Human Resource Management: Gaining a Competitive Advantage van Noe, Hollenbeck, Gerhart & Wright - Boek & JoHo's

 

Boek & JoHo's: studiehulp en samenvattingen

Samenvattingen shops: per studie en kennisgebied -Toolbundel
Samenvattingen en studiehulp: zoeken per studie en kennisgebied
Crossroad: Kiezen uit de bundel

Over dit boek

 • Bedrijfskundige introductie tot de basis van strategisch HR (personeels-)beleid.
 • Het boek is geschreven vanuit een Amerikaanse invalshoek; erg veel genoemde wetgeving in het boek is bijvoorbeeld niet van toepassing op de niet-Amerikaanse organisaties.
 • Daarnaast wordt er veel ingegaan op de economische (budget) en (internationale) strategie kant van HR beleid; een stuk minder op bijvoorbeeld de psychologische kant van HR beleid.

 

Selectiehulp

Choice Assistance with summaries of Human Resource Management: Gaining a Competitive Advantage - Noe et al. - 10th edition

Booksummaries to be used with 10th edition

Online: summary in chapters

Print: summary in chapters by post

  Print: summary in chapters in support centers

Content Prints

 Booksummary: list of contents for the printed summaries

 • The English printed booksummary contains the following chapters:
  • How can a company obtain a competitive advantage? - Chapter 1
  • What is the definition of strategic human resource management? - Chapter 2
  • What is the legal environment with regard to equal employment opportunities and security in the US? - Chapter 3
  • What is the analysis and design of work? - Chapter 4
  • How do staff planning and recruitment work? - Chapter 5
  • What is meant by selection and placement? - Chapter 6
  • How does staff training work? - Chapter 7
  • What is meant by performance management? - Chapter 8
  • How does the development of employees look like? - Chapter 9
  • How can employee dismissal and retention be managed? - Chapter 10
  • How are decisions made within the HR policy regarding budget? - Chapter 11
  • What is the influence of employee benefits? - Chapter 12
  • What are the different types of employee benefits? - Chapter 13
  • What are collective agreements and employment relationships? - Chapter 14
  • How is it possible to manage human resources worldwide? - Chapter 15
  • What does strategic HRM look like? - Chapter 16
 • The Dutch printed booksummary contains the following chapters:
  • Hoe kan een bedrijf een competitievoordeel verkrijgen? - Chapter 1
  • Wat is strategisch Human Resource Management? - Chapter 2
  • Hoe ziet de juridische omgeving met betrekking tot gelijke kansen op werk en veiligheid eruit in de VS? - Chapter 3
  • Wat is de analyse en ontwerp van werk? - Chapter 4
  • Hoe werken personeelsplanning en rekrutering? - Chapter 5
  • Hoe ziet selectie en plaatsing eruit? - Chapter 6
  • Hoe werkt personeelstraining? - Chapter 7
  • Wat is prestatiemanagement? - Chapter 8
  • Hoe ziet de ontwikkeling van werknemers eruit? - Chapter 9
  • Hoe beheer je ontslag en retentie van werknemers? - Chapter 10
  • Hoe worden beslissingen binnen het HR beleid met betrekking tot budget gemaakt? - Chapter 11
  • Wat is de invloed van werknemersbeloningen? - Chapter 12
  • Wat kunnen verschillende werknemersvoordelen zijn? - Chapter 13
  • Wat zijn collectieve arbeidsovereenkomsten en arbeidsrelaties? - Chapter 14
  • Hoe kan je human resources wereldwijd beheren? - Chapter 15
  • Hoe ziet strategische HRM eruit? - Chapter 16

Booksummary with former editions

WorldSupporter

Related summaries & other materials

 Alternatives: booksummaries & related summaries

 Knowledge & Study pages: summaries per field of study

Geprinte samenvatting van Human Resource Management: Gaining a Competitive Advantage - Noe et al. - 10e druk

Geprinte samenvatting van Human Resource Management: Gaining a Competitive Advantage - Noe et al. - 10e druk

Price: 5,00 €
Stapel Summaries Samenvattingen

Inhoud: De samenvatting van Human Resource Management: Gaining a Competitive Advantage van Noe et al. behandelt in 16 hoofdstukken de hoofdzaken van het HRM. Aan de orde komen onder andere: personeelsplanning, personeelstraining, rekrutering, onslag, werknemersbeloningen, werknemersvoordelen, en collectieve arbeidsvoorwaarden

Vorm: Geprint, ongeveer 65 pagina's

Taal: Nederlands

Printed summary of Human Resource Management: Gaining a Competitive Advantage - Noe et al. - 10th edition
Crossroad: meer boeken zoeken

Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

Crossroad: kiezen uit de bundel
JoHo: themapagina begrijpen

Topics & Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Topic-, en Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprint achterlaten
  JoHo: missie begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: kort nieuws

   Nieuws