Educational Psychology van Woolfolk - Boek & JoHo's

 

Over dit boek

 • Dit praktijkgerichte boek over onderwijspsychologie legt de nadruk op de rol van de docent in de ontwikkeling van kinderen.

 

Selectiehulp

Keuzewijzer voor samenvattingen van Educational Psychology - Woolfolk - 11e druk

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 11e druk

Online: samenvatting in Chapters

 Online: samenvatting in BulletPoints

Online: Oefenvragen bij het boek

Print: samenvatting in chapters per post

Self Print (voor JoHo abonnees)

 • Gebruik de Printknop bij de Chapters in de Abonneebundel met samenvattingen per hoofdstuk: Zie op deze pagina of kijk op de abonneebundel
 • In de JoHo study support centers van Amsterdam, Groningen, Leiden en Utrecht kun je als abonnee kosteloos of tegen kostprijs gebruik maken van de aanwezige printfaciliteiten (contact & openingstijden).

 

Inhoud Prints

 • De geprinte boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Leren, onderwijzen en onderwijspsychologie Woordenlijst - chapter 1
  • De cognitieve ontwikkeling - chapter 2
  • Zelfontwikkeling, sociale en morele ontwikkeling - chapter 3
  • Leerling verschillen en leerbehoeften - chapter 4
  • Taal ontwikkeling, taal verschillen en immigranten onderwijs - chapter 5
  • Cultuur en verschillen - chapter 6
  • Gedragsperspectief van leren - chapter 7
  • Cognitieve perspectief van leren - chapter 8
  • Complex cognitieve processen - chapter 9
  • The Learning sciences en constructivisme - chapter 10
  • Cognitieve perspectieven op leren en motivatie - chapter 11
  • Motivatie in leren en doceren - chapter 12
  • Leeromgevingen - chapter 13
  • Aan elke student lesgeven - chapter 14
  • Klassen assessment, cijfers en gestandaardiseerde testen - chapter 15

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp

 Alternatieve boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

Kennis- en studiegebieden

JoHo: footprint achterlaten
JoHo: missie

JoHo Missie, Visie & Concept

Missie & Visie

 • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
 • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

Concept

 • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
 • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
 • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland