Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives van Eriksen - Boek & JoHo's

 

Waar gaat dit boek over?

  • Dit boek behandelt de vraag of etniciteit een concept uit het verleden is, of dat het van toepassing blijft.
  • Het is een subjectief boek dat complexe materie terug tracht te brengen tot denken in concepten.
  • De stelling van de oorspronkelijke auteur van het boek valt te betwijfelen, maar het boek stimuleert in ieder geval dat mensen nadenken over het onderwerp.

 

Selectiehulp

Keuzewijzer voor samenvattingen van Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives - Eriksen

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 3e druk

Online: samenvatting in Chapters: (voor JoHo abonnees)

Self Print (voor JoHo abonnees)

  • Gebruik de Printknop bij de Chapters in de Abonneebundel met samenvattingen per hoofdstuk: Zie op deze pagina of kijk op de abonneebundel
  • In de JoHo study support centers van Amsterdam, Groningen, Leiden en Utrecht kun je als abonnee kosteloos of tegen kostprijs gebruik maken van de aanwezige printfaciliteiten (contact & openingstijden).

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp

 Alternatieve boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

Kennis- en studiegebieden

JoHo: footprint achterlaten
JoHo: missie

JoHo Missie, Visie & Concept

Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland