Handboek van het Nederlandse Staatsrecht van Van der Pot - Boek & JoHo's

 

Boek & JoHo's: studiehulp en samenvattingen

Samenvattingen shops: per studie en kennisgebied -Toolbundel

Historie van dit boek

Informatie bij de 16e druk:

 • Auteur(s): C.W. van der Pot
 • ISBN: 9789013126464
 • Druk/Jaar van uitgave: 16e druk, 2014

 

Informatie bij de 15e druk:

 • Auteur(s): C.W. van der Pot
 • ISBN: 9013033512
 • Druk/Jaar van uitgave: 15

 

Mogelijke toekomstige wijzigingen:

 • De Wet BO is sinds het uitbrengen van dit handboek gewijzigd. Per 1-1-2015 is de Wet op de Sociaal Economische Raad in het leven geroepen en is een aantal artikelen gewijzigd of komen te vervallen. De auteur van het boek heeft nog niet besloten tot een nieuwe (17e) druk.

 

Selectiehulp

Keuzewijzer voor samenvattingen van Handboek van het Nederlandse Staatsrecht - Van der Pot - 16e druk

Samenvattingen & TentamenTests van Handboek van het Nederlandse Staatsrecht - Van der Pot

 

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 16e druk van Handboek van het Nederlandse Staatsrecht

Online: samenvatting in chapters

 Online: samenvatting in BulletPoints

Online: Oefenvragen bij het boek

 Print: samenvatting in chapters per post

 Print: samenvatting in chapters aan de balie

Inhoud Prints van samenvattingen bij Handboek van het Nederlandse Staatsrecht

Boeksamenvattingen: Inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

 • De geprinte samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Waar vindt de staatsleer haar oorsprong? - Chapter 1
  • Wat is het verschil tussen een onafhankelijke en soevereine staat? - Chapter 2
  • Wat is het verband tussen soevereiniteit en vrijheid? - Chapter 3
  • Welke invloed hebben de samenleving en Staat op elkaar? - Chapter 4
  • Wat is er bijzonder aan de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland? - Chapter 5
  • Wat is er opvallend aan de geschiedenis van de Verenigde Staten van Amerika? - Chapter 6
  • Hoe verliep de staatsrechtelijke geschiedenis van de Republiek Frankrijk? - Chapter 7
  • Wat valt er op aan de geschiedenis van Bondsrepubliek Duitsland? - Chapter 8
  • Hoe werd de Nederlandse staat gevormd? - Chapter 9
  • Hoe werd de eenheidsstaat gevestigd? - Chapter 10
  • Hoe is de parlementaire democratie ontstaan? - Chapter 11
  • Welke algemene staatsbegrippen zijn van belang? - Chapter 12
  • Wat is er belangrijk bij constitutie en grondrechten? - Chapter 13
  • Hoe zijn grondrechten opgebouwd? - Chapter 14
  • Welke algemene kennis over grondrechten is van belang? - Chapter 15
  • Wat is het verband tussen grondrechten en gelijkheid? - Chapter 16
  • Wat wordt verstaan onder vrijheid van meningsuiting, vereniging en vergadering en betoging? - Chapter 17
  • Wat is vrijheid van belijdenis? - Chapter 18
  • Wat is het verband tussen grondrechten en persoonlijke vrijheden? - Chapter 19
  • Hoe worden vermogensrechten beschermt? - Chapter 20
  • Wat wordt verstaan onder sociale grondrechten? - Chapter 21
  • Wat is het verband tussen grondrechten en onderwijsvrijheid? - Chapter 22
  • Hoe interacteren regering en koning met elkaar? - Chapter 23
  • Hoe interacteren regering en ministers met elkaar? - Chapter 24
  • Welke rol neemt De Staten-Generaal in? - Chapter 25
  • Welke andere raden, kamers en colleges zijn belangrijk? - Chapter 26
  • Hoe is het recht georganiseerd? - Chapter 27
  • Welke brug is er tussen een staatsorgaan en het publiek? - Chapter 28
  • Wat is het verband tussen organen en functies? - Chapter 29
  • Hoe ziet een wetgevende functie er over het algemeen uit? - Chapter 30
  • Wat is er van belang bij buitenlandse betrekkingen? - Chapter 31
  • Wat is de plaats van Nederland in de EU? - Chapter 32
  • Wat is het belang van veiligheidsbestuur in de Grondwet? - Chapter 33
  • Hoe wordt het bestuur gecontroleerd? - Chapter 34
  • Hoe worden de financiën van de Staat geregeld? - Chapter 35
  • Wat wordt verstaan onder het begrip rechtspraak? - Chapter 36
  • Hoe verloopt de decentralisatie van wetgevende en uitvoerende macht? - Chapter 37
  • Wat is de rol van provincies? - Chapter 38
  • Wat is de rol van gemeenten? - Chapter 39
  • Wat is de rol van de waterschappen? - Chapter 40
  • Welke lichamen met verordende bevoegdheid zijn er? - Chapter 41
  • Hoe is Het Koninkrijk der Nederlanden opgebouwd? - Chapter 42
  • Hoe verloopt de samenwerking en het staatsrecht van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten? - Chapter 43

Samenvattingen bij de vorige druk van Handboek van het Nederlandse Staatsrecht

JoHo WorldSupporter.org: samenvattingen bij de vorige druk

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Handboek van het Nederlandse Staatsrecht

Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

 Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

Crossroad: meer boeken zoeken

Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

JoHo: themapagina begrijpen

Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprint achterlaten
  JoHo: missie begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: kort nieuws

   Nieuws