Discovering statistics using IBM SPSS Statistics van Field - Boek & JoHo's

 

  Topics & Thema's

Crossroads: volgen uit selectie
Crossroad: Kiezen uit de bundel

Wat is de geschiedenis van dit boek?

 

Gegevens bij de 5e druk:

 • Auteurs: Field
 • ISBN: 9781526419521
 • Jaar van uitgave: december 2017
 • Aantal pagina's en hoofdstukken: 1104 pagina's en 22 hoofdstukken

Gegevens bij de 4e druk:

 • Auteurs: Field
 • ISBN: 9781446249185
 • Jaar van uitgave: 2013
 • Aantal pagina's: 952 pagina's en 21 hoofdstukken

 

Waar gaat Discovering statistics using IBM SPSS Statistics van Field over? Chapter 0

Waar gaat Discovering statistics using IBM SPSS Statistics van Field over? Chapter 0

Waar gaat dit boek over?

 • Dit handboek is het meest gebruikte standaardwerk over SPSS.
 • Zowel bij veel universitaire vakken als in de wetenschap wordt dit boek gebruikt als uitgebreide handleiding van de vele functies van SPSS.
 • De officiele naam van het software programma is IBM SPSS, dit wordt vaak afgekort, het programma wordt meestal gewoon SPSS genoemd.
 • Het boek is prettig in gebruik omdat het er rekening mee houdt dat veel mensen die met SPSS werken niet noodzakelijkerwijs liefhebbers zijn van statistiek, maar dit enkel als een onontkoombaar hulpmiddel zien.

 

Hoe is het boek ingedeeld?

 • Het boek begint met hulp in het overkomen van mentale obstakels bij statistiek, een uitleg van wat je met statistiek kunt bereiken en wat de basisbegrippen zijn.
 • Vervolgens behandelt het boek de basis van SPSS: de Data Editor, Syntax Editor, met bestanden omgaan, grafieken/diagrammen maken, assumpties, de normaalverdeling, en bias verminderen.
 • Vervolgens benoemt het boek de gevallen die buiten de normale verdeling vallen; de niet-parametrische statistiek.
 • Daarna worden de meest gebruikte en ook gevorderde methoden binnen SPSS uitgelegd: correlatie, regressie, de t-toets, ANOVA, ANCOVA, herhaalde metingen, MANOVA, gemixte ontwerpen, factoranalyse, chi-kwadraat toets en logistische regressie.
 • Het boek sluit af met een van de lastigste onderwerpen binnen statistiek; random en hiërarchische effecten.

 

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de 5e druk ten opzichte van de 4e druk?

 • De vormgeving van het boek is mooier gemaakt, met meer kleur.
 • Er zijn meer online aanvullingen beschikbaar.
 • Het boek is geupdate naar de meest recente versie van IBM SPSS.
 • De volgorde van behandelde onderwerpen in de eerste twee hoofdstukken is aangepast, dit zijn drie hoofdstukken geworden. Hierdoor heeft de 5e druk een hoofdstuk meer dan de 4e druk. 
 • In hoofdstuk 3 is het onderwerp open science toegevoegd.
 • In hoofdstuk 3, 9 en 12 t/m 14 is het onderwerp Bayesiaanse kansberekening toegevoegd.
 • Er is uitleg toegevoegd over herhaling van de condities van steekproeven om meer informatie te verkrijgen over de spreiding.
 • Verder is de inhoud van het boek vrijwel hetzelfde gebleven.

 

Selectiehulp

Choice Assistance with summaries of Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics - Field - 5th edition

Summaries & ExamTests of Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics - Field

 

Booksummaries to be used with the 5th edition of Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics

  Online: summary in chapters

Online: Summary in BulletPoints

Online: practice materials to be used with the book

Print: summary in chapters by post

  Print: summaries in chapters in support centers

Content Prints of summaries with Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics

Booksummary: list of contents for the printed summaries

 • The printed Dutch booksummary contains the following chapters:
  • Wat zijn de veelgebruikte symbolen in de statistiek? - Chapter 0
  • Waarom dwingt een duivelse docent een student tot statistiek? - Chapter 1
  • Waaruit bestaat statistiek? - Chapter 2
  • Wat zijn de limieten van statistisch onderzoek? - Chapter 3
  • Hoe ziet de SPSS statistiek omgeving eruit? - Chapter 4
  • Op welke manier kunnen gegevens verkend worden met grafieken? - Chapter 5
  • Wat wordt bedoeld met het bias beest? - Chapter 6
  • Wat wordt bedoeld met een niet-parametrische test? - Chapter 7
  • Wat wordt bedoeld met de correlatie tussen variabelen? - Chapter 8
  • Wat wordt bedoeld met een regressie? - Chapter 9
  • Op welke manier kunnen twee gemiddelden met elkaar vergeleken worden? - Chapter 10
  • Wat wordt bedoeld met moderatie, mediatie en meerdere categorische voorspellers? - Chapter 11
  • Op welke manier worden verschillende onafhankelijke gemiddeldes met elkaar vergeleken? - Chapter 12
  • Wat wordt bedoeld met een ANCOVA? - Chapter 13
  • Wat wordt bedoeld met een factor design? - Chapter 14
  • Wat wordt bedoeld met een repeated-measure design? - Chapter 15
  • Wat wordt bedoeld met gemixte ontwerpen? - Chapter 16
  • Wat wordt bedoeld met een MANOVA? - Chapter 17
  • Wat wordt bedoeld met een factor analyse? - Chapter 18
  • Wat wordt bedoeld met een categoriale uitkomsten? - Chapter 19
  • Wat wordt bedoeld met een logistische regressie? - Chapter 20
  • Wat wordt bedoeld met een multilevel lineaire modellen? - Chapter 21
 • The printed English booksummary contains the following chapters:
  • What are the commonly used symbols in statistics? - Chapter 0
  • Why does a diabolical teacher force a student into statistics? - Chapter 1
  • What does statistics consist of? - Chapter 2
  • What are the limits of statistical research? - Chapter 3
  • What does the SPSS statistics environment look like? - Chapter 4
  • In which way can data be explored with graphs? - Chapter 5
  • What is meant by the bias beast? - Chapter 6
  • What is meant by a non-parametric test? - Chapter 7
  • What is meant by the correlation between variables? - Chapter 8
  • What is meant by a regression? - Chapter 9
  • In which way can two averages be compared with each other? - Chapter 10
  • What is meant by moderation, mediation and multiple categorical predictors? - Chapter 11
  • How are different independent means compared with each other? - Chapter 12
  • What is meant by an ANCOVA? - Chapter 13
  • What is meant by a design factor? - Chapter 14
  • What is meant by a repeated-measures design? - Chapter 15
  • What is meant by mixed designs? - Chapter 16
  • What is meant by a MANOVA? - Chapter 17
  • What is meant by a factor analysis? - Chapter 18
  • What is meant by categorical outcomes? - Chapter 19
  • What is meant by a logistic regression? - Chapter 20
  • What is meant by a multilevel linear model? - Chapter 21

Booksummary with former editions

JoHo.org: Dutch summaries with the 4th edition

 JoHo WorldSupporter.org: Dutch summaries with the 4th edition

Related summaries & other materials with Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics

 Alternatives: booksummaries & related summaries

Knowledge & Study pages: summaries per field of study

ExamTickets with Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics

 ExamTickets: Tips & Tricks with studying the book

Field fills his book with humor and cat pictures, but the subjects remains difficult to understand for many students. The summary and practice questions with the book are useful to gain a deeper understanding of these subjects.

From chapter 4 onwards, most chapters will deal with specific statistical tests and experiments. When studying these chapters, it is advised to have chapter 2 at hand, as this chapter provides the frameworks in which all statistical tests can be performed.

Bereid je voor op statistiek

Geprinte samenvatting van Discovering statistics using IBM SPSS Statistics - Field - 5e druk
Printed ExamTests of Discovering statistics using IBM SPSS statistics - Field - 5th edition
Geprinte TentamenTests van Discovering statistics using IBM SPSS Statistics - Field - 5e druk
Printed summary of Discovering statistics using IBM SPSS Statistics - Field - 5th edition
Crossroad: meer boeken zoeken

Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

Crossroad: volgen uit de selectie
Crossroad: kiezen uit de bundel
JoHo: themapagina begrijpen

Topics & Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools..

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Topic-, en Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaarLet wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprint achterlaten
  JoHo: missie begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: kort nieuws

   Nieuws