European tort law van Van Dam - Boek & JoHo's

 

Boek & JoHo's: studiehulp en samenvattingen

Samenvattingen shops: per studie en kennisgebied -Toolbundel

Waar gaat dit boek over?

 

 • Dit is het eerste handboek over de onrechtmatige daad in een Europese context dat duiding geeft bij de breedte en diepte van de Europese wetgeving omtrent dit onderwerp.
 • Het boek geeft inzicht in de verschillende rechtssystemen die er zijn inzake de onrechtmatige daad, waarbij de nationale wet, het vergelijkende recht, het gemeenschapsrecht en de mensenrechten worden samengevoegd.
 • Het boek toont de grote diversiteit binnen de huidige Europese wetgeving wat betreft dit onderwerp; met name op beleidsniveau is er nog weinig sprake van standaardisering. De auteur wijst er echter ook op dat het gemeenschapsrecht en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens krachtige motoren voor harmonisatie zijn. De Europese aansprakelijkheidswetgeving is van toenemend belang voor beoefenaars en academici door de voortgaande integratie binnen de EU.
 • Het eerste deel van het boek (Systemen van Aansprakelijkheid) geeft een overzicht van de stand van zaken van de regelgeving omtrent aansprakelijk in Frankrijk, Duitsland en Engeland en van de Europese Unie. In een concluderend hoofdstuk vergelijkt de auteur de verschillende regels, culturen en beleidsvormen van de rechtsstelsels en laat de behoefte aan een Europees beleidsdiscours zien.
 • Het tweede deel (Requirements of Liability) analyseert en vergelijkt de vereisten voor aansprakelijkheid in de verschillende rechtssystemen: beschermde belangen, intentie en nalatigheid, schending van wettelijke verplichtingen, strengere regels van aansprakelijkheid, oorzakelijk verband, schade, schadevergoeding en risicoaansprakelijkheid.
 • Het laatste deel (Categorieën van Aansprakelijkheid) veronderstelt ook een vergelijkend en supranationaal standpunt. Het laat zien hoe nationale en Europese regels in een aantal categorieën worden toegepast, zoals de aansprakelijkheid van overheidsinstanties, aansprakelijkheid voor defecte producten, motorvoertuigen, werknemers, kinderen, gebouwen en snelwegen en voor milieuschade.
JoHo: themapagina begrijpen

Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprint achterlaten
  JoHo: missie begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: kort nieuws

   Nieuws