Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten van Tak, Bosch, Begeer & Albrecht - Boek & JoHo's

 

Boek & JoHo's: studiehulp en samenvattingen

Samenvattingen shops: per studie en kennisgebied -Toolbundel
Crossroad: Kiezen uit de bundel

Historie van dit boek

 

Gegevens bij de 8ste druk

 • Auteurs: Tak, Bosch, Begeer, Albrecht (red.)
 • ISBN: 9789058982537
 • Jaar van uitgave: 2014
 • Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige druk:
  • Het hoofdstuk over jonge kinderen is opgedeeld en over verschillende hoofdstukken verspreid
  • Het hoofdstuk over gespreksvoering met ouders is samengevoegd met het hoofdstuk over gespreksvoering met kinderen
  • Gezinsdiagnostiek is samengevoegd met disfunctioneel ouderschap
  • Het hoofdstuk over persoonlijkheidsonderzoek is aangepast en ingevoegd bij sociaal-emotionele ontwikkeling
  • In het hoofdstuk over tests en vragenlijsten is de volgorde veranderd zodat die meer aansluit bij de onderzoekspraktijk
  • Er is een lijst aan definities toegevoegd aan het boek
  • Diagnostische valkuilen worden in deze druk vaker en beter aangeduid
  • In vijf uitvouwbare pagina's wordt een volledig overzicht gegeven van alle diagnostische tests en hun leeftijdsbereik

 

Gegevens bij de 7e druk

 • Auteurs: Kievit, Tak, Bosch (red.)
 • ISBN: 9789058980328
 • Jaar van uitgave: 2002
 • Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige druk: naar actualiteit en nieuwe inzichten gewijzigd
Selectiehulp

Keuzewijzer voor samenvattingen van Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten - Tak et al. - 8e druk

Samenvattingen en TentamenTests van Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten - Tak et al.

 

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 8e druk van Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten

 Online: samenvatting in chapters

Online: samenvatting in BulletPoints

Online: oefenvragen bij het boek

 Print: samenvatting in chapters per post

 Print: samenvatting in chapters aan de balie

Inhoud prints van samenvattingen bij Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten

Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

 • De geprinte samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Wat is de plaats van diagnostiek binnen het hulpverleningsproces? - Chapter 1
  • Wat zijn theoretische aspecten van diagnostiek? - Chapter 2
  • Wat zijn methodische aspecten van diagnostiek? - Chapter 3
  • Hoe werkt een diagnostisch interview met ouders, kinderen en adolescenten? - Chapter 4
  • Wat valt bij psychodiagnostisch onderzoek onder systematische gedragsobservatie? - Chapter 5
  • Welke diagnostische vragenlijsten zijn er voor het vaststellen van emotionele en gedragsproblemen? - Chapter 6
  • Wat houdt individueel testonderzoek bij kinderen in binnen het kader van diagnostiek? - Chapter 7
  • Wat is het belang van verslaglegging en dossiervorming van het diagnostiekproces? - Chapter 8
  • Hoe valt gezinsfunctioneren te diagnosticeren? - Chapter 9
  • Hoe vallen leervorderingen te diagnosticeren? - Chapter 10
  • Wat houdt diagnostisch intelligentieonderzoek in? - Chapter 11
  • Valt leergeschiktheid te diagnosticeren d.m.v. leertests en onderwijs? - Chapter 12
  • Wat houdt diagnostiek van de sociaal-emotionele ontwikkeling in? - Chapter 13
  • Wat houdt taaldiagnostiek in? - Chapter 14
  • Wat houdt diagnostiek van het motorisch functioneren in? - Chapter 15
  • Hoe zet de ontwikkelingsneuropsychologische benadering 'diagnostiek' uiteen? - Chapter 16

Samenvattingen bij de vorige druk van Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten van Tak

 JoHo WorldSupporter.org: samenvattingen bij de 7e druk

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten

 Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

TentamenTickets bij Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten

 TentamenTickets: Tips & Tricks bij het bestuderen van het boek

 Omdat het boek vooral gericht is op diagnostiek en behandeling, wordt enige voorkennis van psychopathologische stoornissen verondersteld. Zie voor inleidende en verdiepende boeken over (ontwikkelings)psychopathologie: Uitgelichte samenvattingen rond psychopathologie.

Crossroad: meer boeken zoeken

Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

Crossroad: kiezen uit de bundel
JoHo: themapagina begrijpen

Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprint achterlaten
  JoHo: missie begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: kort nieuws

   Nieuws