Hoe kan het organisatieontwerp de effectiviteit beinvloeden? - Chapter 1

 

Een organisatie is een hulpmiddel waarmee mensen hun acties kunnen coördineren om hun doelen te bereiken, ook wel het creëren van toevoegde waarde. Een organisatie ontstaat als reactie op nieuwe behoeften van mensen en als middel om deze te bevredigen. Ondernemerschap is de term waarmee we het proces omschrijven waarin mensen behoeften herkennen en de kansen zien om deze te bevredigen. Ook het verzamelen van hulpbronnen en grondstoffen om aan deze behoeften te voldoen valt onder de term ondernemerschap.


Wat is een organisatie en wat doet deze?

Een organisatie is een hulpmiddel waarmee mensen hun acties kunnen coördineren om hun doelen te bereiken, ook wel het creëren van toevoegde waarde. Een organisatie ontstaat als reactie op nieuwe behoeften van mensen en als middel om deze te bevredigen. Ondernemerschap is de term waarmee we het proces omschrijven waarin mensen behoeften herkennen en de kansen zien om deze te bevredigen. Ook het verzamelen van hulpbronnen en grondstoffen om aan deze behoeften te voldoen valt onder de term ondernemerschap.

Hoe creëert een onderneming toegevoegde waarde?

Om toegevoegde waarde te creëren moet een organisatie altijd drie stappen doorlopen.

 1. Input: De organisatie haalt zijn input uit de omgeving. Denk hierbij aan grondstoffen, kapitaal, kennis maar ook aan de werknemers en klanten van de organisatie.

 2. Conversie: Dit is het proces waarbij alle input samenkomt en verwerkt en bewerkt wordt. Op dit punt in het proces wordt de toegevoegde waarde gecreëerd en de producten of diensten gefabriceerd.

 3. Output: De tijdens de conversie gecreëerde output wordt in de omgeving ingebracht. Je kunt hierbij denken aan diensten en producten maar ook aan salarissen en dividend.

Wat is het voordeel van een organisatie?

Door gebruik te maken van een organisatie kunnen:

 • Medewerkers zich specialiseren en zich verdiepen in een bepaalde taak en kunnen taken beter verdeeld worden over de werknemers.

 • Hulpbronnen en grondstoffen efficiënter gebruikt worden. Er treedt schaalvoordeel op en ‘economy of scope’. Economy of scope zorgt dat een machine, die anders maar de helft van de tijd gebruikt zou worden, beter benut wordt. Denk hierbij aan twee afdelingen die samen een kopieerapparaat delen.

 • Bedrijven omgaan met de signalen van de omgeving. Een organisatie is in staat om economische, sociale en politieke prikkels op te pikken en op de prikkels te reageren. Dit is een taak die een individu alleen niet kan uitvoeren.

 • Het geeft de mogelijkheid om macht uit te oefenen. Organisaties kunnen een dusdanige druk op personen uitoefenen zodat ze efficiënter gaan werken.

 • De afstemmingskosten verlaagd worden. Een organisatie zorgt ervoor dat er niet dagelijks onderhandeld hoeft te worden tussen personen.

Organisatie theorie, ontwerp en verandering

Organisatiestructuur

Organisatiestructuur is de wijze waarop taken zijn verdeeld en autoriteit is toebedeeld. Ook bepaalt het de manier waarop medewerkers hun acties coördineren en de wijze waarop ze organisatiemiddelen gebruiken om organisatiedoelen te behalen. Verschillende organisaties hebben verschillende structuren.

Organisatiecultuur

Organisatiecultuur is een verzameling van gemeenschappelijke normen en waarden die gelden binnen een organisatie. Organisatiecultuur wordt o.a. beïnvloed door de personen binnen de organisatie, de ethische normen in de organisatie en door de structuur van de organisatie. Organisatiecultuur heeft een grote invloed op hoe medewerkers omgaan met een bepaalde situatie en hoe ze omgaan met de omgeving.

Organisatieontwerp

Organisatieontwerp is een proces waarbij managers aspecten van de organisatiestructuur en cultuur ontwerpen zodat de organisatie haar doelen kan bereiken.

Organisatieverandering

Organisatieverandering is het veranderingsproces waarbij een organisatie van een bepaalde opbouw naar een andere opbouw gaat. Dit vereist meestal een aanpassing aan zowel de cultuur als de structuur. De verandering van cultuur en structuur moet hand in hand gaan om effectief te zijn. De verandering wordt vrijwel altijd gedreven door veranderingen in de omgeving. De organisatie moet zich dan aanpassen om haar doelen te kunnen bereiken.

Waarom is organisatieontwerp en –verandering zo belangrijk?

Er zijn verschillende redenen waarom een goed en passend ontwerp van de organisatiecultuur en –structuur zo belangrijk is. Zie hieronder.

Omgaan met omgevingsveranderingen

Een goed ontworpen organisatie is zo ingericht dat deze kan reageren op onverwachte veranderingen in de omgeving. Je kunt hierbij denken aan een concurrent die besluit een vernieuwde technologie te gaan gebruiken of een verandering in het juridische stelsel.

Concurrentievoordeel

Een beter ontworpen organisatie kan er voor zorgen dat een organisatie beter presteert dan de concurrentie. Concurrentievoordeel komt voort uit de kerncompetenties van de organisatie. Kerncompetenties zijn de activiteiten die toegevoegde waarde creëren waarin een organisatie uitblinkt. Strategie is de wijze waarop managers de kerncompetenties van een organisatie inzetten om een concurrentievoordeel te behalen. De strategie is geen vaststaand iets, deze verandert op het moment dat de omgeving ook verandert. Hetzelfde geldt voor de organisatiecultuur en –structuur. Deze moeten steeds aangepast worden aan de veranderende omgeving.

Diversiteitsmanagement

Het is van belang om in de organisatieopbouw rekening te houden met de diversiteit van de medewerkers in de organisatie. Verschillende soorten medewerkers brengen verschillende talenten met zich mee en verwachten verschillende dingen van de organisatie.

Betere productie

Door de organisatie goed te ontwerpen kan deze snel haar producten/diensten maken. Een goed ontwerp stimuleert ook de innovatieve kracht van de organisatie. Deze laatste factor wordt steeds belangrijker.

Wat als er geen goed organisatieontwerp is?

Als er geen goede organisatiecultuur en –structuur is ontworpen zal de organisatie daar vroeg of laat problemen mee krijgen. Goede werknemers zullen weg gaan, de kosten van de productie zullen toenemen en de kwaliteit van de productie zal dalen. Dit leidt vrijwel altijd tot het ontslag van een groot deel van de medewerkers en sommige gevallen zelfs tot opheffing van de organisatie omdat deze haar doelen niet kan bereiken.

Hoe kan de effectiviteit van een organisatie gemeten worden?

Er zijn verschillende methoden om te bepalen hoe effectief een organisatie is. Zie hieronder.

Controle over de omgeving: External resource approach

Een manier om te bepalen hoe effectief een organisatie is, is te kijken naar de mate waarin de organisatie invloed heeft op haar omgeving. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de mate waarin de organisatie in staat is om aan schaarse hulpbronnen en grondstoffen te komen. Ook de snelheid waarmee een organisatie in staat is als eerste te reageren op nieuwe kansen geeft informatie over de controle over de omgeving.

Innovatie: Internal systems approach

Tegenwoordig is innovatief vermogen een belangrijke eigenschap van organisaties. Dit is te meten door te kijken naar de tijd die nodig is voor het nemen van beslissing, de tijd die nodig is om een nieuw product op de markt te krijgen en de tijd die nodig is voor afstemming tussen verschillende afdelingen. Hoe korter de vereiste tijd, hoe groter het innovatieve vermogen van de organisatie.

Efficiency: Technical approach

Door te kijken naar de kosten die er worden gemaakt voor het maken van een bepaald aantal producten/diensten kan er bepaald worden hoe efficiënt de organisatie werkt. Indicatoren voor de efficiency zijn het aantal gebruikte manuren, het aantal defecte producten en bijvoorbeeld de hoeveelheid afvalmateriaal. In serviceorganisaties wordt vaak gekeken naar het aantal verkopen per werknemer of de verhouding tussen het aantal verkochte en het aantal geretourneerde producten. De motivatie en houding van medewerkers heeft een grote invloed op de efficiency van een organisatie.

Behaalde organisatiedoelen

De effectiviteit van een organisatie is ook te bepalen door te kijken naar de mate waarin deze in staat is haar ‘official goals’ en ‘operational goals’ te behalen. ‘Officials goals’ zijn formeel vastgelegde leidende principes. Alle ‘official goals’ samen vormen de missie van de organisatie. De missie verklaart waarom de organisatie bestaat en wat ze wil bereiken, met andere woorden: wat haar bestaansrecht is. Een voorbeeld van een ‘official goal’ is dat een organisatie bijvoorbeeld het milieu zo min mogelijk wil belasten. Omdat ‘official goals’ niet direct meetbaar zijn bestaan er ‘operational goals’ die wel meetbaar zijn. Een ‘operational goal’ kan zijn dat de CO2 uitstoot van een organisatie in twee jaar gehalveerd moet zijn.

De hele tekst lezen? Alle JoHo tools gebruiken? Sluit je dan aan bij JoHo en log in!
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

  Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

  JoHo abonnement (€20,- p/j)

  • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
  • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
  • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
  • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
  • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
  • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

   of met een JoHo donateurschap

  JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

  • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
  • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
  • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
  • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

   

  Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

  JoHo & Partnernieuws

  DSW: sluit voordelig je zorgverzekering af
  JoHo: zoekt medewerkers voor tijdelijk en vast

  Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

  JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

  Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

  Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

  Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

  JoHo: crossroads via de bundel

    Chapters 

  Teksten & Informatie

  JoHo: paginawijzer

  Hoe werkt een JoHo Chapter?

   

  Wat vind je op een JoHo Chapter pagina

  •   JoHo Chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

  Crossroad: volgen

  • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

  Crossroad: kiezen

  • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

  Footprints: bewaren

  • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
  • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

  Abonnement: nemen

  • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

  Abonnement: checken

  • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

  Aantekeningen: maken

  • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Je kunt zelf online aantekeningen maken en bewaren, je eigen antwoorden geven op tests, of bijvoorbeeld checklists samenstellen.
  • De aantekeningen verschijnen direct op de pagina en zijn alleen voor jou zichtbaar
  • De aantekeningen zijn zichtbaar op de betrokken webpagine en op je eigen userpage.

  Prints: maken

  • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten.  Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
  JoHo: footprint achterlaten