Developmental Psychology. Hij is gespecialiseerd in sociale ontwikkeling, in het bijzonder gender-identiteit, etnische identiteit en de verbanden tussen sociale interactie, leren en de ontwikkeling van moreel besef. Hij heeft het boek bewerkt zodat het internationaal kan worden gebruikt.
 • Andy Bremner is docent aan de University of London en Associate Editor van het British Journal of Developmental Psychology. Hij is gespecialiseerd in cognitieve en perceptuele ontwikkeling in de (vroege) kindertijd, in het bijzonder de ontwikkeling van omgevingsbewustzijn en het zelf. Hij heeft het boek bewerkt zodat het internationaal kan worden gebruikt.
 • Mary Gauvain is professor psychologie aan de University of California en is gespecialiseerd in cognitieve ontwikkeling in de (vroege) kindertijd. Ze is een van de oorspronkelijke auteurs van het boek.
 • Ross D. Parke is professor emiritus aan de University of California en was gespecialiseerd in de sociale ontwikkeling van jonge kinderen. Hij is een van de oorspronkelijke auteurs van het boek.

 

 

Selectiehulp

Keuzewijzer voor samenvattingen van Developmental Psychology - Leman et al. - 2e druk

Samenvattingen & TentamenTests van Developmental Psychology - Leman et al.

 

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 2e druk van Developmental Psychology

Online: samenvatting in chapters

Online: samenvatting in BulletPoints

 Online: oefenvragen bij het boek

Print: samenvatting in chapters per post

Print: samenvatting in chapters aan de balie

Inhoud prints van samenvattingen bij Developmental Psychology

Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

 • De geprinte samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Welke thema’s en contexten zijn er binnen de ontwikkelingspsychologie? - Chapter 1
  • Welke theorieën zijn er binnen de ontwikkelingspsychologie? - Chapter 2
  • Welke onderzoeksmethoden worden er gebruikt binnen de ontwikkelingspsychologie? - Chapter 3
  • Hoe gaat de fysieke ontwikkeling? - Chapter 4
  • Welke rol speelt biologie binnen de ontwikkelingspsychologie? - Chapter 5
  • Welke rol speelt sensomotorische en perceptuele ontwikkeling binnen de ontwikkelingspsychologie? - Chapter 6
  • Hoe verloopt de emotionele ontwikkeling en hechting? - Chapter 7
  • Hoe wordt de ontwikkeling van taal bestudeerd binnen de ontwikkelingspsychologie? - Chapter 8
  • Hoe wordt cognitie bestudeerd binnen de ontwikkelingspsychologie? - Chapter 9
  • Hoe kun je vanuit het informatieverwerkingsperspectief kijken naar cognitie? - Chapter 10
  • Hoe verhouden intelligentie en ontwikkeling zich tot elkaar? - Chapter 11
  • Welke invloed heeft de sociale omgeving op de ontwikkeling? - Chapter 12
  • Hoe ontwikkelt een individu sociale identiteit? - Chapter 13
  • Hoe ontwikkelen mensen moreel besef en gedrag? - Chapter 14
  • Wat houdt ontwikkelingspathologie in? - Chapter 15
  • Hoe kun je volwassenheid bestuderen binnen de ontwikkelingspsychologie? - Chapter 16

Samenvattingen bij de vorige druk

JoHo.org: samenvattingen bij de 1e druk

 • Online Boeksamenvatting bij de 1e druk
 • Online BulletPointsamenvatting bij de 1e druk

Grootste veranderingen: van de 2e druk ten opzichte van de 1e druk

 • In de 2e druk zijn alle hoofdstukken (behalve hoofdstuk 1) uitgebreid en/of herzien
 • In de 2e druk is er een internationaal perspectief gebruikt en dus minder expliciete focus op de Verenigde Staten dan de 1e druk
 • In de 2e druk is de opbouw en structuur ten opzichte van de 1e druk ongewijzigd gebleven

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Developmental Psychology

 Alternatieve boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

Kennis- en studiegebieden

Voorbereiden op ontwikkelingspsychologie

JoHo: themapagina begrijpen

Topics & Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Topic-, en Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprint achterlaten
  JoHo: missie begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: kort nieuws

   Nieuws