Het beslissingsmodel van 348/350 Sv van Koopmans - Boek & JoHo's

 

Historie van dit boek

 

Gegevens bij de 13e druk:

 • Auteur: F.A.J. Koopmans. Bewerkt door: F.W. Bleichrodt, J.H.J. Verbaan, R.J. Verbeek

 • ISBN: 9789013137651

 • Jaar van uitgave: 2017

 • Aantal hoofdstukken: 7

 • Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige druk:

  • De hoofdstukindeling is in de 13e druk ongewijzigd ten opzichte van de 12e druk.

  • Voorbeelden en rechtspraak zijn geactualiseerd en er zijn een aantal redactionele aanpassingen doorgevoerd.

 

Gegevens bij de 12e druk:

 • Auteur: F.A.J. Koopmans. Bewerkt door: F.W. Bleichrodt, J.H.J. Verbaan, R.J. Verbeek

 • ISBN: 9789013117462

 • Jaar van uitgave: 2013

 • Aantal hoofdstukken: 7

Selectiehulp

Keuzewijzer voor samenvattingen van Het beslissingsmodel van 348 en 350 Sv - Koopmans - 13e druk

 

Samenvattingen van Het beslissingsmodel van 348 en 350 Sv - Koopmans

 

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 13e druk van Het beslissingsmodel van 348 en 350 Sv

 Online: samenvatting in chapters

Online: samenvatting in BulletPoints

 Print: samenvatting in chapters per post

 Print: samenvatting in chapters aan de balie

Inhoud prints van samenvattingen van Het beslissingsmodel van 348 en 350 Sv

Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

 • De geprinte samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Wat houdt beslissingsmodel in en welke vragen worden er in dit model gesteld? - Chapter 1
  • Wat houden de formele voorvragen van art. 348 Sv in? - Chapter 2
  • Wat houden de materiële hoofdvragen van art. 350 Sv in? - Chapter 3
  • Wat houden schuld en wederrechtelijkheid in als bestanddelen van de delictsomschrijving? - Chapter 4
  • Hoe worden wetstermen in de tenlastelegging overgenomen? - Chapter 5
  • Wat is de inhoud van het vonnis? - Chapter 6
  • Hoe worden de beslissingen in het vonnis gemotiveerd? - Chapter 7

Samenvattingen bij de vorige druk

 JoHo WorldSupporter.org: samenvattingen bij de 12e druk

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Het beslissingsmodel van 348 en 350 Sv

 Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

TentamenTickets bij Het beslissingsmodel van 348 en 350 Sv

 TentamenTickets: Tips & Tricks bij het bestuderen van het boek

Het boek Het beslissingsmodel van 348 en 350 legt het beslissingsmodel van de strafrechter uit, gerelateerd aan de artikelen 348 en 350 van het Wetboek van Strafvordering.Ook wordt aandacht besteed aan welke beslissingen de rechter moet opnemen in het vonnis en hoe de rechter zijn beslissingen kan motiveren.

Het boek volgt de structuur van het beslissingsmodel en behandelt ook complicaties die zich kunnen voordoen.

JoHo: footprint achterlaten
JoHo: missie

JoHo Missie, Visie & Concept

Missie & Visie

 • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
 • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

Concept

 • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
 • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
 • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland