Internationaal Publiekrecht als Wereldrecht. Een Inleiding van Nico Schrijver - Boek & JoHo's

 

Boek & JoHo's: studiehulp en samenvattingen

Samenvattingen shops: per studie en kennisgebied -Toolbundel
Crossroad: Kiezen uit de bundel
Selectiehulp

Keuzewijzer voor samenvattingen van Internationaal publiekrecht als wereldrecht - Schrijver - 4e druk

Samenvattingen van Internationaal publiekrecht als wereldrecht - Schrijver

 

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 4e druk van Internationaal publiekrecht als wereldrecht

Online: samenvatting in chapters

 Online: oefenvragen bij het boek

 Print: samenvatting in chapters per post

 Print: samenvatting in chapters aan de balie

Inhoud prints van samenvattingen van Internationaal publiekrecht als wereldrecht

Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

 • De geprinte boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Supersamenvatting bij Internationaal publiekrecht als wereldrecht
  • Hoe omschrijven we het internationaal publiekrecht als wereldrecht? - Chapter 0
  • Wat is de geschiedenis van het internationale publiekrecht? - Chapter 1
  • Hoe verhoudt de aard van het internationale publiekrecht zich tot het nationale recht? - Chapter 2
  • Wat zijn de bronnen van het internationale publiekrecht? - Chapter 3
  • Wat zijn de subjecten van het internationale publiekrecht? - Chapter 4
  • Hoe wordt er omgegaan met soevereiniteit, jurisdictie en aansprakelijkheid? - Chapter 5
  • Wat is het verdragenrecht? - Chapter 6
  • Wat is het recht van internationale organisaties? - Chapter 7
  • Wat zijn enkele klassieke onderwerpen van het internationaal publiekrecht als wereldrecht? - Chapter 8
  • Wat zijn enkele moderne onderwerpen van het internationaal publiekrecht als wereldrecht? - Chapter 9
  • Wat is het wereldrecht over het gebruik van militair geweld? - Chapter 10
  • Hoe is vreedzame geschilbeslechting en handhaving van het internationaal publiekrecht geregeld? - Chapter 11
  • Wat is de functie van het internationaal publiekrecht als wereldrecht? - Chapter 12

Samenvattingen bij de vorige druk

JoHo.org: samenvattingen bij de 3e druk

 • Boeksamenvatting bij de 3e druk
 • BulletPoint samenvatting bij de 3e druk

JoHo WorldSupporter.org: samenvattingen bij de 1e druk

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Internationaal publiekrecht als wereldrecht

 Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

TentamenTickets bij Internationaal publiekrecht als wereldrecht

TentamenTickets: Tips & Tricks bij het bestuderen van het boek

Het boek Internationaal Publiekrecht als Wereldrecht van Schrijver vormt een inleiding tot de basisleerstukken van het internationale recht, zoals de rechtsbronnen, rechtsdeelnemers en geschillenbeslechting.

  Drie vragen staan centraal in dit boek:

 • In hoeverre vormen de beginselen en regels van het internationale recht 'wereldrecht'?
 • In hoeverre kunnen burgers, volkeren en internationale ondernemingen rechten en/of plichten ontlenen aan het internationale publiekrecht?
 • In hoeverre kan het internationale publiekrecht gezien worden als heoder van het algemene wereldbelang?
Crossroad: meer boeken zoeken

Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

Crossroad: kiezen uit de bundel
JoHo: themapagina begrijpen

Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprint achterlaten
  JoHo: missie begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: kort nieuws

   Nieuws