Forensic Psychology; Crime, Justice, Law, Interventions van Davies - Boek & JoHo's

 

Selectiehulp

Keuzewijzer voor samenvattingen van Forensic Psychology; Crime, Justice, Law, Interventions - Davies - 2e druk

Samenvattingen van Forensic Psychology; Crime, Justice, Law, Interventions - Davies

 

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 2e druk van Forensic Psychology

  Online: samenvatting in chapters

Online: samenvatting in BulletPoints

Inhoud van samenvattingen bij Forensic Psychology

Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de samenvattingen

 • De online samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Hoe benaderen en begrijpen we misdaad vanuit de psychologie? - Chapter 1
  • Wat zijn de dominante theorieën in de ontwikkelingscriminologie en levensloopcriminologie? - Chapter 2
  • Welke bijdrage levert de forensische neurowetenschap aan het bestuderen van misdaad? - Chapter 3
  • Welke persoonlijke effecten hebben interpersoonlijke misdaden zoals verkrachting en geweld? - Chapter 4
  • Hoe ondervraag je ooggetuigen van misdaden? - Chapter 5
  • Hoe ga je om met kwetsbare getuigen van misdaad? - Chapter 6
  • Hoe ondervraag je verdachten van misdaad? - Chapter 7
  • Hoe kom je er achter of iemand liegt? - Chapter 8
  • Hoe doe je aan misdaadlink en profilering van misdadigers en verdachten? - Chapter 9
  • Wat weten we van intiem partnergeweld en stalken? - Chapter 10
  • Hoe verhoudt de forensische psychologie zich tot terrorisme? - Chapter 11
  • Hoe verlopen juridische processen in zaken waar forensisch psychologen bij betrokken zijn? - Chapter 12
  • Hoe bescherm je getuigen van misdaden? - Chapter 13
  • Welke psychologische bewijzen zijn er om daders mee te identificeren? - Chapter 14
  • Welke rol hebben psychologen als expert getuigen in een rechtszaak? - Chapter 15
  • Hoe straf je schuldig bevonden misdadigers het beste? - Chapter 16
  • Hoe gaan psychologen om met risico op crimineel gedrag? - Chapter 17
  • Welke aandachtspunten zijn er bij de psychologische behandeling van gevaarlijke misdadigers? - Chapter 18
  • Welke aandachtspunten zijn er bij de psychologische behandeling van misdadigers met intellectuele beperkingen? - Chapter 19
  • Welke aandachtspunten zijn er bij de psychologische behandeling van misdadigers met mentale stoornissen? - Chapter 20
  • Hoe stimuleer je rehabilitatie van misdadigers? - Chapter 21

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Forensic Psychology

 Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

JoHo: footprint achterlaten
JoHo: missie

JoHo Missie, Visie & Concept

Missie & Visie

 • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
 • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

Concept

 • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
 • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
 • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland