Goederenrecht van Snijders en Rank-Berenschot - Boek & JoHo's

 

Boek & JoHo's: studiehulp en samenvattingen

Samenvattingen shops: per studie en kennisgebied -Toolbundel
Leeswijzer bij de 5e en de 6e druk van Goederenrecht van Snijders e.a. - Chapter 0

Leeswijzer bij de 5e en de 6e druk van Goederenrecht van Snijders e.a. - Chapter 0

Waar gaat dit boek over?

 • Dit boek geeft op systematische wijze en overzicht van het Nederlandse goederenrecht. De algemene leerstukken en klassieke rechtsfiguren, zowel nationaal als internationaal, staan centraal.
 • Het boek bevat veel voetnoten, waardoor je gemakkelijk extra verdieping over de onderwerpen kunt vinden.
 • Goederenrecht maakt onderdeel uit van de Studiereeks Burgerlijk Recht. Deze achtdelige serie vormt een compleet en samenhangend geheel over het Nederlandse burgerlijk recht.

Welke wijzigingen zijn er in de 6e druk ten opzichte van de 5e druk?

De hoofdlijnen zijn in de zesde druk ten opzichte van de vijfde druk ongewijzigd gebleven en daardoor is de samenvatting bij de 5e druk in de kern goed te gebruiken bij de 6e druk van het boek. De grootste veranderingen betreffen gewijzigde wetsartikelen en jurisprudentie, qua indeling en behandelde onderwerpen zijn de twee drukken grotendeels gelijk. Houdt er bij het gebruik van de samenvatting rekening mee dat sommige wetsartikelen vervallen of aangepast zijn en arresten gewezen na 2011 tot nieuwe inzichten geleid kunnen hebben. Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de zesde druk:

 • De gedeeltes betreffende het overgangsrecht zijn voor het grootste deel gewijzigd, omdat het betreffende recht inmiddels in werking is getreden. Zo is paragraaf 5.7 bijvoorbeeld vervallen in de zesde druk en is de inhoud opgenomen in paragraaf 5.6.7.
 • De Wet conflicten goederenrecht is per 01-01-2012 komen te vervallen.
 • De Brussel I Verordening is in 2015 in werking getreden. Deze Verordening heeft tot doel om de weg naar de rechter te vereenvoudigen. De Verordening past de Europese regels aan met betrekking tot de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerleggingen in burgerlijke en handelszaken. Deze Verordening heeft gevolgen voor het Nederlandse goederenrecht.
 • Paragrafen 7.4.7 en 7.5.9 zijn in de zesde druk vervallen.
 • Paragraaf 8.5.4 bevat in de zesde druk ook een bespreking van het ontstaan en de overdracht
Selectiehulp

Keuzewijzer voor samenvattingen van SBR 2: Goederenrecht - Snijders & Rank-Berenschot - 6e druk

Samenvattingen van SBR 2: Goederenrecht - Snijders & Rank-Berenschot - 6e druk

 

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 6e druk van SBR 2

  Online: samenvatting in chapters

  Print: samenvatting in chapters per post

 Print: samenvatting in chapters aan de balie

Inhoud prints van samenvattingen van SBR 2

Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

 • De geprinte samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Leeswijzer bij de 5e en de 6e druk van Goederenrecht van Snijders e.a. - Chapter 0
  • Hoe ziet de basis van het goederenrecht er uit? - Chapter 1
  • Wat houdt het in om een bezitter of een houder te zijn? - Chapter 2
  • Wat is eigendom en wat houdt het in om eigendom te bezitten? - Chapter 3
  • Op welke manieren kunnen goederen verkregen worden? - Chapter 4
  • Hoe verloopt de overdracht van goederen? - Chapter 5
  • Wat zijn beperkte rechten en hoe worden deze behandeld? - Chapter 6
  • Wat zijn zekerheidsrechten? - Chapter 7
  • Welke beperkte genotsrechten zijn er? - Chapter 8
  • Wanneer is er sprake van beslag, verhaal en voorrang? - Chapter 9

Samenvattingen bij de vorige druk

JoHo.org: samenvattingen bij de 5e druk

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij SBR 2

 Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

TentamenTickets bij SBR 2

 TentamenTickets: Tips & Tricks bij het bestuderen van het boek

 Dit boek is geschikt voor studenten, maar ook voor de rechtspraktijk en wetenschap. Doordat het boek op systematische wijze het Nederlandse goederenrecht behandelt en veel gebruik maakt van voorbeelden, kan er snel inzicht verkregen worden in het onderwerp.

 Er wordt ook veel gebruik gemaakt van voetnoten waarin verwezen wordt naar externe literatuur, waardoor er op gemakkelijke manier meer diepgang in de onderwerpen gevonden kan worden.

JoHo: themapagina begrijpen

Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprint achterlaten
  JoHo: missie begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: kort nieuws

   Nieuws