Hoe moet de objectieve zijde van het delict worden behandeld? - Chapter 5

  Chapter 

Wat is het verschil tussen de objectieve en subjectieve zijde van de bestanddelen?

Bij misdrijven zijn altijd ofwel opzet ofwel culpa als bestanddeel opgenomen in de delictsomschrijving. Deze ‘schuldvormen’ worden de subjectieve bestanddelen en objectieve bestanddelen genoemd. Opzet en culpa worden subjectief genoemd, omdat zij een geestesgesteldheid van de dader zouden beschrijven. De subjectieve bestanddelen richten zich niet op het uiterlijke gedrag waaraan voldaan moet zijn, maar op het innerlijk van de dader. Ruw gesproken is er sprake van opzet wanneer de dader het gevolg wilde en er is sprake van culpa wanneer de dader behoorde te weten of te voorzien wat het gevolg van het handelen kon zijn (hieraan wordt later nog meer aandacht besteed). Deze bestanddelen worden dus schuldvormen genoemd. Dit is niet helemaal terecht, omdat bij opzet de aanwezigheid van verwijtbaarheid van de dader niet vast staat. Desalniettemin geeft deze term wel goed aan dat het gaat om de vraag of de dader kon helpen dat het rechtsgoed in gevaar is gebracht/geschonden is.

»

Crossroad: begrijpen

 Crossroads

  • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
  • Use the crossroads to follow a connected direction

 

JoHo & Partnernieuws

Solidariteit: keuze maken

DSW Zorgverzekeraar was al de meest klantvriendelijke zorgverzekeraar van Nederland, maar is nu ook verkozen tot het meest ontwrichtende merk - het best scorende merk in termen van ‘opschudding’ op de Nederlandse zorgverzekeringsmarkt.

Lees meer over DSW Zorgverzekeraar 

Duurzaam: keuze maken
 
Regel jij via JoHo je reis- of zorgverzekering?
 
JoHo donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen helpen niet alleen zichzelf maar ook JoHo om zijn missie en initiatieven te verwezenlijken!
 
 
 
 

Memberservice: Make personal notes

Ben je JoHo abonnee dan kun je je eigen notities maken, die vervolgens in het notitieveld  worden getoond. Deze notities zijn en blijven alleen zichtbaar voor jouzelf. Je kunt dus aantekeningen maken of bijvoorbeeld je eigen antwoorden geven op vragen

Chapter: begrijpen

 JoHo chapters

Footprint achterlaten