Economics van Taylor & Mankiw - Boek & JoHo's

 

Boek & JoHo's: studiehulp en samenvattingen

Samenvattingen shops: per studie en kennisgebied -Toolbundel
JoHo tools voor abonnees: samenvattingen per studie en kennisgebied - Toolshop

Historie van dit boek

Gegevens bij de 4e druk:

 • Auteur(s): Mankiw, Taylor
 • Druk/Jaar van uitgave: 4, 2017
 • ISBN: 9781473725331

Gegevens bij de 3e druk:

 • Auteur(s): Mankiw, Taylor
 • Druk/Jaar van uitgave: 3, 2014
 • ISBN: 9781408093795
Studiehulp & Samenvattingen
Selectiehulp

Keuzewijzer voor samenvattingen van Economics - Taylor & Mankiw - 3e druk

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 3e druk

 Online: samenvatting in chapters

 Print: samenvatting in chapters per post

 Print: samenvatting in chapters aan de balie

Inhoud prints

Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

 • De boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Deel 1: Introductie in de economie
   • Hoofdstuk 1: De tien beginselen van de economie
   • Hoofdstuk 2: denken als een econoom
  • Deel 2: vraag en aanbod
   • Hoofdstuk 3: de marktwerking van vraag en aanbod
   • Hoofdstuk 4: elasticiteit
   • Hoofdstuk 5: de theorie van consumentenkeuze
   • Hoofdstuk 6: bedrijven in competitieve markten
  • Deel 3: markten, efficiëntie, en welvaart.
   • Hoofdstuk 7: consumenten, producenten, en de efficiëntie in de markt
   • Hoofdstuk 8: aanbod, vraag en overheidsbeleid
  • Deel 4: economie van de publieke sector
   • Hoofdstuk 9: het belastingstelsel en de kosten van belastingheffing
  • Deel 5: inefficiënte marktverdelingen
   • Hoofdstuk 10: publieke goederen, algemene middelen, en merit goederen
   • Hoofdstuk 11: externaliteiten en marktfalen
   • Hoofdstuk 12: informatie en gedragseconomie
  • Deel 6: het gedrag van bedrijven en marktstructuren
   • Hoofdstuk 13: productiebeslissingen van bedrijven
   • Hoofdstuk 14: marktstructuren 1: monopolie
   • Hoofdstuk 15: marktstructuren 2: monopolistische concurrentie
   • Hoofdstuk 16: marktstructuren 3: oligopolie
  • Deel 7: factormarkten
   • Hoofdstuk 17: de arbeidsmarkt
  • Deel 8: ongelijkheid
   • Hoofdstuk 18: inkomensongelijkheid en armoede
  • Deel 9: handel
   • Hoofdstuk 19: de onderlinge afhankelijkheid en de voordelen die ontstaan door handel
  • Deel 10: de data van macro-economie
   • Hoofdstuk 20: het meten van het inkomen van een natie
   • Hoofdstuk 21: het meten van de kosten van het levensonderhoud
  • Deel 11: de economie op de lange termijn
   • Hoofdstuk 22: groei en productie
   • Hoofdstuk 23: werkeloosheid
  • Deel 12: rentevoet, geld, en prijzen op de lange termijn
   • Hoofdstuk 24: besparingen, investeringen en het financiële systeem
   • Hoofdstuk 25: de basiselementen van finance
   • Hoofdstuk 26: het monetair systeem
   • Hoofdstuk 27: geldgroei en inflatie
  • Deel 13: de macro-economie van open economieën
   • Hoofdstuk 28: de macro-economie van een open economie: de basisconcepten
   • Hoofdstuk 29: een macro-economische theorie van de open economie
  • Deel 14: de korte-termijn economische fluctuaties
   • Hoofdstuk 30: de business-cyclus
   • Hoofdstuk 31: keynesiaanse economie en het IS-LM model
   • Hoofdstuk 32: geaggregeerde vraag en geaggregeerd aanbod
   • Hoofdstuk 33: de invloed van monetair en fiscaal beleid op de geaggregeerde vraag
   • Hoofdstuk 34: de korte termijn afweging tussen inflatie en werkeloosheid
   • Hoofdstuk 35: aanbodkant-beleidsvoering
   • Hoofdstuk 36: gemeenschappelijke muntzones en de Europese Monetaire Unie
   • Hoofdstuk 37: de financiële crisis en de soevereine schuld

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp

 Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

TentamenTickets

 TentamenTickets: Tips & Tricks bij het bestuderen van het boek

In 2017 is er een 4e druk verschenen van dit boek. De samenvatting is gebaseerd op de 3e druk, maar ook prima te gebruiken bij de 4e druk. In de 4e druk is een nieuw hoofdstuk toegevoegd over problemen in financiële markten (hoofdstuk 26), dat focust op de oorzaken en gevolgen van de financiële crisis. Verder zijn de hoofdstukken, inhoud en indeling voor het overgrote merendeel hetzelfde gebleven.

Crossroad: meer boeken zoeken

Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

JoHo: themapagina begrijpen

Topics & Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Topic-, en Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprint achterlaten
  JoHo: missie begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: kort nieuws

   Nieuws