An Introduction to Cognitive Psychology van Groome - Boek & JoHo's

 

Boek & JoHo's: studiehulp en samenvattingen

Samenvattingen shops: per studie en kennisgebied -Toolbundel
Crossroad: Kiezen uit de bundel

Waar gaat dit boek over?

 • Dit inleidende handboek legt stap voor stap de basisprincipes en begrippen van de cognitieve psychologie uit.
 • Het boek combineert inzichten uit vier benaderingen: experimentele cognitieve psychologie, cognitieve neurowetenschappen, cognitieve neuropsychologie en computer modellering.
 • Het boek behandelt de voornaamste onderzoeksobjecten van de cognitieve psychologie, zoals perceptie, aandacht, lange- en kortetermijngeheugen, taal en hersenbeschadiging.

 

Selectiehulp

Choice assistance with summaries of An Introduction to Cognitive Psychology - Groome - 3rd edition

Summaries & ExamTests with An Introduction to Cognitive Psychology - Groome

 

Booksummaries to be used with the 3rd edition of An Introduction to Cognitive Psychology

  Online: summary in chapters

Online: summary in BulletPoints

Online: Practice materials to be used with the book

  Print: summary in chapters by post

  Print: summary in chapters in support centers

Content Prints with summaries of An Introduction to Cognitive Psychology

Booksummary: list of contents for the printed summaries

 • The printed Dutch booksummary contains the following chapters:
  • Wat wordt er onderzocht in de cognitieve psychologie? - Chapter 1
  • Welke theorieën over perceptie zijn er? - Chapter 2
  • Hoe werkt het hebben, verdelen en behouden van aandacht? - Chapter 3
  • Welke vormen van perceptie- en aandachtsstoornissen zijn er? - Chapter 4
  • Wat is er bekend over de werking van het kortetermijngeheugen? - Chapter 5
  • Wat is er bekend over de werking van het langetermijngeheugen? - Chapter 6
  • Wat is amnesie en welke vormen bestaan er? - Chapter 7
  • Wat zijn ontwikkelingen rond de thema's probleemoplossing en redeneren? - Chapter 8
  • Wat zijn mogelijke gevolgen van letsel aan de frontale kwab? - Chapter 9
  • Hoe werkt het herkennen, begrijpen en spreken van taal? - Chapter 10
  • Hoe kan het vermogen om taal te gebruiken aangetast worden? - Chapter 11
 • The printed English booksummary contains the following chapters:
  • What is being researched in cognitive psychology? - Chapter 1
  • What theories about perception exist? - Chapter 2
  • How does having, distributing and maintaining attention work? - Chapter 3
  • What forms of perception and attention disorders exist? - Chapter 4
  • What is known about the short-term memory? - Chapter 5
  • What is known about the long-term memory? - Chapter 6
  • What is amnesia and what forms of amnesia exist? - Chapter 7
  • What are developments around the issues of problem solving and reasoning? - Chapter 8
  • What are the possible consequences of injury to the frontal lobe? - Chapter 9
  • How does recognizing, understanding and speaking of language work? - Chapter 10
  • How can the ability to use language be affected? - Chapter 11

Booksummary with former editions of Cognitive Psychology

WorldSupporter

Related summaries & other materials with An Introduction to Cognitive Psychology

 Alternatives: booksummaries & related summaries

Knowledge & Study pages: summaries per field of study

Crossroad: meer boeken zoeken

Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

Crossroad: kiezen uit de bundel
JoHo: themapagina begrijpen

Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprint achterlaten
  JoHo: missie begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: kort nieuws

   Nieuws