Hoe gaat de analyse van complexe designs in zijn werk? - Chapter 12

Als we meer dan twee groepen willen onderzoeken, dan moeten we al gauw veel afzonderlijke t-testen uitvoeren. Het probleem hierbij is dat de kans op een type-I-fout toeneemt, wanneer we meer t-toetsen uitvoeren. Een type-I-fout is de kans dat we de nulhypothese verwerpen, terwijl deze in werkelijkheid wel waar is. Als we één t-toets uitvoeren, dan is de kans op een type-I-fout 5%, maar hoe meer testen we uitvoeren, hoe hoger dit percentage wordt. Onderzoekers proberen de kans op een type-I-fout zo klein mogelijk houden. Dit doen ze door een strenger alfaniveau te hanteren. Dit kan onder andere door gebruik te maken van de Bonferroni-aanpassing (‘Bonferroni adjustment’). Hierbij wordt de alfa (vaak 5%) gedeeld door het aantal t-testen dat uitgevoerd moet worden. Als we bijvoorbeeld tien t-testen willen uitvoeren, dan moeten we een alfa van (0.05 / 10 = ) .005 gebruiken, in plaats van een alfa van .05. Het probleem is echter, dat door het gebruik van de Bonferroni-aanpassing de kans op een type-II-fout toeneemt. Zoals in eerdere hoofdstukken is uitgelegd, is de type-II-fout de kans dat de nulhypothese wordt behouden, terwijl deze in werkelijkheid niet juist is. De kans dat de t-toets effecten mist die eigenlijk wel aanwezig waren, wordt groter door het toepassen van de Bonferroni-aanpassing. Dit komt doordat het alfaniveau zo laag is.

Om deze reden wordt ANOVA (‘analysis of variance’) geprefereerd boven de Bonferonni aanpassing. ANOVA wordt gebruikt voor designs die meer dan twee condities bevatten.

»
Voor toegang tot deze pagina kan je inloggen

 

Voor volledige toegang tot deze pagina kan je inloggen

 

Inloggen (als je al bij JoHo bent aangesloten)

   Aansluiten   (voor online toegang tot alle webpagina's)

 

Hoe het werkt

 

Aanmelden bij JoHo

 

 

JoHo: crossroads via de bundel

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

  •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

  • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

  • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

  • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
  • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

  • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

  • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Prints: maken

  • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten