Hoofdzaken socialezekerheidsrecht van Klosse & Vonk - Boek & JoHo's

 

Boek & JoHo's: studiehulp en samenvattingen

Samenvattingen shops: per studie en kennisgebied -Toolbundel
Crossroads: volgen uit selectie

Oriëntatie

 • De sociale zekerheid ontwikkelde zich in Europa vanaf de 19e eeuw. Er kwamen socialeverzekeringsregelingen tot stand die loonarbeiders moesten beschermen tegen de risico’s van de arbeid.
 • Toch is de term sociale zekerheid niet van Europese, maar van Amerikaanse oorsprong. Het werd voor het eerst gebruikt in 1955 ter aanduiding van de Social Security Act. Deze bevatte een pakket maatregelen ter bestrijding van de grote crisis in de jaren dertig van de vorige eeuw. Na de tweede wereldoorlog heeft het begrip sociale zekerheid overal gelding gekregen.
 • Sociale zekerheid wordt beschreven als ‘een toestand waarbij voor allen de bezorgdheid voor gebrek wordt uitgesloten’. De meningen over het begrip lopen echter uiteen: essentie in het verstrekken van een uitkering vs. mensen zo snel mogelijk aan een baan helpen etc.
 • Vast staat in ieder geval dat solidariteit een belangrijke grondslag vormt. De sterken leveren een bijdrage aan de bescherming van de zwakkeren. Wanneer leden van een groep onderling risico’s delen is er sprake van horizontale solidariteit. De eenzijdige steun van rijken ten opzichte van armen is een vorm van verticale solidariteit. Sociale zekerheid is altijd een gezamenlijk streven.
Tickets sociaal recht: welke recente wijzigingen zijn er in het sociaal recht gemaakt?

Tickets sociaal recht: welke recente wijzigingen zijn er in het sociaal recht gemaakt?

Tickets

Het sociaal recht is in de afgelopen jaren sterk veranderd. Onder andere aangepast qua wetgeving is:

 • de Participatiewet vervangt sinds 2015 het voorgaande stelsel van Wet werk en bijstand (WWB), Wet sociale werkvoorziening en Wajong

 • de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft sinds 2015 de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vervangen

 • de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is in 2015 ingevoerd en in 2017 wordt de eigen bijdrage voor de Wmo verlaagd

 • de WW is strenger geregeld: de berekening van het uitkeringsbedrag is in 2015 aangepast en de uitkeringsduur is sinds 1 januari 2016 verkort

 • de ingangsdatum van pensioenen wordt geleidelijk vervroegd

 • de alleenstaandeouderkop en het kindgebonden budget zijn in 2015 ingevoerd

 • de Wet studiefinanciering is sinds januari 2017 gewijzigd

 • de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten is sinds januari 2017 gewijzigd

 • de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen is in februari 2017 gewijzigd

 • aanhangig zijn wetsvoorstellen voor de Wijziging van de socialezekerheidswetgeving en de regelingen van uitkeringen bij deelname aan een terroristische organisatie

Selectiehulp

Keuzewijzer voor samenvattingen van Hoofdzaken socialezekerheidsrecht - Klosse & Vonk - 1e druk

Samenvattingen van Hoofdzaken socialezekerheidsrecht - Klosse & Vonk

 

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 1e druk van Hoofdzaken socialezekerheidsrecht

Online: samenvatting in chapters

Print: samenvatting in chapters per post

Inhoud Prints van samenvattingen van Hoofdzaken socialezekerheidsrecht

Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

 • De geprinte samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Inleiding socialezekerheidsrecht - Chapter 1
  • Het socialezekerheidsstelsel (o.a. gezondheid, Zvw en Wmo) - Chapter 2
  • Werknemersverzekeringen - Chapter 3
  • Bescherming bij ziekte - Chapter 4
  • Sociaal risico: arbeidsongeschiktheid (o.a. Wet WIA) - Chapter 5
  • Sociaal risico: werkloosheid - Chapter 6
  • Ouderdom (AOW) - Chapter 7
  • Anw - Chapter 8
  • AKW - Chapter 9
  • Bestaansminimumuitkeringen - Chapter 11
  • Re-integratie - Chapter 12
  • Handhaving - Chapter 13
  • Internationaal socialezekerheidsrecht - Chapter 15

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Hoofdzaken socialezekerheidsrecht

 Alternatieve boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

Kennis- en studiegebieden

Crossroad: meer boeken zoeken

Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

Crossroad: volgen uit de selectie
JoHo: themapagina begrijpen

Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprint achterlaten
  JoHo: missie begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: kort nieuws

   Nieuws