Exploring Strategic Change van Balogun - Boek & JoHo's

 

Selectiehulp

Keuzewijzer voor samenvattingen van Exploring Strategic Change - Balogun - 3e druk

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 3e druk

Online: samenvatting in Chapters

Print: samenvatting in chapters per post

 • Bestellocatie: geen geprinte samenvatting te bestellen

Print: samenvatting in chapters aan de balie

 • Afhaallocatie: geen geprinte samenvatting verkrijgbaar aan de balies

Inhoud

 • De boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Waarom strategische verandering? - Chapter 1
  • Implementatie keuzes - Chapter 2
  • De invloed van de veranderingscontext- Chapter 3
  • Het opstellen van een veranderingsoordeel - Chapter 4
  • Het implementatiepad - Chapter 5
  • De hefbomen en interventies - Chapter 6
  • De planning en resources van transitie - Chapter 7 
  • Conclusie - Chapter 8 

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp

 Alternatieve boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

Kennis- en studiegebieden

Crossroad: meer boeken zoeken

Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

JoHo: footprint achterlaten
JoHo: missie

JoHo Missie, Visie & Concept

Missie & Visie

 • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
 • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

Concept

 • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
 • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
 • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland